Oppiva tietoyhteiskunta seminaari 1998

Ursula Holmström, Taru Aalto(Toim.)
Tietotekniikan Osasto
Teknillinen korkeakoulu
Ursula.Holmström@hut.fi

Esittely

TKK:n Oppiva tietoyhteiskunta seminaari keskittyy.....


Sisällysluettelo

Luku 1. Oppimisstrageioiden tarkastelu (Juha Vesanto)
Luku 2. Oppimistyylien huomiointi TKK:n opetuksessa (Marjo Kuusela)
Luku 3. Uuden teknologian vaikutus oppimiseen (Petri Puhakainen)
Luku 4. Verkkopedagogiikka (Katri Koistinen)
Luku 5. ERINET; erityispedagogiikkaa verkossa (Teemu Ropponen)
Luku 6. Vuorovaikuitteisuus verkko-opetuksessa (Ulla Jutila)
Luku 7. WWW:n käyttö opetuksessa: kokemuksia TKK:lla (Jyrki Mononen)
Luku 8. WWW:n käyttö opetuksessa: esimerkkejä ja visioita (Petri Rönnholm)
Luku 9. Laboratorion opetuksen palvelutason kehittäminen verkkopalveluiden avulla (Maija Lehtinen)
Luku 10. Oman kurssin www-version teko (Paula Posio)
Luku 11. Perusoikeudet ja yksilönsuoja tietoyhteiskunnassa (Petri Jäppilä)