Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio

TML /Opinnot/ Inf-0.3100

Grunderna i komplex netvärk
Principles of complex networks

Inf-0.3100 Verkostojen perusteet (2 op) kevät 2007


A network of books on politics.
from http://www-personal.umich.edu/~mejn/networks/

Ajankohtaista

  • [11.6.] Kurssin tulokset julkaistu.
  • [9.5.] Täyttäkää palautelomake 23.5. mennessä. Lomakkeen täyttämisestä saa yhden tehtäväpisteen (T5 pistetaulukossa).
  • [3.5.] Kaikki luentokalvot (=tenttialue) nyt verkossa. Huom. pääsy materiaaliin tästä lähtien vain TKK:n verkosta.
  • [30.4.] Viidennen luennon kalvot nyt netissä. Pahoittelut viivästymisestä! Neljännen luentotehtävän uusi deadline on ma 7.5. klo 16.
  • [3.4.] Tentin ajankohta määrätty: ke 9.5. klo 13-16, sali T1
  • [28.3.] Lisätty ohjeita tehtävien suorittamiseen sekä pistetaulukko.
  • [28.3.] Luentomateriaalia tarjolla
  • [14.3.] Alustava luentoaikataulu
  • [6.3.] Kurssin aloituspäivä siirtynyt - ensimmäinen luento ke 21.3.2007
  • [9.1.] Sivut julkaistu. Kurssi järjestetään toisella puolilukukaudella.

Sisältö

Kurssin aiheena ovat systeemit, joissa alkeisosien yksinkertaisista vuorovaikutuksista muodostuva monimutkainen verkko määrää kokonaiskäyttäytymisen. Tähän ajatukseen perustuva kompleksisuus- ja verkostotiede on varsin uusi mutta vahvaa kukoistuskautta elävä tieteenala, jonka sovellukset ulottuvat lähes kaikille elämän aloille sosiologiasta ja molekyylibiologiasta Internetin käyttäytymiseen, verkostomarkkinointiin ja infektiotautien leviämiseen.

Keskeisiä peruskäsitteitä ovat mm. verkon kytkeytyneisyys ja skaalautuvuus, sen käyttäytymisen dynamiikka ja emergenssi, joita havainnollistetaan monin käytännön esimerkein. Kurssilla myös kerrataan matemaattisen verkkoteorian perusteita.

Suorittaminen

Kirjallinen kuulustelu. Lisäksi mahdollista saada aktiivisuuspisteitä osallistumalla keskusteluun luennoilla ja suorittamalla pieniä luentoihin liittyviä lisätehtäviä.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman opiskelijoille (pakollisena A1-moduulissa), mutta myös muut voivat osallistua, jos ryhmässä on tilaa.

Esitietoina tarpeellisia ovat Matematiikan peruskurssit, Tietorakenteet ja algoritmit (riittää jos suoritat sitä samaan aikaan tämän kurssin kanssa) ja suositeltavia myös Sovellettu todennäköisyyslaskenta ja Ohjelmoinnin perusteet.

Ilmoittautuminen Webtopilla kurssin alkuun mennessä.

Luennot ja oppimateriaali

Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 salissa T2, alkaen 21.3.2006. Alustavasti seuraavan ohjelman mukaan:

Oppimateriaali: luentokalvot jaetaan verkossa - linkki hakemistoon.

Hakemistoon pääsee vain TKK:n verkosta. Lue tarvittaessa atk-keskuksen ohjeet verkkopalveluiden käyttöön kampuksen ulkopuolelta.

Tehtävät

Luennoilla annettavat tehtävät ovat vapaaehtoisia. Tehtävänannot löytyvät luentokalvoista. Tehtävät palautetaan seuraavan luennon alkuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen meeri.makarainen(dt)tml.hut.fi. Tehtävät arvostellaan asteikolla hylätty (0) / hyväksytty (1 piste) / kiittäen hyväksytty (2 pistettä). Pisteet kerätään pistetaulukkoon.

Henkilökunta

Kurssilla ei toistaiseksi ole uutisryhmää. Henkilökuntaan voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tai IRC-kanavalla #Inf-0.3100 . Henkilökunnan vastaanottoajat löydät heidän kotisivuiltaan.

Linkkejä


Tämän sivun sisällöstä vastaa Tassu Takala, Sivua on viimeksi päivitetty 11.6.2007
URL: http://www.tml.hut.fi/Opinnot/Inf-0.3100