Palautetta kurssista

Jotta kurssi voisi jatkossa palvella infolaisia yhä paremmin, on suuri halumme, että antaisitte palautetta tämänkertaisesta kurssista.


Luennot

Kuinka paljon opit/ajatuksesi kehittyi luennoilla?


Mitä mieltä olit luennoista?


Praktikum

Kuinka paljon opit/ajatuksesi kehittyi praktikumissa?


Mitä mieltä olit praktikumista?
Esimerkiksi sen tavoitteista, menetelmistä ja aiheista.Kurssin teemat

Arvostele vielä kurssin yksittäiset aihekokonaisuudet arvosanoin 1-5, jotta tiedettäisiin mitkä teemat herättivät ajatuksen juoksuun:
(Laita 0 jos et ollut paikalla)

Arvosana ensimmäisestä teemasta "Mitä filosofia on?"

Luento:
0   1   2   3   4   5  

Praktikum:
0   1   2   3   4   5  

Arvosana toisesta teemasta "Moraali"

Luento:
0   1   2   3   4   5  

Praktikum:
0   1   2   3   4   5  

Arvosana kolmannesta teemasta "Moraali yritysmaailmassa"

Luento:
0   1   2   3   4   5  

Praktikum:
0   1   2   3   4   5  

Arvosana neljännestä teemasta "Itämainen filosofia"

Luento:
0   1   2   3   4   5  

Praktikum:
0   1   2   3   4   5  

Arvosana viidennestä teemasta "Tietoisuus ja maailmankuva"

Luento:
0   1   2   3   4   5  

Praktikum:
0   1   2   3   4   5  

Arvosana dialogisesta loppuhuipentumasta


0   1   2   3   4   5  Kurssikokonaisuus

Mistä asioista pidit kurssista? Mitkä asiat toimivat hyvin?

Mikä ei toiminut, mitä asioita tulisi kehittää?

Kuinka mielenkiintoinen kurssi sinusta kokonaisuutena oli?


Kuinka hyödyllinen kurssi sinusta on osana infon opintoja?


Mitä mieltä olit kurssin järjestelyistä? (tiedotus, oppimateriaali, työmäärä, essee jne.)

Miten kurssi tulisi mielestäsi ensi vuonna järjestää?

Sana on vapaa. Onko jotain mitä haluat vielä sanoa kurssiin tai elämään ylipäätänsä liittyen?