Sisältö

Informaatioajan filosofia (Inf-0.1202) on informaatioverkostojen opiskelijoiden tarpeisiin räätälöity johdatuskurssi filosofiaan. Tarkoitus on tutustuttaa opiskelija filosofiseen problematiikkaan, filosofian keskeisiin osa-alueisiin ja filosofian tekemisen tapaan.

Kurssin tavoitteena on antaa informaatioverkostojen opiskelijoille ensinnäkin taito havaita filosofisia ongelmia arjessaan ja työympäristössä ja toiseksi kykyä käsitellä näitä ongelmia kriittisesti. Yleisesti tavoitteena on siis tarjota opiskelijoille valmiuksia  kohdata maailma filosofisemmin, tarkasti punnitun ajattelun perspektiivistä. Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi kyetä näkemään filosofian ja filosofisen ajattelun relevanssi arki- ja työelämässään sekä osata suhtautua kriittisesti oman ajattelunsa premisseihin.

Aikataulu

Kurssi luennoidaan neljännessä periodissa ja sen yleinen agenda on seuraava:

  • Luennot: Torstaisin klo 13-16 salissa B
  • Praktikum: Maantaisin 14-16 ja Tiistaisin 10-12. Opiskelija käy toisessa näistä.
Kuvastaaksemme induktiivisen päättelyn rajoittuneisuutta,on kurssin lopussa poikkeus tähän yleiseen aikatauluun ja keskivaiheilla poikkeus paikan suhteen.

Tarkempi aikataulu paikkatietoineen on seuraava:
Praktikumit: Luennot:
1. Ma 16.3 klo 14-16 T3
Ti 17.3 klo 10-12 T3 To 19.3 klo 13-16 B-sali, päärakennus
2. Ma 23.3 klo 14-16 T3
Ti 24.3 klo 10-12 T3 To 26.3 klo 13-16 B-sali, päärakennus
3. Ma 30.3 klo 14-16 T3
Ti 31.3 klo 10-12 T3 To 2.4 klo 13-16 B-sali, päärakennus
4. Ma 6.4 klo 14.30 Buddhalainen meditaatiokeskus
Ti 7.4 klo 10.00 Buddhalainen meditaatiokeskus To 16.4 klo 13-16 B-sali, päärakennus
5. Ma 20.4 klo 14-16 T3
Ti 21.4 klo 10-12 T3 To 23.4 klo 13-16 B-sali, päärakennus
6. Ma 5.5 klo Simlab

Suorittaminen

Kurssi on tarkoitettu ainoastaan informaatioverkostojen opiskelijoille. Nykyisen opinto-oppaan (2008–2009) mukaan se sijoittuu P-moduuliin pakollisena. Kurssin laajuus on 5 opintopistettä.

Kurssin suoritus koostuu kolmesta osa-alueista:

  • Luennoilla käynti ja luentopäiväkirjan pitäminen.
  • Praktikum-ryhmiin osallistuminen.
  • Esseiden kirjoittaminen
Kurssin suoritukseen ei siis kuulu tenttiä!

Tarkempaa tietoa kurssin suorituksesta löytyy asialle omistetulta sivulta.

Henkilökunta ja viestintä

Kurssin opettajana toimii Diplomi-insinööri ja Valtiotieteiden kandidaatti Mikko "Frank" Martela.

Tämän lisäksi kurssihenkilökuntaan kuuluu assistentti Joosef Valli.

AJANKOHTAISTA

24.6.2009

Anna kurssista kurssipalautetta!

16.6.2009

Kevään kurssin lopulliset tulokset julkaistu

28.5.2009

Viidennen kierrokset sekä ensimmäisen esseen tulokset kotisivuilla

30.4.2009

Neljännen kierroksen tulokset julkaistu

28.4.2009

Komannen kierroksen tulokset julkaistu

23.4.2009

Viimeisen luennon ja praktikumin kalvot saatavilla

18.4.2009

Itämaisen filosofian kalvot saatavilla

14.4.2009

Toisen luentopäiväkirjan pisteet julkaistu

5.4.2009

Kolmannet luentokalvot saatavilla

4.4.2009

1. luentopäiväkirjan tulokset julkaistu

27.3.2009

Toisen luennon ja praktikumin kalvot julkaistu

1 teeman luento- ja praktikumkalvot julkaistu kohdassa "Luennot"

19.3.2009

2009 kurssin kotisivut julkaistu.