-TML logo-

TML - Diplomi- ja lisensiaatintöitä

Julkaisut > dtyot.php?pub_type=1

Alla on listattu TML:ssä tehtyjä diplomi- ja lisensiaatintöitä. Osasta töitä on saatavilla tekstimuotoinen tiivistelmä ja/tai koko julkaisu pdf-muodossa. Paljon töitä puuttuu vielä tietokannasta.

Year 2007
Heikkinen, Jani
Secure Push In Wireless Environments
(Turvallinen asynkroninen viestinvälitysmenetelmä langattomissa ympäristöissä)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Antti Ylä-Jääski - Ohjaaja: Sasu Tarkoma - Sivumäärä: 108 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Chowdhury, Md. Rafiqul Hasan
UPnP connectivity between home networks
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Ohjaaja: Karvonen, Kristiina - Sivumäärä: 09+62 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Year 2006
Laine, Samuli
An Incremental Shaft Subdivision Algorithm for Computing Shadows and Visibility
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Ohjaaja: Aila, Timo - Sivumäärä: 12+91 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Mäkäräinen, Meeri
Expressions of Emotion on an Animated Face Model
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala. Tapio - Ohjaaja: Sams, Mikko - Sivumäärä: 8+89+14 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kajastila, Raine
Spatial Sound and Real-time Sound Rendering in Virtual Environments
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Ohjaaja: Lokki, Tapio - Sivumäärä: 75 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Year 2005
Paukkunen, Minttu
B2B Integration in Hotel Reservation Systems
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Sivumäärä: 76+24 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kontio, Petteri
Cluster Rendering with Commodity Hardware in the Experimental Virtual Environment
(PC-pohjaisten klusterirenderöintitekniikoiden soveltaminen EVE-virtuaalihuoneessa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Ohjaaja: Äyräväinen, Seppo - Sivumäärä: 85 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Väisänen, Juha
Configuration Management for Performance Reporting in Telecommunication Networks
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 60 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Zhao, Shushan
Connectivity Management in Ad Hoc Networks
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 12+75 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Kemppi, Paul
Database Correlation Method for Multi-System Location
(Tietokantakorrelaatiomenetelmä useamman langattoman järjestelmän paikannuksessa)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Ohjaaja: Nousiainen, Sami - Sivumäärä: 78 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Karppinen, Juho
Data Intensive Mobile Grid Services
(Data intensiiviset mobiilit grid palvelut)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 63 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kurian, Jimmy
Design and Implementation of an Authentication and Authorization Module for Service Access in Ad Hoc Networks
Professuuri: T-109 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 13+77 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Kekoni, Joonas
Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa
Professuuri: T-109 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 52+ - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Karlsson, Niklas
Enabling Multiple HIP Identities on Linux
(Usean HIP-identiteetin tuki Linuxille)
Professuuri: T-109 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Ohjaaja: Lindqvist, Janne - Sivumäärä: 94 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Loukkaanhuhta, Jukka
Extensible three-dimensional viewer for biological cell
(Biologisen solun kolmiulotteinen mallinnus)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 11+69 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Siltanen, Samuel
Geometry Reduction in Room Acoustics Modeling
(Geometriareduktion hyödyntäminen huoneakustiikan mallinnuksessa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Ohjaaja: Lokki, Tapio - Sivumäärä: 107 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Vehmersalo, Essi
Host Identity Protocol Enabled Firewall - A Prototype Implementation and Analysis
(Host Identity Protocol Enabled Firewall - A Prototype Implementation and Analysis)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Ohjaaja: Lindqvist, Janne - Sivumäärä: 80 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Arjona, Andres
Internet Protocol Datacasting - Transparent Interactivity Using Different Communication Channels
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Ohjaaja: Källström, Linda - Sivumäärä: 12+94 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Lindqvist, Janne
IPv6 Multicast in Hybrid Ad Hoc Networks - Address Allocation, Routing and Cooperation Enforcement
(IPv6-monilähetys hybrideissä ad hoc verkoissa - osoitteen varaaminen, reititys ja yhteistyöhön pakottaminen)
Professuuri: T-109 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Ohjaaja: Liimatainen, Sanna - Sivumäärä: 76 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Forss, Björn
Item centric information exchange throughout supply chain
(Produkt centrerat informations utbyte i värdekedjan)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 9+103 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Franzas, Jon
J2ME Moninpelattava mobiilipeli
(J2ME Mobile Multiplayer Game)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 49 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Korhonen, Sami
Käytettävyysarviointimenetelmien soveltaminen Suomen ympäristökeskuksen sovelluskehityksessä
(Usability Inspection Methods at the Finnish Environment Institute)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 59 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Sirelius, Aki
Laiteriippumattomat monikanavasovellukset
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 90 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Toivonen, Teemu
Miten atk-keskuksen palvelut kohtaavat opetuksen ja opiskelun tarpeet?
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 105 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Koivisto, Juha-Pekka
Performance of Multimedia Home Platform Services - a Case Study
(Multimedia Home Platform palveluiden suorituskyky - tapaustutkimus)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 70+8 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kärkkäinen, Tomi
Projektinhallintajärjestelmä web-sovelluksena
(Project Management System as Web Application)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Ohjaaja: Tuominen, Jukka - Sivumäärä: 118 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Leinikka, Laura
Prosessitieto verkottuneissa projekteissa - tapaustutkimus rakennusteollisuudesta
(Process knowledge in networked projects - a case study from construction industry)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 93 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Jaskiewicz, Daniel
Supplying Network Status Information in an Ad Hoc Environment
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 7+70 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Hakkarainen, Mika
SymBall - Kameraohjattava langaton virtuaalipeli Symbian OS/Series 60 puhelimeen
(SymBall - Camera controllable virtual mobile game for Symbian OS/Series 60 mobile phone)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 55 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lahtinen, Jesse
Teknillisen korkeakoulun WWW-julkaisualustan vaatimusten arvioiminen
(Requirement analysis of the WWW publishing framework of Helsinki University of Technology)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 119 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Larmo, Anna
Usability of Instant Messaging over WCDMA
(Pikaviestinnän käytettävyys WCDMA:n yli)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 60 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Nikkanen, Mikko
Use Case Based Automatic User Interface Testing in Mobile Devices
(Käyttötapauspohjainen automaattinen käyttöliittymätestaus mobiililaitteissa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 79 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lemmetty, Mirja
Verkostoituva kaupunkisuunnittelu: prosessin kehittämisen näkökulma
(Development of networked urban planning process)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 105 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Year 2004
Alhoniemi, Erno
A Gateway for Wireless Ad-Hoc Networks
(Yhdyskäytävä langattomille ad-hoc verkoille)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Ohjaaja: Liimatainen, Sanna - Sivumäärä: 80 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Häkkinen, Petri
An Algorithm for Approximating Catmull-Clark Subdivision Surfaces and Its Application to Terrain Rendering
(Algoritmi Catmull-Clark-alijakopintojen approksimointiin ja sen soveltaminen maaston renderöintiin)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 12+72 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Helenius, Lauri
Analysing B2B e-order system security threats
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Pakarinen, Pentti - Sivumäärä: 10+97 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Komu, Miika
Application Programming Interfaces for the Host Identity Protocol
Professuuri: T-110 - Valvoja: Raatikainen, Kimmo - Sivumäärä: 86 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Pietilä, Astrid
Asiakkuusprosessin systeeminen mallintaminen sen kehityskohtien tunnistamiseksi
(Applying a systemic modeling method to a customer process in order to recognize its development points)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 100 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Pietilä, Astrid
Asiakkuusprosessin systeeminen mallintaminen sen kehityskohtien tunnistamiseksi
(Applying a systemic modeling method to a customer process in order to recognize its development points)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 100 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Mäkelä, Mikko
Business Model Analysis for New Software Product Case: Authentication and Authorization Framework
(Uuden ohjelmistotuotteen liiketoimintamallien analysointi - tapausesimerkkinä sovelluskehikko käyttäjien todennukseen ja valtuutukseen)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 81 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Huhtinen, Virpi
Content Management of Multichannel Business News
(Talousuutisten sisällönhallinta monikanavaympäristössä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 81+ - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Syväoja, Heli
Customers' and service providers' organizational capabilities in successful IT outsourcing: a case study
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 76 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Vela, José Javier Zevallos
Developing the Session Initiation Protocol and a Presence Event Package Application
Professuuri: T-109 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 58+29 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Peuhkurinen, Mika
Development of Service Delivery Processes
(Palveluiden toimitusprosessien kehittäminen)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 100 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Mertalo, Oskari
Distributed Knowledge Management Portal
(Hajautettu tietämyksenhallintaportaali)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 66 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Eräpolku, Markus
Dynamic Messaging Scheme for Software-based Real-time Control
(DMS - eräs ratkaisu dynaamiseen realiaikaohjaukseen)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Ohjaaja: Lokki, Tapio - Sivumäärä: 85+ - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Niemi, Jari
Emerging markets for software testing tools based on formal methods and modelling
(Formaaleihin menetelmiin ja mallinnukseen perustuvien ohjelmiston testaustyökalujen kasvavat markkinat)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 69 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kokkonen, Esko
Enabling Peer-to-peer Application Distribution in Mobile-Terminals
(Vertaisyhteyksiä käyttävä sovellustenjakelu mobiileissa päätelaitteissa)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 66 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Sukanen, Jari
Extension framework for Symbian OS applications
(Laajennusarkkitehtuuri Symbian OS sovelluksille)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Rosendahl, Sami - Sivumäärä: 67 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Vuolle, Eeva-Liisa
File Transfer Services for Corporate Banking Customers
(Pankin yritysasiakkaiden eräsiirtopalvelut)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Kivinen, Tuomas - Sivumäärä: 68+12 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lehtinen, Jaakko
Foundations of Precomputed Radiance Transfer
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Ohjaaja: Aila, Timo - Sivumäärä: 14+73 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Näveri, Jari
Framework for device independent web application development
(Sovelluskehys laiteriippumattomien internet sovellusten kehittämiseen)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Juvonen, Riitta - Sivumäärä: 105 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Tähtinen, Tero
HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 89 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Vartiainen, Ari
Implementing mobile information systems in maintenance industry
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 93 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Vartiainen, Elina
Implications of the Business Backgrounds and Technologies of the DVB-MHP and OCAP Interactive Television Standards
(Interaktiivisen televisiostandardien DVB-MHP:n ja OCAP:n liiketoiminnalliset ja teknologiset merkitykset)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 68 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Karvinen, Matias
Integrating Web based applications to Enterprise Information System - streamlining an evolving architecture
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 86 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Staffans, Linda
Internet Protocol Datacasting - A Technology Overview
(Internet Protocol Datacasting - A Technology Overview)
Professuuri: T-109 - Valvoja: Karvo, Jouni - Ohjaaja: Karvo, Jouni - Sivumäärä: 79 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Anttila, Janne
Intrusion detection in critical e-business environment
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Erämaa, Jari - Sivumäärä: 95+9 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Kostiainen, Kari
Intuitive Security Initiation Using Location-Limited Channels
(Käyttäjäystävällinen turvallisuuden alustaminen etäisyysrajoitteisilla kanavilla)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Asokan, N. - Sivumäärä: 78 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Viikari, Mikko
Kamerapuhelimella otettujen kuvien jakaminen lähipiirin kesken
(Sharing mobile images within a circle of acquaintances)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 87 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Koivisto, Emilia
Kohti yhteistä palvelutarjoomaa strategisessa allianssissa; Suunnitteluvaiheen malli
(Towards joint service offering in strategic alliance; Model of planning phase)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 103 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Saarinen, Mikko
Legacy User Authentication with IPsec
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Vaarala, Sami - Sivumäärä: 10+65 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Korkalo, Otto-Petteri
Lisätty todellisuus ja informaation visualisointi videovalvontajärjestelmissä
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 99 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Nummiaho, Antti
Lokalisoitu MMS-viestintä Bluetoothin yli
(Localized MMS communications over Bluetooth)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 73 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Martsola, Mikko
Machine to machine communication in cellular networks
Professuuri: T-109 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 87 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Lignell, Laura
Malli tietojärjestelmävaatimusten tunnistamiseksi liiketoimintaprosessia kehitettäessä
(A model for requirements elicitation during business process development)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 108 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Torstila, Kai
Mobiilidemonstraatiosovelluksen kehitysmenetelmä
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 71+45 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Stén, Antti
Mobiili työkustannusten kirjausjärjestelmä
(Mobile Cost Tracking System)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Sivumäärä: 63 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Salin, Peter
Mobile Instant Messaging Systems - A Comparative Study and implementation
(System för mobila direktmeddelanden - En jämförande studie och implementation)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 75+5 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Sjöholm, Juha
Mobile multimedia conference using SIP
Professuuri: T-109 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 68 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Pekonen, Lauri
Model-View-Controller pattern in WWW applications
(Model-View-Controller-suunnittelumallin käyttö WWW-sovelluksissa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 58 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Karjalainen, Rami
Ohjelmistojärjestelmän tuotteistaminen. Case: Lääkärien etäkonsultaatiojärjestelmä
(Productization of a software system. Case: A remote diagnostic system for doctors)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 71 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kytösalmi, Marjut
Organisaatiomuutoksen ja tietojärjestelmähankinnan yhteensovittaminen prosessin kehittämisen menetelmiä soveltaen
(Integration of organizational change and information system acquisition applying process development methods)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 104 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Maijala, Ville
Outlook of the Information Security in E-Business
(Sähköisen liiketoiminnan tietoturvallisuuden tulevaisuudennäkymät)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Masalin, Sami - Sivumäärä: 84+6 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Kesti-Helia, Anssi
Presentation and Ordering System for Mobile Content
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 78 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Ritvanen, Kaarle
Protection of Data Confidentiality and Integrity in Radio Communications Systems
(Tiedon luottamuksellisuuden ja eheyden suojaus radioviestintäjärjestelmissä)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Nyberg, Kaisa - Sivumäärä: 89 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Isotupa, Jussi-Pekka
Role-Based Enterprise Access Control Framework
(Organisaationlaajuinen roolipohjainen pääsynvalvontasovelluskehys)
Professuuri: T-111 - Valvoja: - Sivumäärä: 81 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Savolainen, Olli
Sähköisen hankinnan liiketoimintamallien asettamat vaatimukset komponenttipohjaiselle sovelluskehykselle
(Requirements from Business Models of E-Procurement for Component-Based Application Framework)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 85 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Grönholm, Pyry
Sähköisen liiketoiminnan hyödyntäminen kirjapainon sisäisissä prosesseissa
(Benefits of e-business in internal processes of a printing house)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 71 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Ilomäki, Jarkko
Sikojen www-tilatestausohjelmiston käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus
(Design and implementation of user interface to pigs' on-farm testing software)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Jurvanen, Christian - Sivumäärä: 89 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Hosia, Anna
Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla
(Information system continuity management by application of process model)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Asikainen, Markku - Sivumäärä: 95+5 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Lehtonen, Satu
Turvallisuuden hallinta yrityksen langattomissa lähiverkoissa
(Managing the Security of the Corporate Wireless Local Area Networks)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Roman, Ilkka - Sivumäärä: 88 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Jakobsson, Markus
User interface adaptation in dynamic web applications for mobile devices
(Käyttöliittymän mukautuminen dynaamisissa verkkosovelluksissa mobiililaitteille)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 76 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Heikkilä, Kari
User interface internationalization in a distributed multiprocess system
(Hajautetun moniprosessijärjestelmän käyttöliittymän internationalisointi)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 83 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Viljamaa, Timo-Pekka
Visualization of Hierarchical Data
(Hierarkkisen tiedon visualisointi)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 72+11 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Sillanpää, Matti
Visualizing Reverse Architected Software Models with an Open Visualization Toolkit
(Käänteisesti muodostettujen ohjelmistoarkkitehtuurimallien visualisointi avoimella visualisointiohjelmistolla)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 96 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Otajärvi, Jukka
Vuorovaikutteiset MHP-palvelut digitaalisessa televisiossa
(Interactive MHP-services in digital television system)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 72 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Vierinen, Juha
Web Content and Browser UI Adaptation
(Verkkosisällön ja selainkäyttöliittymän mukauttaminen eri päätelaitteille)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 60 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Mankinen, Salla
XML Based Configuration Environment to Support the Integration Process
(XML-pohjainen konfiguraatioympäristö integraatioprosessin tukena)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 72 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Year 2003
Huotari, Kai
Affecting Movie Going With Mobile Media Generated Word of Mouth
(Elokuvakulutukseen vaikuttaminen mobiilin median avulla synnytetyllä kuulopuheella)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 109 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Zhang, Yongjun
A Java 3D Framework for Digital Television Set-top Box
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 56 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kiiski, Mikko
A Model for a Multimedia Messaging Service Gateway
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 71 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Mustakallio, Mikko
An Evaluation of Mid-Range Web Content Management
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 81 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lauronen, Petri
An Implementation for Solving the Problems of Private E-Mail at Work
(Järjestelmä yksityisen sähköpostiviestinnän turvaamiseksi työelämässä)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Partanen, Jussi-Pekka - Sivumäärä: 81 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Kolsi, Markus
An Intelligent Method for Visualizing and Navigating Interactive Biochemical Pathways
(Älykäs menetelmä vuorovaikutteisten biokemiallisten verkostojen visualisoimiseen ja navigoimiseen)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 85+11 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lindström, Jukka
Billing framework for over-the-air content download
(Laskutuskehys mobiilisisällön jakeluun)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 75 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Dmitritchenko, Nonna
Business benefits for implementing wireless solutions in an enterprise
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 78 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Peltonen, Antti
Centralized management of virtual security zones in IP networks
(Virtuaalisten turvavyöhykkeiden keskitetty hallinta IP-verkoissa)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Turtiainen, Esa - Sivumäärä: 84+12 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Kohonen, Ville
Consolidation in the Finnish Consumer ISP Industry
(Konsolidaatio suomalaisten kuluttajille Internet-yhteyksiätarjoavien yritysten keskuudessa)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 66 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Salminen, Santeri
Creating Interactive Paths for Virtal Environments
(Interaktiivisten polkujen luonti virtuaaliympäristöihin)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 75 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lankinen, Sami
Customer Switching Costs in the Smart Phone Software Platform Market
(Vaihtokustannukset älypuhelinten tuotealustaohjelmistomarkkinoilla)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 99 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Markkanen, Jussi
Design and Implementation of Distributed Virtual Reality System
(Hajautetun keinotodellisuusjärjestelmän suunnittelu ja toteutus)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 79 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Laine, Jukke-Tapio
Development framework for software product business. Viewpoint of small software company
(Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kehittämismalli)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 103 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Ning, Nan
Development of Standard Based Personalization Schemes for Mobile Television
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 76 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Helin, Ville
Developments of Modern Multiplayer Games
Professuuri: T-111 - Valvoja: Tuominen, Juha - Sivumäärä: 76 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Haukkala, Kari
Digitaalisen televison toimintaympäristö
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 78 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Talonen, Topi
Disruptive Technologies and the Music Industry: Incumbents vs. New Entrants
(Musiikkiteollisuus ja toimialan rakenteita rikkovat teknologiat: vakiintuneet toimijat ja uudet tulokkaat vastakkain)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 110 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Mousa, Al-Mohammed
Distributed Object Technologies for Element Management System
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Stenmans, Paul - Sivumäärä: 77+11 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Dahlbom, Matti
Efficient Molecular Visualization in a Large Scale System
(Tehokas molekyylien visualisointi suuressa järjestelmässä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 68 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Tanskanen, Pekka
Elektroninen pelaaminen, pelisuunnittelu ja -tuotanto erityisesti opetuksen näkökulmasta
(Electronic Gaming, Game Design and Production Especially from Education Point of View)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 80+4 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Karppinen, Aija
End user perspective for new mobile terminal technologies in enterprise systems
(Loppukäyttäjän näkökulma uusiin mobiilipäätelaitetekniikoihin yritysmaailmassa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 75 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Huotari, Jussi
Enterprise Integration: Standards and Implementation Framework
(Yritysjärjestelmien integrointi: standardit ja käyttöönottomalli)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 93 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Korhonen, Miika
Erään viestintatalon suunnitelma interaktiivisten WWW-julkaisujen asiakaspäivitettävyyteen
(A communication house's plan for customer maintainability of interactive WWW publications)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 81 - Sijainti: V
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Bask, Joni
Heretogenous Handoff Algorithm for Mobile IPv4 without Foreign Agents
(Heterogeeninen yhteydensiirtoalgoritmi Mobile IPv4:ään ilman vierasagentteja)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Ylä-Jääski, Antti - Sivumäärä: 9+96 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Guo, Heng
Implementation of Secure Web Forms by Using XML Signature and XForms
(Turvallisten WWW-lomakkeiden implementointi käyttäen XML Signature- ja XForms-standardeja)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 57 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Slavov, Kristian
Implementing HIP Algorithms in Linux Kernel
(HIP algoritmien toteuttaminen Linuxin ytimessä)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Raatikainen, Kimmo - Sivumäärä: 49+9 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Hämäläinen, Mikko
Intelligent Content Delivery in Mobile Networks
(Älykäs sisällönvälitys matkaviestinverkoissa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 77+9 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lindroos, Arno
Julkaisunsuunnittelun järjestelmä
(Release Planning System)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 94 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Määttänen, Tomi
Kertakirjautumisohjelmiston toiminnallinen arkkitehtuuri ja tuotestrategia-analyysi
(Single sign-on software functional architecture and product strategy analysis)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 108 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Hiila, Harri
Luovan ongelmanratkaisun tehostaminen tietämyksenhallintajärjestelmän avulla
(Knowledge Management System to Make Creative Problem Solving More Effective)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 88 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Enlund, Jan
Mobile digital television
(Mobil digital television)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 90 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Järvinen, Matti
PKI Requirements for IPsec
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Vaarala, Sami - Sivumäärä: 14+72 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Ylikerälä, Markus
Real-time data transportation with fake tunneling
(Reaaliaikainen datan siirto lumetunneloinnilla)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Launonen, Raimo - Sivumäärä: 73 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Kainulainen, Jukka
Reflection Models in Real-Time Graphics
(Reaaliaikaisen tietokonegrafiikan heijastusmallit)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 97 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kauhanen, Harri
Requirements of Telecom Customer Self-service
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 101 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Pelanti, Mikael
Routing and Positioning in Equipment Shelter Alarm Handling
(Reititys ja paikannus laitetilojen hälytysten käsittelyssä)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Harala, Sauli - Sivumäärä: 76(+7) - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Feng, Juan
Secure component download for mobile devices
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Campadello, Stefano - Sivumäärä: 77 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Kuismanen, Pekka
SIP API for Small Devices Technology Compatibility Kit
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 51 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Taponen, Ville
Tietoturvastandardit puolustusvoimien tietoturvaprosessien sekä ekstranet-ratkaisun kehittämisessä
(Information Security Standards in the Finnish Defense Forces)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Lampinen, Kari - Sivumäärä: 75+10 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Nordling, Sanna
Unifield Digital TV and Mobile Service Guide
(Yhdistetty digiTV ja mobiili palveluopas)
Professuuri: T-109 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 70 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Rauhala, Jukka
Universal SIP client for consumer devices
(Universaali SIP asiakasohjelmisto kulutuslaitteissa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 56 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Heikkinen, Ville
Usage and Implementation of Common Open Policy Service (COPS) Protocol in FlexiServer
(Common Open Policy Service (COPS) protokollan käyttö ja toteutus FlexiServerissä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 73 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Laitinen, Riina
User Experience of Web Shops; Evaluation Methods
(Sähköisten kauppapaikkojen käyttäjäkokemus; arviointi menetelmät)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 76 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Huvio, Eero
Using distributed system with RFID in tracking
(Hajautetun järjestelmän ja RFID:n käyttö seurannassa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 79 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Ahokas, Timo
Using XML In Making Legacy Application Data Accessible Through Web Services
(XML:n käyttö perussovelluksen tiedonjakelussa web-palveluiden avulla)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Pellinen, Petri - Sivumäärä: 74+8 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Keränen, Teemu
Vaihteenhoitajan puhelunvälitysjärjestelmän integrointi mobiilipuhelinvaihteeseen
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 61 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Heinonen, Arsi
Verkkohyökkäysinformaation keskitetty analysointi
(Centralized analyses of information of the network attack)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Lehtimäki, Timo - Sivumäärä: 90+9 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Peisa, Pentti
XML-based Reporting for XML
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 63 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Volanen, Jussi
XML databases in web applications
(XML-tietokannat www-sovelluksissa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: - Ohjaaja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 69 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Pyykkönen, Jarmo
Ylläpitoprosessi www-palvelussa
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 98 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Year 2002
Müller, Mika
Analysis tool for studying IP security Denial of Service resistance
(Analysointimenetelmä IPsecin kestävyydelle palvelunestohyökkäyksiä vastaan)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Arkko, Jari - Sivumäärä: 81 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Wilke, Rolf
Animation of human gait using neural networks
(Hermoverkkoavusteinen ihmiskäynnin animointi)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 110 - Sijainti: TF
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Pohja, Mikko
An XHMTL Basic browser implementation
(XHMTL Basic selaimen toteutus)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 61 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kontkanen, Janne
Architecture for High Level Processing of Multimodal User Input
(Arkkitehtuuri multimodaalisen syötteen prosessoimiseksi)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 70 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Sundwall, Jon
A solution for authentication and authorization in Java2 Enterprise Edition applications
(Ratkaisu Java 2 Enterprise Edition sovellusten todennukseen ja valtuutukseen)
Professuuri: - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Holmberg, Jan - Sivumäärä: 63 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Halonen, Teppo
A System for Secure Mobile Payment Transactions
(Järjestelmä turvallisille mobiilimaksutapahtumille)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Rytkönen, Kimmo - Sivumäärä: 78 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Niemi, Aki
Authentication, Authorization and Accounting in Session Initiation Protocol Networks
(Todennus, valtuutus ja laskutus Session Initiation Protocol -verkoissa)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Flykt, Patrik - Sivumäärä: 91 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Korhonen, Mikael
Centralized VPN management with COPS - implications for service providers
(VPN:n keskitetty hallinta COPS protokollalla - seurauksia palveluntarjoajalle)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 69 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Martti, Jyrki
Charging of Conversational Services in IP Multimedia Sybsystem
(Keskusteluluonteisten palveluiden laskenta UMTS:n IP-pohjaisten multimediapalveluiden kontrollointiverkossa)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Valtari, Kirsi - Sivumäärä: 72 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kanninen, Anssi
Configuring network devices using a graphical user interface
(Verkkolaitteiden konfigurointi graafisella käyttöliittymällä)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Leppänen, Tero - Sivumäärä: 84 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Molin, Jani
Designing a viable foundation for content management: a case study
(Kestävän sisällönhallintaratkaisun suunnittelu)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 72 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Vehviläinen, Jussi
Digitaalinen oikeudenhallinta verkkojulkaisun näkökulmasta
( Digital rights management from the point of view of online publishing)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 78 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Karhu, Kimmo
Domain analysis of location-based and context-aware mobile services
(Sovellusalue-analyysi paikkapohjaisista ja käyttökontekstin mukaan mukautuvista langattomista palveluista)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 6+67 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kirjavainen, Mika
Dynaamisen julkaisualustan käyttöliittymä
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 83 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Laakso, Katri
Evaluating the use of navigable three-dimensional maps in mobile devices
( Navigointikelpoisten kolmiulotteisten karttojen käytön arviointi mobiililaitteissa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 85 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Mäki-Patola, Teemu
Extendable virtual environment visualization system for networked naval simulation
(Laajennettava virtuaaliympäristön visualisointijärjestelmä verkotetulle laivastosimulaatiolle)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 100+ - Sijainti: TF
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Nuopponen, Antti
IPsec clustering
(IPsec-protokollan hajauttaminen usealle tietokoneelle)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Pietikäinen, Panu - Sivumäärä: 7+63 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Laine, Toni
Käyttäjän tunnistus ja digitaalinen allekirjoitus matkapuhelinverkoissa
Professuuri: T-111 - Valvoja: Valtari, Kirsi - Sivumäärä: 54 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Ahonen, Ron
Migrating web based user interfaces to WAP environment
(WWW käyttöliittymien siirtäminen WAP ympäristöön)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 60 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lehtonen, Tero
Mobile Payments and Evolution towards 3G Mobile Communications
( Mobiilimaksaminen ja kehitys kohti kolmannen sukupolven matkaviestintää)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds. Riitta - Sivumäärä: 104 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Ristimäki, Juha
Multi-channel service providing
(Monikanavainen palveluntuotanto)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 117 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Hautio, Jari
Multimedia ja palvelunlaatu langattomassa verkossa
(Multimedia and Quality of Service in Wireless Network)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 72 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Peltola, Ville
Operators' views towards losing service and billing control - Implications for a case company
(Teleoperaattoreiden suhtautuminen palvelu ja laskutus kontrollin kadottamiseen - Vaikutukset tapausesimerkki yritykseen)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 81 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Dobrucki, Marcin
Priorities in the deployment of network intrusion detection systems
(Tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmien käyttöönoton prioriteetit)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Särs, Jonna - Sivumäärä: 8+69 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Lucander, Jussi
Real-time video transfer in a browser environment with Mvq
(Vuorimaa, Petri)
Professuuri: T-111 - Valvoja: - Sivumäärä: 67 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Sahi, Pekka
Searching and assessing new software product opportunities within mobile location services - case vehicle-mounted telematics solution
(Tuotekehitysmahdollisuuksien etsintä ja arviointi langattomien paikkasidonnaisten palveluiden alueella - case tehdasasennettu telematiikkaratkaisu ajoneuvoon)
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 85 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Heikkilä, Juho
Secure Digital Pseudonyms for Privacy and Liability
Professuuri: T-111 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Sivumäärä: 56 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Heikkilä, Juho
Secure Digital Pseudonyms for Privacy and Liability
Professuuri: T-111 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Holmström, Ursula - Sivumäärä: 56 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Kesarev, Kiril
Self-selective discriminatory pricing of telecommunications services - constructing schedules of optional tariff plans
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 70 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Koponen, Teemu
Service Discovery Solutions' Federation: A Service Broker Approach
(Palvelujen löytämisratkaisujen liittäminen välittäjällä)
Professuuri: T-109 - Valvoja: Raatikainen, Kimmo - Sivumäärä: 12+64 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Seppänen, Petri
Sisällönjakelunverkon tuotteistaminen tietoliikenneoperaattorin palveluksi
(Producting content delivery networks as operator service)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 78 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kytömäki, Jyri
Sisällön, ulkoasun ja toiminnallisuuden eriyttäminen verkkosovellusten kehityksessä
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 106 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Causton, Raymond Philip
Smart card usage for authentication in web single sign-on systems
(Toimikorttien käyttö tunnistautumisessa web-palvelujen kertakirjautumisjärjestelmiin)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Lehtinen, Kari - Sivumäärä: 110 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Räsänen, Jussi
Surface Splatting: Theory, Extensions and Implementation
(Surface Splatting: teoria, laajennuksia ja toteutus)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 10+93 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kivisaari, Eino
Technology Strategy Analysis for an Emerging Communications Technology
(Uuden kommunikaatioteknologian teknologiastrateginen analyysi - tapausesimerkkinä erittäin laajakaistainen impulssiradioteknologia (UWB))
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 67 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Hakala, Jari
Telelääketieteen mahdollisuudet perusterveydenhuollossa
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 72 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Raatikainen, Eija
Testing Operator Configurate Differentiated Services Code Points in UMTS
(Operaattori konfiguroitavien eriytettyjen palvelunlaatuarvojen testaaminen UMTS verkossa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 85 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Hyttinen, Antti
Tietokantapohjaisten järjestelmien toteutus web-palveluna
(Implementing Systems based on the Database as a Web Service)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 68 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Sundström, Lasse
Tietoturvatarkastuksen automatisointi
(Automating network security audits)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Särs, Jonna - Sivumäärä: 9+67 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Vartiovaara, Markus
Transaction processing in trading systems. The comparison of sequential, concurrent, and distributed models
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 105 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Salmi, Petri
XML Based Message Handling
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 10+76 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Year 2001
Hallivuori, Ville
A Concept for Protecting Stateful Routing Protocols
(Menetelmä tilallisten reitityskäytäntöjen suojaamiseksi)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Heikkilä, Heikki - Sivumäärä: 9 +96 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Teirikangas, Jussi
Adaptive XML Based Multimedia Services
(Mukautuvat XML-pohjaiset multimediapalvelut)
Professuuri: T-111 - Valvoja: - Sivumäärä: 71 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Teppo, Aki
Application development in DVB-MHP environment
(Sovelluskehitys DVB-MHP ympäristössä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 58 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Pietiläinen, Petra
A process model for designing usable Web applications
(Prosessi käytettävien WWW sovellusten suunnitteluun)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Savioja, Lauri - Sivumäärä: 93 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Nopanen, Sami
A programmable environment for collaboration
(Ohjelmoitava etäyhteistyöympäristö)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 104+28 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kautto, Vesa
A Prototype of Interactive, Personalizable Scheduling Service
(Vuorovaikutteisen, räätälöitävän tapahtumien ajoituspalvelun prototyyppi)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 68 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Klemetti, Kari
Authentication in Extranets
(Todentaminen kumppanuusverkoissa)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Virtanen, Teemupekka - Ohjaaja: Lallukka, Olavi - Sivumäärä: 87 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Murtola, Niklas
Call Processing Server in IP Telephony
(Puhelunhallintapalvelin IP-puheluissa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 76 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Puhakka, Aapo
Erilaisten käyttöliittymien yhteisen toiminnallisuuden keskittäminen sovelluspalvelimeen
(Concentrating Common Functionality of Different User Interfaces into a Application Server)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 73 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Löfgren, Mika
Graphical user interface recommendations for software developers
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 109 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Hällström, Peter
Integrated Customer Support and Quality System
(Asiakaspalvelun ja laatujärjestelmän integrointi)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 76 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Karppinen, Mikko
Location Based Services in Digital TV
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 91 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Utriainen, Jani
Mediation and Billing in Inter-operator Short Message Services
(Mediaattori-toiminta ja laskutus useiden operaattoreiden kattavissa lyhytsanomapalveluissa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 76 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Laine, Seppo
Mobile Gaming Platform: Requirement Analysis
(Mobiilipelialusta: vaatimusanalyysi)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 80 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Parkkonen, Matti
Monikanavaisen informaatiopalvelun toteuttaminen eri jakelukanaville
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 64 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kröger, Jouni
Possibilities of Wireless Technologies and Personalisation in Advertising
Professuuri: T-124 - Valvoja: Smeds, Riitta - Sivumäärä: 88 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Laakso, Mikko
Practical Navigation in Virtual Architectural Environments
(Käytännöllinen navigointi keinoympäristöissä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 89 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lam, Minh
Resource Reservation Protocol in the Wireless local Area Networks
(Resurssinvarausprotokolla langattomissa lähiverkoissa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 83 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Mantere, Markku
Visualization of Flow Data in Photo-realistic Virtual Environment
(Visualization of Flow Data in Photo-realistic Virtual Environment)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Ohjaaja: Gröhn, Matti - Sivumäärä: 91 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Year 2000
Huuskonen, Juha
A system for defining behaviours and interaction in a 3D environment
(Järjestelmä interaktion ja käyttäytymisen määrittelyyn 3D ympäristössä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Pullinen, Miika
Billing in digital television
(Laskutus digitaalisessa televisiossa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 57 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Koistila, Petri
Content production in digital television environment
(Sisällöntuotanto digitaalisessa televisioympäristössä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 94 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Salminen, Mika
Database visualization in the DX 200 system
(Tietokantojen visualisointi DX 200-järjestelmässä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 106 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Swanström, Christoffer
Foveated Video Compression
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 54 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kopra, Toni
Information driven multimedia services in third generation mobile environment
(Informaatiovetoiset multimediapalvelut kolmannen sukupolven mobiiliympäristössä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 80 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Salminen, Mikko
Interaktiivinen ja synkronoitu multimedia etäopetuksessa
(Interactive and synchronized multimedia in distance education)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 65 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Äyräväinen, Seppo
Keinotodellisuuden soveltamismahdollisuudet sotilaskoulutuksessa
(The potential of applying virtual reality to military training)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Ohjaaja: Napari, Hannu - Sivumäärä: 116 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä] [Julkaisu PDF-muodossa]
Pulkkinen, Sirpa
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu tuotekehitysprosesseissa
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 71 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lindgren, Tommy
Palvelunlaatu sovellettaessa IP-protokollaa kahden puhelinkeskuksen välisellä yhteydellä
(The quality of service when IP protocol is used between two telephone switches)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 85 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Aila, Timo
SurRender Umbra: A Visibility Determination Framework for Dynamic Environments
(SurRender Umbra: Järjestelmä dynaamisten ympäristöjen näkyvyysratkontan)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 14+128 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Honkala, Mikko
Using XML to Develop Applications for WAP and WWW Environments
(XML:n käyttö WAP- ja WWW-sovelluskehityksessä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 93 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Year 1999
Ojala, Patric
A Case Study in Graphical User Interface Design
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 52 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Arola, Timo
Broker-toiminta sähköisessä kaupankäynnissä
(Brokerage Services in Electronic Commerce)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 79 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Teirilä, Juha
Ihmishahmon käänteiskinemaattisen ongelman ratkaiseminen reaaliajassa
(Solving human figure's inverse kinematics in real-time)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 90 - Sijainti: TF
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Pietarila, Janne
Image-based view registration for augmented reality
(Kuvankäsittelyyn perustuva kohdistusmenetelmä virtuaalitekniikassa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 65 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Mäkilä, Tommi
Integration of Video and Data Conference Using T.120 and H.320 Standards
(Videoneuvottelun ja dokumenttien jaon yhdistäminen)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 85 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Ruotsalainen, Eija
Multimediatiedon komponenttipohjainen hallinta
(Management of componentbased multimedia)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 73 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Ursin, Juha
Puhelinverkon palvelujenhallintaohjelmiston käyttöliittymä
(The User Interface of a Mediation Device Software)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 71 - Sijainti: TF
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Salomaa, Jyri
Service management in the Internet
(Palvelunhallinta Internetissä)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 66 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Ilmonen, Tommi
Tracking conductor of an orchestra using artificial neural networks
(Kapellimestariseuranta keinotekoisia hermoverkkoja hyväksi käyttäen)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 78 - Sijainti: TF
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Pihkala, Kari
Usability of a Web shop
(Verkkokaupan käytettävyys)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 67 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Vainio, Harri
Use of Multimedia in Electronic Document Libraries
(Multimedian käyttö sähköisissä kirjastoissa)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 76 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Holopainen, Harri
Verkkopelit ja -palvelut
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kiiski, Markku
Virtaavan median soveltaminen IP-verkoissa
(Applying streaming media in IP networks)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Vuorimaa, Petri - Sivumäärä: 97 - Sijainti: TF
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Rönkkö, Jukka
Virtual environment software platform for personal computers and its' application to interior design
(Henkilökohtaiseen tietokoneeseen pohjautuva ohjelmistoalusta virtuaaliympäristöjen toteutukseen ja sen sovellutuksena sisustussuunnittelu)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 70 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Suomi, Tapio
WWW user interface recommendations for developers in Sonera's internal information system projects
(WWW käyttöliittymäsuositukset Soneran sisäisten tietojärjestelmäprojektien kehittäjille)
Professuuri: T-109 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: 229 - Sijainti: S
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Year 1998
Rysä, Olli
Automatic Reporting Tool for a Network Management System
(Verkonhallintajärjestelmän automaattinen raportointityökalu)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Karila, Arto - Sivumäärä: 64 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Söyrilä, Nina
Kohti verkottunutta monimuoto-oppimista - Strategiasuunnitelma digitaalisen median käytöstä Teknillisen Korkeakoulun opetuksessa
(Towards networked multiform learning - A strategy of the use of digital media in education at Helsinki University of Technology)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lehti, Ilari
SPKI-based Access Control Server
(SPKI-pohjainen pääsynvalvontapalvelin)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Karila, Arto - Sivumäärä: 51 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Nordman, Mikael
WWW in Remote Monitoring and Control of Distribution Automation Equipment
(WWW sähkönjakelujärjestelmän kaukovalvonnassa ja -ohjauksessa)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Karila, Arto - Sivumäärä: 86 - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Year 1997
Sahlin, Bengt
A Conduits+ and Java Implementation of the Internet Protocol Security and Internet Protocol, version 6
Professuuri: T-110 - Valvoja: Karila, Arto - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Raivisto, Tommi
Applying cryptography to GSM short message services
(Kryptografian soveltaminen GSM-lyhytsanomapalveluihin)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Karila, Arto - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Jalkanen, Janne
Architectural design of a locomotive simulator software
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: - Sijainti: TF
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Nyberg, Kim
Automatic generation of dialogs from database descriptions
(Dialogien automaattinen luonti tietokantakuvauksista)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Kellomäki, Sampo
Development of End User Authoring Tools for WWW Publishing
(WWW sivujen tuotanto - julkaisuprosessien analyysi ja tarvittavien työkalujen kehitys)
Professuuri: T-111 - Valvoja: Takala, Tapio - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Vänskä, Mika
Älyverkon numerointien hallinta usean laitevalmistajan ympäristössä
(Control of the numberings of the intelligent network in environment of several device manufacturers)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Karila, Arto - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Sairanen, Saku
Ohjelmistojen jakelu hajautetussa heterogeeniympäristössä
(Software Distribution in Heterogenous Environment)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Karila, Arto - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Iartym, Igor
Security of the IP Packet Data Service in Wireless Networks
(Langattoman IP-pakettidatapalvelun tietoturvakysymyksiä)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Karila, Arto - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Rajala, Janne
Service provisioning in IP/ATM Network
(Palvelunhallinta IP/ATM verkossa)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Karila, Arto - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Lehtinen, Pentti
Terveydenhuoltojärjestelmien tietoturva alueellisessa verkossa
(Security of health care systems in wide area network)
Professuuri: T-110 - Valvoja: - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]
Year 1996
Aalto, Timo
A UNIX STREAMS Implementation of the Internet Protocol Security
(UNIX STREAMS toteutus Internet protokollan tietoturvasta)
Professuuri: T-110 - Valvoja: Karila, Arto - Sivumäärä: - Sijainti: T
Tiivistelmä [Julkaisun kielellä] [Käännettynä]

-Yhteystiedot- -TML kotisivu- -Etsi- -In English- -TKK:n kotisivu-

Valid XHTML 1.0!

The responsible author of this page is Webmaster, <webmaster(at)tml.hut.fi>.
Page last updated on Thu, 23 Sep 2010 08:55:36 +0300.
URL: http://www.tml.tkk.fi/Julkaisut/dtyot.php?pub_type=1
(NOTE: The date above is not the update time of publication data)