-TML logo-

TML - TIETOLIIKENNEOHJELMISTOT

Opinnot > Tietoliikenne > index.html

Tietoliikenneohjelmistot siirtyi TKK:n organisaatiouudistuksessa 1.1.2008 osaksi Tietotekniikan laitosta. Näitä TML:n alaisia vanhoja sivuja ei enää päivitetä. Pääset uusille sivuille tästä.


Tietoliikenneohjelmistot yleisesti

Tietoliikenneohjelmistot (pääaine ja sivuaine sekä tutkimusala) koostuu kolmen professorin kolmesta painopistealueesta seuraavasti:

Päätoimiseen opetushenkilökuntaan kuuluvat professorien lisäksi Sanna Suoranta, Ursula Koivikko, Timo Kiravuo ja Sasu Tarkoma.

Pääaineessa vaikuttavat myös seuraavat dosentit Andrei Gurtov, Jussipekka Leiwo ja Kimmo RaatikainenOpetus

Tietoliikenneohjelmistoissa perehdytään Internet-teknologian perusteisiin ja kehitykseen sekä IP-pohjaisten järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkastelemme Internetin lisäksi erityisesti mobiiliverkkoja ja sovellusten ja palveluiden toteututusta erilaisissa verkkoympäristöissä. Keskeisiä alueita Internetille ja mobiiliverkoille ovat tietoturvallisuus ja palveluarkkitehtuurit, sekä palveluiden hallintaan liittyvät asiat kuten liikkuvuus, palvelunlaatu ja laskutus.

Tietoliikenneohjelmistojen kurssitarjonta (T-110-alkuiset kurssit) on laaja: ajankohtainen kurssilista löytyy laboratorion sivuilta.


Perusopiskelijoille - Tietoliikenneohjelmistot pääaineena

Ajankohtaista

Tietoliikenneohjelmistojen opintojen rakenne on esitetty Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-oppaassa luvussa 2.7.5, sivu 46. Tietoliikenneohjelmistojen pääaine koostuu Tietoliikenneohjelmistojen A2-moduulista ja joko Tietoverkkoliiketoiminnan, Tietoliikenneohjelmistojen tai Tietoteknisen turvallisuuden A3-moduulista.

Tietoliikenneohjelmistojen kandidaatintöiden ohjaajia ovat Timo Kiravuo, Sakari Luukkainen, Jukka Manner, Sanna Suoranta ja Antti Ylä-Jääski. Heidän aiheensa löytyvät Kandidaattiseminaarin aihelistasta. Tietoliikenneohjelmisojen diplomitöitä tehdään sekä teollisuudessa että laboratorion omissa tutkimusprojekteissa. Jos työpaikka ei tarjoa sopivaa aihetta diplomityölle, voi aihetta tiedustella professoreilta.

Tietoliikenneohjelmistojen sivuaine

Tietoliikenneohjelmistojen sivuaine antaa yleisnäkemyksen alueesta ja se soveltuu tietotekniikan ja tietoliikenteen muiden pääaineiden opiskelijoille. Sivuaineopiskelijoilta edellytetään tietotekniikan ja ohjelmoinnin perusteiden hallintaa. Tietoliikenneohjelmistojen sivuaineen rakenne (eli A2-moduuli) on esitetty Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-oppaassa luvussa 2.7.5, sivu 47.

Tietoliikenneohjelmistot A2 moduulissa on pakollisena kurssina T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I. Mikäli opiskelija on suorittanut tämän kurssin jo osana oman pääaineensa opintoja, niin opiskelija voi korvata T-76.4115 kurssin Tietoliikenneohjelmistot A2 moduulissa jollakin seuraavista kursseista: T-76.5115 Ohjelmistokehitysprojekti II, T-110.5130 Mobiilijärjestelmien ohjelmointi tai T-110.5140 Network Application Frameworks.

Kansainväliset maisteriohjelmat

Tietoliikenneohjelmistot vastaa kahden kansainvälisen maisteriohjelman opetuksesta. Myös TKK:n opiskelijat voivat hakea opiskelijoiksi NordSecMob - Master's Programme in Security and Mobile Computing, jossa opiskelija vuoden opintojen jälkeen vaihtaa toiseen pohjoismaiseen yliopistoon vuodeksi. Opiskelija saa tutkintotodistuksen kummastakin yliopistosta. Katso lisätiedot NordSecMob-maisteriohjelman kotisivuilta.

Toinen maisteriohjelma, "Master's Programme in Mobile Computing - Services and Security " on tarkoitettu alemman tutkinnon ulkomailla suorittaneille.


Jatko-opiskelijoille - Tietoliikenneohjelmistot jatkokoulutuksen tutkimusalana

Ajankohtaista

Tietoliikenneohjelmistojen tutkimusagenda kattaa laajasti ajankohtaisen Internet-teknologian ja tietoturvan eri näkökulmista. Suuri osa teollisuudessa työskentelevistä jatko-opiskelijoistsa on valinnut Tietoliikenneohjelmistot pääasialliseksi tutkimusalakseen. Jatko-opiskelu vaatii paljon energiaa ja päämäärätietoisuutta, joten on tärkeää, että opiskelijat valitsevat sellaisen tutkimusaiheen, joka kiinnostaa heitä suuresti. Järjestämme viikottaisen seminaarin jatko-opiskelijoillemme (perjantaisin klo 15:00, T-110.7190), jossa opiskelijat voivat esitellä tutkimusideoitaan ja alustavia tuloksiaan. Nämä vuorovaikutteiset tapaamiset voivat auttaa todellisten tutkimuskysymysten muotoilussa. Lisäksi järjestämme yleensä kerran lukuvuodessa pidemmän seminaarin, jonka jälkeen keskustelua jatketaan saunaillan merkeissä.Tutkimus

Tutkimusprojektit:

Esimerkkejä opinnäytetöistä ja julkaisuista-Yhteystiedot- -TML kotisivu- -Etsi- -In English- -TKK:n kotisivu-

Tämän sivun sisällöstä vastaa Webmaster, <webmaster(ät)tml.hut.fi>.
Näitä sivuja ei enää päivitetä!!
URL: http://www.tml.tkk.fi/Opinnot/Tietoliikenne/index.html