RFC 1866 Hypertext Markup Language 2.0

HTML on kieli WWW-sivujen kuvaamiseen, vaikkakaan sen käyttö ei ole rajoittunut Internettiin, vaan sitä käytetään myös esim. rompuilla. HTML on yksi merkittävimmistä asioista, jotka tekevät Internetistä niin kiinnostavan suuren yleisön silmissä ja sen merkitys tulee kasvamaan, vaikkakin se saa jatkuvasti uusia muotoja.

HTML ei ole täydellinen ratkaisu WWW-sivujen esittämiseen. HTML:n kantavana ideana on se, että sivujen täsmällinen ulkoasu jäisi käyttäjän ja selaimen päätettäväksi, tämä ei kuitenkaan kelpaa graafisen alan ammattilaisille, jotka haluavat että sivun ulkoasu lyödään lukkoon tekovaiheessa. Heitä varten on kehitetty muita järjestelmiä esim. pdf-dokumentit.

Internetin epähomogeeninen laite- ja selainympäristö tarvitsee yhteisen standardin hypertekstin esittämiseksi. HTML 1.0 (1990) ei ollut yhtenäinen standardi, vaan siitä olis useita eri versioita. Tämän korjaamiseksi tehtiin vuonna 1995 HTML .20 RFC, joka kokosi 1994 yleisessä käytössä olevat HTML murteet yhdeksi määritelmäksi. Tämä RFC on vieläkin sikäli merkittävä, että se on ainoa täydellinen HTML:n versio, josta on tehty RFC. Uudemmista versioista, kuten 3.2 ei ole ainakaan vielä tullut RFC:tä.

RFC 1866 määrittelee HTML 2.0:n käyttäen SGML (Standard Generalized Markup Language) metakieltä. SGML:llä voidaan määritellä, miten dokumentin eri elementit järjestellään hierarkisesti, eli esimerkiksi kappale koostuu esimerkiksi riveistä ja rivit sanoista ja välimerkeistä.

HTML-dokumentti rakennetaan tagien avulla. Tageja on esim. <p> uusi kappale, <br> rivinvaihto, jotkut tagit vaativat myös loppumerkin esim. <h1> Otsikko </h1>. Tagit saattavat hyväksyä myös parametreja esim. <a href="link">, jossa a:n jälkeinen osa on parametri href, jonka arvoksi asetetaan link.

HTML ei ole pelkästään sivunkuvauskieli, vaan sillä saa aikaan myös rajoittunutta kanssakäymistä käyttäjän ja palvelimen välille. Tämä ja suojatut tietoliikenneyhteydet (esim shttp) mahdollistavat rahan ja salaisuuksien välittämisen WWW-sivuilla. HTML ja kaikki muu WWW:hen liittyvä on tulossa hyvin kaupalliseksi.


Mikko Mättö
Last modified: Thu Mar 6 02:17:15 EET