Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio

TML / Opinnot / Estetiikka

Estetik
Aesthetics

Inf-0.1300 Estetiikka (5 op) - kevät 2008

Ajankohtaista

  • [27.3.] Toisen harjoitustehtävän ohje.
  • [3.3.] Harjoitustehtävien ohjeita.
  • [14.2.] Luentoaikataulut lisätty.
  • [18.1.] Luennot alkavat to 31.1. klo 16 salissa T3.

Sisältö

Kurssin sisältönä ovat kauneus ja taide ympäristössä ja suunnittelijan työssä sekä erilaiset taidekäsitykset ja niiden kehityshistoria.

Estetiikka on osa filosofian traditiota. Perinteisesti sen tutkimuskohteita ovat kysymykset, millaisia kauneusihanteita ihmisillä on kulloinkin ollut, mitä on taide ja mitä tarkoitetaan esteettisellä elämyksellä. Kurssin tavoitteena on saada osallistujat ajattelemaan kokemaansa ja näkemäänsä esteettisestä näkökulmasta. Tämän kurssin jälkeen näet maailman eri tavalla!

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tentillä ja kahdella esseellä. Tentin osuus arvostelusta on 50% ja kummankin esseen 25%. Näiden lisäksi kurssilla on pakollisia tehtäviä ja osittainen läsnäolopakko (ks. jäljempänä). Kurssista pääsee läpi, vain jos kaikki osa-alueet on suoritettu vaaditulla tavalla.
  1. Taidekritiikki
  2. Soveltava tehtävä

Luennot ja oppimateriaali

Osallistuminen

Kurssihenkilöstö

Linkkejä


Tämän sivun sisällöstä vastaa Tassu Takala
Sivua on viimeksi päivitetty 27.3.2008
URL: http://www.tml.hut.fi/Opinnot/Inf-0.1300/.