-TML logo-

TML - Master's and Licentiate Thesis

Publications > thesis.php

Below are some of the Master's and Licentiate Thesis done at TML, some of them with abstract and/or full text (in PDF). Many of the thesis are still missing from our database.

Year 2007
Heikkinen, Jani
Secure Push In Wireless Environments
(Turvallinen asynkroninen viestinvälitysmenetelmä langattomissa ympäristöissä)
Professorship: T-110 - Supervisor: Antti Ylä-Jääski - Instructor: Sasu Tarkoma - Pages: 108 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Chowdhury, Md. Rafiqul Hasan
UPnP connectivity between home networks
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Instructor: Karvonen, Kristiina - Pages: 09+62 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Year 2006
Laine, Samuli
An Incremental Shaft Subdivision Algorithm for Computing Shadows and Visibility
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Instructor: Aila, Timo - Pages: 12+91 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Mäkäräinen, Meeri
Expressions of Emotion on an Animated Face Model
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala. Tapio - Instructor: Sams, Mikko - Pages: 8+89+14 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kajastila, Raine
Spatial Sound and Real-time Sound Rendering in Virtual Environments
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Instructor: Lokki, Tapio - Pages: 75 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Year 2005
Paukkunen, Minttu
B2B Integration in Hotel Reservation Systems
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Pages: 76+24 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kontio, Petteri
Cluster Rendering with Commodity Hardware in the Experimental Virtual Environment
(PC-pohjaisten klusterirenderöintitekniikoiden soveltaminen EVE-virtuaalihuoneessa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Instructor: Äyräväinen, Seppo - Pages: 85 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Väisänen, Juha
Configuration Management for Performance Reporting in Telecommunication Networks
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 60 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Zhao, Shushan
Connectivity Management in Ad Hoc Networks
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 12+75 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Kemppi, Paul
Database Correlation Method for Multi-System Location
(Tietokantakorrelaatiomenetelmä useamman langattoman järjestelmän paikannuksessa)
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Instructor: Nousiainen, Sami - Pages: 78 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Karppinen, Juho
Data Intensive Mobile Grid Services
(Data intensiiviset mobiilit grid palvelut)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 63 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kurian, Jimmy
Design and Implementation of an Authentication and Authorization Module for Service Access in Ad Hoc Networks
Professorship: T-109 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 13+77 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Kekoni, Joonas
Dynaamisen kimppakyytijärjestelmän toimivuus simuloidussa kuormitustilanteessa
Professorship: T-109 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 52+ - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Karlsson, Niklas
Enabling Multiple HIP Identities on Linux
(Usean HIP-identiteetin tuki Linuxille)
Professorship: T-109 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Instructor: Lindqvist, Janne - Pages: 94 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Loukkaanhuhta, Jukka
Extensible three-dimensional viewer for biological cell
(Biologisen solun kolmiulotteinen mallinnus)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 11+69 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Siltanen, Samuel
Geometry Reduction in Room Acoustics Modeling
(Geometriareduktion hyödyntäminen huoneakustiikan mallinnuksessa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Instructor: Lokki, Tapio - Pages: 107 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Vehmersalo, Essi
Host Identity Protocol Enabled Firewall - A Prototype Implementation and Analysis
(Host Identity Protocol Enabled Firewall - A Prototype Implementation and Analysis)
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Instructor: Lindqvist, Janne - Pages: 80 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Arjona, Andres
Internet Protocol Datacasting - Transparent Interactivity Using Different Communication Channels
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Instructor: Källström, Linda - Pages: 12+94 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Lindqvist, Janne
IPv6 Multicast in Hybrid Ad Hoc Networks - Address Allocation, Routing and Cooperation Enforcement
(IPv6-monilähetys hybrideissä ad hoc verkoissa - osoitteen varaaminen, reititys ja yhteistyöhön pakottaminen)
Professorship: T-109 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Instructor: Liimatainen, Sanna - Pages: 76 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Forss, Björn
Item centric information exchange throughout supply chain
(Produkt centrerat informations utbyte i värdekedjan)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 9+103 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Franzas, Jon
J2ME Moninpelattava mobiilipeli
(J2ME Mobile Multiplayer Game)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 49 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Korhonen, Sami
Käytettävyysarviointimenetelmien soveltaminen Suomen ympäristökeskuksen sovelluskehityksessä
(Usability Inspection Methods at the Finnish Environment Institute)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 59 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Sirelius, Aki
Laiteriippumattomat monikanavasovellukset
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 90 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Toivonen, Teemu
Miten atk-keskuksen palvelut kohtaavat opetuksen ja opiskelun tarpeet?
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 105 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Koivisto, Juha-Pekka
Performance of Multimedia Home Platform Services - a Case Study
(Multimedia Home Platform palveluiden suorituskyky - tapaustutkimus)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 70+8 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kärkkäinen, Tomi
Projektinhallintajärjestelmä web-sovelluksena
(Project Management System as Web Application)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Instructor: Tuominen, Jukka - Pages: 118 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Leinikka, Laura
Prosessitieto verkottuneissa projekteissa - tapaustutkimus rakennusteollisuudesta
(Process knowledge in networked projects - a case study from construction industry)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 93 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Jaskiewicz, Daniel
Supplying Network Status Information in an Ad Hoc Environment
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 7+70 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Hakkarainen, Mika
SymBall - Kameraohjattava langaton virtuaalipeli Symbian OS/Series 60 puhelimeen
(SymBall - Camera controllable virtual mobile game for Symbian OS/Series 60 mobile phone)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 55 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Lahtinen, Jesse
Teknillisen korkeakoulun WWW-julkaisualustan vaatimusten arvioiminen
(Requirement analysis of the WWW publishing framework of Helsinki University of Technology)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 119 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Larmo, Anna
Usability of Instant Messaging over WCDMA
(Pikaviestinnän käytettävyys WCDMA:n yli)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 60 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Nikkanen, Mikko
Use Case Based Automatic User Interface Testing in Mobile Devices
(Käyttötapauspohjainen automaattinen käyttöliittymätestaus mobiililaitteissa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 79 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Lemmetty, Mirja
Verkostoituva kaupunkisuunnittelu: prosessin kehittämisen näkökulma
(Development of networked urban planning process)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 105 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Year 2004
Alhoniemi, Erno
A Gateway for Wireless Ad-Hoc Networks
(Yhdyskäytävä langattomille ad-hoc verkoille)
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Instructor: Liimatainen, Sanna - Pages: 80 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Häkkinen, Petri
An Algorithm for Approximating Catmull-Clark Subdivision Surfaces and Its Application to Terrain Rendering
(Algoritmi Catmull-Clark-alijakopintojen approksimointiin ja sen soveltaminen maaston renderöintiin)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 12+72 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Helenius, Lauri
Analysing B2B e-order system security threats
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Pakarinen, Pentti - Pages: 10+97 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Komu, Miika
Application Programming Interfaces for the Host Identity Protocol
Professorship: T-110 - Supervisor: Raatikainen, Kimmo - Pages: 86 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Pietilä, Astrid
Asiakkuusprosessin systeeminen mallintaminen sen kehityskohtien tunnistamiseksi
(Applying a systemic modeling method to a customer process in order to recognize its development points)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 100 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Pietilä, Astrid
Asiakkuusprosessin systeeminen mallintaminen sen kehityskohtien tunnistamiseksi
(Applying a systemic modeling method to a customer process in order to recognize its development points)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 100 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Mäkelä, Mikko
Business Model Analysis for New Software Product Case: Authentication and Authorization Framework
(Uuden ohjelmistotuotteen liiketoimintamallien analysointi - tapausesimerkkinä sovelluskehikko käyttäjien todennukseen ja valtuutukseen)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 81 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Huhtinen, Virpi
Content Management of Multichannel Business News
(Talousuutisten sisällönhallinta monikanavaympäristössä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 81+ - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Syväoja, Heli
Customers' and service providers' organizational capabilities in successful IT outsourcing: a case study
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 76 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Vela, José Javier Zevallos
Developing the Session Initiation Protocol and a Presence Event Package Application
Professorship: T-109 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 58+29 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Peuhkurinen, Mika
Development of Service Delivery Processes
(Palveluiden toimitusprosessien kehittäminen)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 100 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Mertalo, Oskari
Distributed Knowledge Management Portal
(Hajautettu tietämyksenhallintaportaali)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 66 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Eräpolku, Markus
Dynamic Messaging Scheme for Software-based Real-time Control
(DMS - eräs ratkaisu dynaamiseen realiaikaohjaukseen)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Instructor: Lokki, Tapio - Pages: 85+ - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Niemi, Jari
Emerging markets for software testing tools based on formal methods and modelling
(Formaaleihin menetelmiin ja mallinnukseen perustuvien ohjelmiston testaustyökalujen kasvavat markkinat)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 69 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kokkonen, Esko
Enabling Peer-to-peer Application Distribution in Mobile-Terminals
(Vertaisyhteyksiä käyttävä sovellustenjakelu mobiileissa päätelaitteissa)
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 66 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Sukanen, Jari
Extension framework for Symbian OS applications
(Laajennusarkkitehtuuri Symbian OS sovelluksille)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Rosendahl, Sami - Pages: 67 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Vuolle, Eeva-Liisa
File Transfer Services for Corporate Banking Customers
(Pankin yritysasiakkaiden eräsiirtopalvelut)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Kivinen, Tuomas - Pages: 68+12 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Lehtinen, Jaakko
Foundations of Precomputed Radiance Transfer
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Instructor: Aila, Timo - Pages: 14+73 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Näveri, Jari
Framework for device independent web application development
(Sovelluskehys laiteriippumattomien internet sovellusten kehittämiseen)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Juvonen, Riitta - Pages: 105 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Tähtinen, Tero
HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 89 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Vartiainen, Ari
Implementing mobile information systems in maintenance industry
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 93 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Vartiainen, Elina
Implications of the Business Backgrounds and Technologies of the DVB-MHP and OCAP Interactive Television Standards
(Interaktiivisen televisiostandardien DVB-MHP:n ja OCAP:n liiketoiminnalliset ja teknologiset merkitykset)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 68 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Karvinen, Matias
Integrating Web based applications to Enterprise Information System - streamlining an evolving architecture
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 86 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Staffans, Linda
Internet Protocol Datacasting - A Technology Overview
(Internet Protocol Datacasting - A Technology Overview)
Professorship: T-109 - Supervisor: Karvo, Jouni - Instructor: Karvo, Jouni - Pages: 79 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Anttila, Janne
Intrusion detection in critical e-business environment
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Erämaa, Jari - Pages: 95+9 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Kostiainen, Kari
Intuitive Security Initiation Using Location-Limited Channels
(Käyttäjäystävällinen turvallisuuden alustaminen etäisyysrajoitteisilla kanavilla)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Asokan, N. - Pages: 78 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Viikari, Mikko
Kamerapuhelimella otettujen kuvien jakaminen lähipiirin kesken
(Sharing mobile images within a circle of acquaintances)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 87 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Koivisto, Emilia
Kohti yhteistä palvelutarjoomaa strategisessa allianssissa; Suunnitteluvaiheen malli
(Towards joint service offering in strategic alliance; Model of planning phase)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 103 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Saarinen, Mikko
Legacy User Authentication with IPsec
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Vaarala, Sami - Pages: 10+65 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Korkalo, Otto-Petteri
Lisätty todellisuus ja informaation visualisointi videovalvontajärjestelmissä
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 99 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Nummiaho, Antti
Lokalisoitu MMS-viestintä Bluetoothin yli
(Localized MMS communications over Bluetooth)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 73 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Martsola, Mikko
Machine to machine communication in cellular networks
Professorship: T-109 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 87 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Lignell, Laura
Malli tietojärjestelmävaatimusten tunnistamiseksi liiketoimintaprosessia kehitettäessä
(A model for requirements elicitation during business process development)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 108 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Torstila, Kai
Mobiilidemonstraatiosovelluksen kehitysmenetelmä
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 71+45 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Stén, Antti
Mobiili työkustannusten kirjausjärjestelmä
(Mobile Cost Tracking System)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Pages: 63 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Salin, Peter
Mobile Instant Messaging Systems - A Comparative Study and implementation
(System för mobila direktmeddelanden - En jämförande studie och implementation)
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 75+5 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Sjöholm, Juha
Mobile multimedia conference using SIP
Professorship: T-109 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 68 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Pekonen, Lauri
Model-View-Controller pattern in WWW applications
(Model-View-Controller-suunnittelumallin käyttö WWW-sovelluksissa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 58 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Karjalainen, Rami
Ohjelmistojärjestelmän tuotteistaminen. Case: Lääkärien etäkonsultaatiojärjestelmä
(Productization of a software system. Case: A remote diagnostic system for doctors)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 71 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kytösalmi, Marjut
Organisaatiomuutoksen ja tietojärjestelmähankinnan yhteensovittaminen prosessin kehittämisen menetelmiä soveltaen
(Integration of organizational change and information system acquisition applying process development methods)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 104 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Maijala, Ville
Outlook of the Information Security in E-Business
(Sähköisen liiketoiminnan tietoturvallisuuden tulevaisuudennäkymät)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Masalin, Sami - Pages: 84+6 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Kesti-Helia, Anssi
Presentation and Ordering System for Mobile Content
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 78 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Ritvanen, Kaarle
Protection of Data Confidentiality and Integrity in Radio Communications Systems
(Tiedon luottamuksellisuuden ja eheyden suojaus radioviestintäjärjestelmissä)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Nyberg, Kaisa - Pages: 89 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Isotupa, Jussi-Pekka
Role-Based Enterprise Access Control Framework
(Organisaationlaajuinen roolipohjainen pääsynvalvontasovelluskehys)
Professorship: T-111 - Supervisor: - Pages: 81 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Savolainen, Olli
Sähköisen hankinnan liiketoimintamallien asettamat vaatimukset komponenttipohjaiselle sovelluskehykselle
(Requirements from Business Models of E-Procurement for Component-Based Application Framework)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 85 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Grönholm, Pyry
Sähköisen liiketoiminnan hyödyntäminen kirjapainon sisäisissä prosesseissa
(Benefits of e-business in internal processes of a printing house)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 71 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Ilomäki, Jarkko
Sikojen www-tilatestausohjelmiston käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus
(Design and implementation of user interface to pigs' on-farm testing software)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Jurvanen, Christian - Pages: 89 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Hosia, Anna
Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla
(Information system continuity management by application of process model)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Asikainen, Markku - Pages: 95+5 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Lehtonen, Satu
Turvallisuuden hallinta yrityksen langattomissa lähiverkoissa
(Managing the Security of the Corporate Wireless Local Area Networks)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Roman, Ilkka - Pages: 88 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Laakso, Mikko
Usability Issues in Virtual Environment Navigation
(Käytettävyysseikat keinoympäristössä navigoinnissa)
Licentiate Thesis, Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 44 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Jakobsson, Markus
User interface adaptation in dynamic web applications for mobile devices
(Käyttöliittymän mukautuminen dynaamisissa verkkosovelluksissa mobiililaitteille)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 76 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Heikkilä, Kari
User interface internationalization in a distributed multiprocess system
(Hajautetun moniprosessijärjestelmän käyttöliittymän internationalisointi)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 83 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Viljamaa, Timo-Pekka
Visualization of Hierarchical Data
(Hierarkkisen tiedon visualisointi)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 72+11 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Sillanpää, Matti
Visualizing Reverse Architected Software Models with an Open Visualization Toolkit
(Käänteisesti muodostettujen ohjelmistoarkkitehtuurimallien visualisointi avoimella visualisointiohjelmistolla)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 96 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Otajärvi, Jukka
Vuorovaikutteiset MHP-palvelut digitaalisessa televisiossa
(Interactive MHP-services in digital television system)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 72 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Vierinen, Juha
Web Content and Browser UI Adaptation
(Verkkosisällön ja selainkäyttöliittymän mukauttaminen eri päätelaitteille)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 60 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Mankinen, Salla
XML Based Configuration Environment to Support the Integration Process
(XML-pohjainen konfiguraatioympäristö integraatioprosessin tukena)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 72 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Year 2003
Huotari, Kai
Affecting Movie Going With Mobile Media Generated Word of Mouth
(Elokuvakulutukseen vaikuttaminen mobiilin median avulla synnytetyllä kuulopuheella)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 109 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Zhang, Yongjun
A Java 3D Framework for Digital Television Set-top Box
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 56 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kiiski, Mikko
A Model for a Multimedia Messaging Service Gateway
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 71 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Mustakallio, Mikko
An Evaluation of Mid-Range Web Content Management
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 81 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Lauronen, Petri
An Implementation for Solving the Problems of Private E-Mail at Work
(Järjestelmä yksityisen sähköpostiviestinnän turvaamiseksi työelämässä)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Partanen, Jussi-Pekka - Pages: 81 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Kolsi, Markus
An Intelligent Method for Visualizing and Navigating Interactive Biochemical Pathways
(Älykäs menetelmä vuorovaikutteisten biokemiallisten verkostojen visualisoimiseen ja navigoimiseen)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 85+11 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Lindström, Jukka
Billing framework for over-the-air content download
(Laskutuskehys mobiilisisällön jakeluun)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 75 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Dmitritchenko, Nonna
Business benefits for implementing wireless solutions in an enterprise
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 78 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Peltonen, Antti
Centralized management of virtual security zones in IP networks
(Virtuaalisten turvavyöhykkeiden keskitetty hallinta IP-verkoissa)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Turtiainen, Esa - Pages: 84+12 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Kohonen, Ville
Consolidation in the Finnish Consumer ISP Industry
(Konsolidaatio suomalaisten kuluttajille Internet-yhteyksiätarjoavien yritysten keskuudessa)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 66 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Salminen, Santeri
Creating Interactive Paths for Virtal Environments
(Interaktiivisten polkujen luonti virtuaaliympäristöihin)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 75 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Lankinen, Sami
Customer Switching Costs in the Smart Phone Software Platform Market
(Vaihtokustannukset älypuhelinten tuotealustaohjelmistomarkkinoilla)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 99 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Markkanen, Jussi
Design and Implementation of Distributed Virtual Reality System
(Hajautetun keinotodellisuusjärjestelmän suunnittelu ja toteutus)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 79 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Laine, Jukke-Tapio
Development framework for software product business. Viewpoint of small software company
(Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kehittämismalli)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 103 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Ning, Nan
Development of Standard Based Personalization Schemes for Mobile Television
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 76 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Helin, Ville
Developments of Modern Multiplayer Games
Professorship: T-111 - Supervisor: Tuominen, Juha - Pages: 76 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Haukkala, Kari
Digitaalisen televison toimintaympäristö
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 78 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Talonen, Topi
Disruptive Technologies and the Music Industry: Incumbents vs. New Entrants
(Musiikkiteollisuus ja toimialan rakenteita rikkovat teknologiat: vakiintuneet toimijat ja uudet tulokkaat vastakkain)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 110 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Mousa, Al-Mohammed
Distributed Object Technologies for Element Management System
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Stenmans, Paul - Pages: 77+11 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Dahlbom, Matti
Efficient Molecular Visualization in a Large Scale System
(Tehokas molekyylien visualisointi suuressa järjestelmässä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 68 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Tanskanen, Pekka
Elektroninen pelaaminen, pelisuunnittelu ja -tuotanto erityisesti opetuksen näkökulmasta
(Electronic Gaming, Game Design and Production Especially from Education Point of View)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 80+4 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Karppinen, Aija
End user perspective for new mobile terminal technologies in enterprise systems
(Loppukäyttäjän näkökulma uusiin mobiilipäätelaitetekniikoihin yritysmaailmassa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 75 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Huotari, Jussi
Enterprise Integration: Standards and Implementation Framework
(Yritysjärjestelmien integrointi: standardit ja käyttöönottomalli)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 93 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Korhonen, Miika
Erään viestintatalon suunnitelma interaktiivisten WWW-julkaisujen asiakaspäivitettävyyteen
(A communication house's plan for customer maintainability of interactive WWW publications)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 81 - Library: V
Abstract [Native] [Translated]
Bask, Joni
Heretogenous Handoff Algorithm for Mobile IPv4 without Foreign Agents
(Heterogeeninen yhteydensiirtoalgoritmi Mobile IPv4:ään ilman vierasagentteja)
Professorship: T-110 - Supervisor: Ylä-Jääski, Antti - Pages: 9+96 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Guo, Heng
Implementation of Secure Web Forms by Using XML Signature and XForms
(Turvallisten WWW-lomakkeiden implementointi käyttäen XML Signature- ja XForms-standardeja)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 57 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Slavov, Kristian
Implementing HIP Algorithms in Linux Kernel
(HIP algoritmien toteuttaminen Linuxin ytimessä)
Professorship: T-110 - Supervisor: Raatikainen, Kimmo - Pages: 49+9 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Hämäläinen, Mikko
Intelligent Content Delivery in Mobile Networks
(Älykäs sisällönvälitys matkaviestinverkoissa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 77+9 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Lindroos, Arno
Julkaisunsuunnittelun järjestelmä
(Release Planning System)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 94 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Määttänen, Tomi
Kertakirjautumisohjelmiston toiminnallinen arkkitehtuuri ja tuotestrategia-analyysi
(Single sign-on software functional architecture and product strategy analysis)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 108 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Hiila, Harri
Luovan ongelmanratkaisun tehostaminen tietämyksenhallintajärjestelmän avulla
(Knowledge Management System to Make Creative Problem Solving More Effective)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 88 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Enlund, Jan
Mobile digital television
(Mobil digital television)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 90 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Järvinen, Matti
PKI Requirements for IPsec
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Vaarala, Sami - Pages: 14+72 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Ylikerälä, Markus
Real-time data transportation with fake tunneling
(Reaaliaikainen datan siirto lumetunneloinnilla)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Launonen, Raimo - Pages: 73 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Kainulainen, Jukka
Reflection Models in Real-Time Graphics
(Reaaliaikaisen tietokonegrafiikan heijastusmallit)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 97 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kauhanen, Harri
Requirements of Telecom Customer Self-service
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 101 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Pelanti, Mikael
Routing and Positioning in Equipment Shelter Alarm Handling
(Reititys ja paikannus laitetilojen hälytysten käsittelyssä)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Harala, Sauli - Pages: 76(+7) - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Feng, Juan
Secure component download for mobile devices
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Campadello, Stefano - Pages: 77 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Kuismanen, Pekka
SIP API for Small Devices Technology Compatibility Kit
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 51 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Taponen, Ville
Tietoturvastandardit puolustusvoimien tietoturvaprosessien sekä ekstranet-ratkaisun kehittämisessä
(Information Security Standards in the Finnish Defense Forces)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Lampinen, Kari - Pages: 75+10 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Nordling, Sanna
Unifield Digital TV and Mobile Service Guide
(Yhdistetty digiTV ja mobiili palveluopas)
Professorship: T-109 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 70 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Rauhala, Jukka
Universal SIP client for consumer devices
(Universaali SIP asiakasohjelmisto kulutuslaitteissa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 56 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Heikkinen, Ville
Usage and Implementation of Common Open Policy Service (COPS) Protocol in FlexiServer
(Common Open Policy Service (COPS) protokollan käyttö ja toteutus FlexiServerissä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 73 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Laitinen, Riina
User Experience of Web Shops; Evaluation Methods
(Sähköisten kauppapaikkojen käyttäjäkokemus; arviointi menetelmät)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 76 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Huvio, Eero
Using distributed system with RFID in tracking
(Hajautetun järjestelmän ja RFID:n käyttö seurannassa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 79 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Ahokas, Timo
Using XML In Making Legacy Application Data Accessible Through Web Services
(XML:n käyttö perussovelluksen tiedonjakelussa web-palveluiden avulla)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Pellinen, Petri - Pages: 74+8 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Keränen, Teemu
Vaihteenhoitajan puhelunvälitysjärjestelmän integrointi mobiilipuhelinvaihteeseen
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 61 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Heinonen, Arsi
Verkkohyökkäysinformaation keskitetty analysointi
(Centralized analyses of information of the network attack)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Lehtimäki, Timo - Pages: 90+9 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Peisa, Pentti
XML-based Reporting for XML
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 63 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Volanen, Jussi
XML databases in web applications
(XML-tietokannat www-sovelluksissa)
Professorship: T-111 - Supervisor: - Instructor: Vuorimaa, Petri - Pages: 69 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Pyykkönen, Jarmo
Ylläpitoprosessi www-palvelussa
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 98 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Year 2002
Müller, Mika
Analysis tool for studying IP security Denial of Service resistance
(Analysointimenetelmä IPsecin kestävyydelle palvelunestohyökkäyksiä vastaan)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Arkko, Jari - Pages: 81 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Wilke, Rolf
Animation of human gait using neural networks
(Hermoverkkoavusteinen ihmiskäynnin animointi)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 110 - Library: TF
Abstract [Native] [Translated]
Pohja, Mikko
An XHMTL Basic browser implementation
(XHMTL Basic selaimen toteutus)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 61 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Kontkanen, Janne
Architecture for High Level Processing of Multimodal User Input
(Arkkitehtuuri multimodaalisen syötteen prosessoimiseksi)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 70 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Sundwall, Jon
A solution for authentication and authorization in Java2 Enterprise Edition applications
(Ratkaisu Java 2 Enterprise Edition sovellusten todennukseen ja valtuutukseen)
Professorship: - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Holmberg, Jan - Pages: 63 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Halonen, Teppo
A System for Secure Mobile Payment Transactions
(Järjestelmä turvallisille mobiilimaksutapahtumille)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Rytkönen, Kimmo - Pages: 78 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Niemi, Aki
Authentication, Authorization and Accounting in Session Initiation Protocol Networks
(Todennus, valtuutus ja laskutus Session Initiation Protocol -verkoissa)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Flykt, Patrik - Pages: 91 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Korhonen, Mikael
Centralized VPN management with COPS - implications for service providers
(VPN:n keskitetty hallinta COPS protokollalla - seurauksia palveluntarjoajalle)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 69 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Martti, Jyrki
Charging of Conversational Services in IP Multimedia Sybsystem
(Keskusteluluonteisten palveluiden laskenta UMTS:n IP-pohjaisten multimediapalveluiden kontrollointiverkossa)
Professorship: T-124 - Supervisor: Valtari, Kirsi - Pages: 72 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kanninen, Anssi
Configuring network devices using a graphical user interface
(Verkkolaitteiden konfigurointi graafisella käyttöliittymällä)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Leppänen, Tero - Pages: 84 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Liimatainen, Sanna
Decentralized Authorization - A Survey
(Decentralized Authorization - A Survey)
Licentiate Thesis, Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Nikander, Pekka - Pages: 135 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Molin, Jani
Designing a viable foundation for content management: a case study
(Kestävän sisällönhallintaratkaisun suunnittelu)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 72 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Vehviläinen, Jussi
Digitaalinen oikeudenhallinta verkkojulkaisun näkökulmasta
( Digital rights management from the point of view of online publishing)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 78 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Karhu, Kimmo
Domain analysis of location-based and context-aware mobile services
(Sovellusalue-analyysi paikkapohjaisista ja käyttökontekstin mukaan mukautuvista langattomista palveluista)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 6+67 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kirjavainen, Mika
Dynaamisen julkaisualustan käyttöliittymä
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 83 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Laakso, Katri
Evaluating the use of navigable three-dimensional maps in mobile devices
( Navigointikelpoisten kolmiulotteisten karttojen käytön arviointi mobiililaitteissa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 85 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Mäki-Patola, Teemu
Extendable virtual environment visualization system for networked naval simulation
(Laajennettava virtuaaliympäristön visualisointijärjestelmä verkotetulle laivastosimulaatiolle)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 100+ - Library: TF
Abstract [Native] [Translated]
Nuopponen, Antti
IPsec clustering
(IPsec-protokollan hajauttaminen usealle tietokoneelle)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Pietikäinen, Panu - Pages: 7+63 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Laine, Toni
Käyttäjän tunnistus ja digitaalinen allekirjoitus matkapuhelinverkoissa
Professorship: T-111 - Supervisor: Valtari, Kirsi - Pages: 54 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Ahonen, Ron
Migrating web based user interfaces to WAP environment
(WWW käyttöliittymien siirtäminen WAP ympäristöön)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 60 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Lehtonen, Tero
Mobile Payments and Evolution towards 3G Mobile Communications
( Mobiilimaksaminen ja kehitys kohti kolmannen sukupolven matkaviestintää)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds. Riitta - Pages: 104 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Ristimäki, Juha
Multi-channel service providing
(Monikanavainen palveluntuotanto)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 117 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Hautio, Jari
Multimedia ja palvelunlaatu langattomassa verkossa
(Multimedia and Quality of Service in Wireless Network)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 72 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Peltola, Ville
Operators' views towards losing service and billing control - Implications for a case company
(Teleoperaattoreiden suhtautuminen palvelu ja laskutus kontrollin kadottamiseen - Vaikutukset tapausesimerkki yritykseen)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 81 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Dobrucki, Marcin
Priorities in the deployment of network intrusion detection systems
(Tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmien käyttöönoton prioriteetit)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Särs, Jonna - Pages: 8+69 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Lucander, Jussi
Real-time video transfer in a browser environment with Mvq
(Vuorimaa, Petri)
Professorship: T-111 - Supervisor: - Pages: 67 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Sahi, Pekka
Searching and assessing new software product opportunities within mobile location services - case vehicle-mounted telematics solution
(Tuotekehitysmahdollisuuksien etsintä ja arviointi langattomien paikkasidonnaisten palveluiden alueella - case tehdasasennettu telematiikkaratkaisu ajoneuvoon)
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 85 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Heikkilä, Juho
Secure Digital Pseudonyms for Privacy and Liability
Professorship: T-111 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Holmström, Ursula - Pages: 56 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Heikkilä, Juho
Secure Digital Pseudonyms for Privacy and Liability
Professorship: T-111 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Pages: 56 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Kesarev, Kiril
Self-selective discriminatory pricing of telecommunications services - constructing schedules of optional tariff plans
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 70 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Koponen, Teemu
Service Discovery Solutions' Federation: A Service Broker Approach
(Palvelujen löytämisratkaisujen liittäminen välittäjällä)
Professorship: T-109 - Supervisor: Raatikainen, Kimmo - Pages: 12+64 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Seppänen, Petri
Sisällönjakelunverkon tuotteistaminen tietoliikenneoperaattorin palveluksi
(Producting content delivery networks as operator service)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 78 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kytömäki, Jyri
Sisällön, ulkoasun ja toiminnallisuuden eriyttäminen verkkosovellusten kehityksessä
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 106 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Causton, Raymond Philip
Smart card usage for authentication in web single sign-on systems
(Toimikorttien käyttö tunnistautumisessa web-palvelujen kertakirjautumisjärjestelmiin)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Lehtinen, Kari - Pages: 110 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Räsänen, Jussi
Surface Splatting: Theory, Extensions and Implementation
(Surface Splatting: teoria, laajennuksia ja toteutus)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 10+93 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kivisaari, Eino
Technology Strategy Analysis for an Emerging Communications Technology
(Uuden kommunikaatioteknologian teknologiastrateginen analyysi - tapausesimerkkinä erittäin laajakaistainen impulssiradioteknologia (UWB))
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 67 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Hakala, Jari
Telelääketieteen mahdollisuudet perusterveydenhuollossa
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 72 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Raatikainen, Eija
Testing Operator Configurate Differentiated Services Code Points in UMTS
(Operaattori konfiguroitavien eriytettyjen palvelunlaatuarvojen testaaminen UMTS verkossa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 85 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Hyttinen, Antti
Tietokantapohjaisten järjestelmien toteutus web-palveluna
(Implementing Systems based on the Database as a Web Service)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 68 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Sundström, Lasse
Tietoturvatarkastuksen automatisointi
(Automating network security audits)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Särs, Jonna - Pages: 9+67 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Vartiovaara, Markus
Transaction processing in trading systems. The comparison of sequential, concurrent, and distributed models
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 105 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Salmi, Petri
XML Based Message Handling
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 10+76 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Year 2001
Hallivuori, Ville
A Concept for Protecting Stateful Routing Protocols
(Menetelmä tilallisten reitityskäytäntöjen suojaamiseksi)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Heikkilä, Heikki - Pages: 9 +96 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Teirikangas, Jussi
Adaptive XML Based Multimedia Services
(Mukautuvat XML-pohjaiset multimediapalvelut)
Professorship: T-111 - Supervisor: - Pages: 71 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Teppo, Aki
Application development in DVB-MHP environment
(Sovelluskehitys DVB-MHP ympäristössä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 58 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Pietiläinen, Petra
A process model for designing usable Web applications
(Prosessi käytettävien WWW sovellusten suunnitteluun)
Professorship: T-111 - Supervisor: Savioja, Lauri - Pages: 93 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Nopanen, Sami
A programmable environment for collaboration
(Ohjelmoitava etäyhteistyöympäristö)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 104+28 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kautto, Vesa
A Prototype of Interactive, Personalizable Scheduling Service
(Vuorovaikutteisen, räätälöitävän tapahtumien ajoituspalvelun prototyyppi)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 68 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Klemetti, Kari
Authentication in Extranets
(Todentaminen kumppanuusverkoissa)
Professorship: T-110 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Lallukka, Olavi - Pages: 87 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Murtola, Niklas
Call Processing Server in IP Telephony
(Puhelunhallintapalvelin IP-puheluissa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 76 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Puhakka, Aapo
Erilaisten käyttöliittymien yhteisen toiminnallisuuden keskittäminen sovelluspalvelimeen
(Concentrating Common Functionality of Different User Interfaces into a Application Server)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 73 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Löfgren, Mika
Graphical user interface recommendations for software developers
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 109 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Hällström, Peter
Integrated Customer Support and Quality System
(Asiakaspalvelun ja laatujärjestelmän integrointi)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 76 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Karppinen, Mikko
Location Based Services in Digital TV
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 91 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Utriainen, Jani
Mediation and Billing in Inter-operator Short Message Services
(Mediaattori-toiminta ja laskutus useiden operaattoreiden kattavissa lyhytsanomapalveluissa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 76 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Laine, Seppo
Mobile Gaming Platform: Requirement Analysis
(Mobiilipelialusta: vaatimusanalyysi)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 80 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Parkkonen, Matti
Monikanavaisen informaatiopalvelun toteuttaminen eri jakelukanaville
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 64 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Kröger, Jouni
Possibilities of Wireless Technologies and Personalisation in Advertising
Professorship: T-124 - Supervisor: Smeds, Riitta - Pages: 88 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Laakso, Mikko
Practical Navigation in Virtual Architectural Environments
(Käytännöllinen navigointi keinoympäristöissä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 89 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Lam, Minh
Resource Reservation Protocol in the Wireless local Area Networks
(Resurssinvarausprotokolla langattomissa lähiverkoissa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 83 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Zhou, Yuchen
Trust Management in Mobile IPv6
Licentiate Thesis, Professorship: T-109 - Supervisor: Virtanen, Teemupekka - Instructor: Nikander, Pekka - Pages: 10 + 103 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Mantere, Markku
Visualization of Flow Data in Photo-realistic Virtual Environment
(Visualization of Flow Data in Photo-realistic Virtual Environment)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Instructor: Gröhn, Matti - Pages: 91 - Library: S
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Year 2000
Huuskonen, Juha
A system for defining behaviours and interaction in a 3D environment
(Järjestelmä interaktion ja käyttäytymisen määrittelyyn 3D ympäristössä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Pullinen, Miika
Billing in digital television
(Laskutus digitaalisessa televisiossa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 57 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Jalkanen, Janne
Building a spatially immersive display - HUTCAVE
(Keinotodellisuuslaitteiston rakentaminen)
Licentiate Thesis, Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 132 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Koistila, Petri
Content production in digital television environment
(Sisällöntuotanto digitaalisessa televisioympäristössä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 94 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Salminen, Mika
Database visualization in the DX 200 system
(Tietokantojen visualisointi DX 200-järjestelmässä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 106 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Swanström, Christoffer
Foveated Video Compression
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 54 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Kopra, Toni
Information driven multimedia services in third generation mobile environment
(Informaatiovetoiset multimediapalvelut kolmannen sukupolven mobiiliympäristössä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 80 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Salminen, Mikko
Interaktiivinen ja synkronoitu multimedia etäopetuksessa
(Interactive and synchronized multimedia in distance education)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 65 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Äyräväinen, Seppo
Keinotodellisuuden soveltamismahdollisuudet sotilaskoulutuksessa
(The potential of applying virtual reality to military training)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Instructor: Napari, Hannu - Pages: 116 - Library: T
Abstract [Native] [Translated] [Full text]
Pulkkinen, Sirpa
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu tuotekehitysprosesseissa
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 71 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Lindgren, Tommy
Palvelunlaatu sovellettaessa IP-protokollaa kahden puhelinkeskuksen välisellä yhteydellä
(The quality of service when IP protocol is used between two telephone switches)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 85 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Aila, Timo
SurRender Umbra: A Visibility Determination Framework for Dynamic Environments
(SurRender Umbra: Järjestelmä dynaamisten ympäristöjen näkyvyysratkontan)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 14+128 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Honkala, Mikko
Using XML to Develop Applications for WAP and WWW Environments
(XML:n käyttö WAP- ja WWW-sovelluskehityksessä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 93 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Year 1999
Ojala, Patric
A Case Study in Graphical User Interface Design
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 52 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Arola, Timo
Broker-toiminta sähköisessä kaupankäynnissä
(Brokerage Services in Electronic Commerce)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 79 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Karvo, Jouni
Dynamic multicast connections
(Dynaamiset multicast-yhteydet)
Licentiate Thesis, Professorship: T-109 - Supervisor: Martikainen, Olli - Pages: 26 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Teirilä, Juha
Ihmishahmon käänteiskinemaattisen ongelman ratkaiseminen reaaliajassa
(Solving human figure's inverse kinematics in real-time)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 90 - Library: TF
Abstract [Native] [Translated]
Pietarila, Janne
Image-based view registration for augmented reality
(Kuvankäsittelyyn perustuva kohdistusmenetelmä virtuaalitekniikassa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 65 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Mäkilä, Tommi
Integration of Video and Data Conference Using T.120 and H.320 Standards
(Videoneuvottelun ja dokumenttien jaon yhdistäminen)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 85 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Hänninen, Rami
LibR - An object-oriented software library for real-time virtual reality
(LibR - Objaktiorientoitunut ohjelmakirjasto reaaliaikaisten virtuaalitodellisuusjärjestelmien toteuttamiseen)
Licentiate Thesis, Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 148 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Ruotsalainen, Eija
Multimediatiedon komponenttipohjainen hallinta
(Management of componentbased multimedia)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 73 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Ursin, Juha
Puhelinverkon palvelujenhallintaohjelmiston käyttöliittymä
(The User Interface of a Mediation Device Software)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 71 - Library: TF
Abstract [Native] [Translated]
Salomaa, Jyri
Service management in the Internet
(Palvelunhallinta Internetissä)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 66 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Ilmonen, Tommi
Tracking conductor of an orchestra using artificial neural networks
(Kapellimestariseuranta keinotekoisia hermoverkkoja hyväksi käyttäen)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 78 - Library: TF
Abstract [Native] [Translated]
Pihkala, Kari
Usability of a Web shop
(Verkkokaupan käytettävyys)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 67 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Vainio, Harri
Use of Multimedia in Electronic Document Libraries
(Multimedian käyttö sähköisissä kirjastoissa)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 76 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Holopainen, Harri
Verkkopelit ja -palvelut
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Kiiski, Markku
Virtaavan median soveltaminen IP-verkoissa
(Applying streaming media in IP networks)
Professorship: T-111 - Supervisor: Vuorimaa, Petri - Pages: 97 - Library: TF
Abstract [Native] [Translated]
Rönkkö, Jukka
Virtual environment software platform for personal computers and its' application to interior design
(Henkilökohtaiseen tietokoneeseen pohjautuva ohjelmistoalusta virtuaaliympäristöjen toteutukseen ja sen sovellutuksena sisustussuunnittelu)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 70 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Suomi, Tapio
WWW user interface recommendations for developers in Sonera's internal information system projects
(WWW käyttöliittymäsuositukset Soneran sisäisten tietojärjestelmäprojektien kehittäjille)
Professorship: T-109 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: 229 - Library: S
Abstract [Native] [Translated]
Year 1998
Rysä, Olli
Automatic Reporting Tool for a Network Management System
(Verkonhallintajärjestelmän automaattinen raportointityökalu)
Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: 64 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Söyrilä, Nina
Kohti verkottunutta monimuoto-oppimista - Strategiasuunnitelma digitaalisen median käytöstä Teknillisen Korkeakoulun opetuksessa
(Towards networked multiform learning - A strategy of the use of digital media in education at Helsinki University of Technology)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Lehti, Ilari
SPKI-based Access Control Server
(SPKI-pohjainen pääsynvalvontapalvelin)
Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: 51 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Nordman, Mikael
WWW in Remote Monitoring and Control of Distribution Automation Equipment
(WWW sähkönjakelujärjestelmän kaukovalvonnassa ja -ohjauksessa)
Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: 86 - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Year 1997
Sahlin, Bengt
A Conduits+ and Java Implementation of the Internet Protocol Security and Internet Protocol, version 6
Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Raivisto, Tommi
Applying cryptography to GSM short message services
(Kryptografian soveltaminen GSM-lyhytsanomapalveluihin)
Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Jalkanen, Janne
Architectural design of a locomotive simulator software
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: - Library: TF
Abstract [Native] [Translated]
Nyberg, Kim
Automatic generation of dialogs from database descriptions
(Dialogien automaattinen luonti tietokantakuvauksista)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kellomäki, Sampo
Development of End User Authoring Tools for WWW Publishing
(WWW sivujen tuotanto - julkaisuprosessien analyysi ja tarvittavien työkalujen kehitys)
Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Vänskä, Mika
Älyverkon numerointien hallinta usean laitevalmistajan ympäristössä
(Control of the numberings of the intelligent network in environment of several device manufacturers)
Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Nikander, Pekka
Modelling of Cryptographic Protocols - A Concurrency Perspective
Licentiate Thesis, Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Sairanen, Saku
Ohjelmistojen jakelu hajautetussa heterogeeniympäristössä
(Software Distribution in Heterogenous Environment)
Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Iartym, Igor
Security of the IP Packet Data Service in Wireless Networks
(Langattoman IP-pakettidatapalvelun tietoturvakysymyksiä)
Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Rajala, Janne
Service provisioning in IP/ATM Network
(Palvelunhallinta IP/ATM verkossa)
Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Lehtinen, Pentti
Terveydenhuoltojärjestelmien tietoturva alueellisessa verkossa
(Security of health care systems in wide area network)
Professorship: T-110 - Supervisor: - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Kiljander, Harri
User Interface Prototyping of Handportable Communicating Products
(Pienten viestintävälineiden käyttöliittymien prototypointimenetelmät)
Licentiate Thesis, Professorship: T-111 - Supervisor: Takala, Tapio - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Year 1996
Mitts, Håkan
Architectures for wireless ATM
Licentiate Thesis, Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]
Aalto, Timo
A UNIX STREAMS Implementation of the Internet Protocol Security
(UNIX STREAMS toteutus Internet protokollan tietoturvasta)
Professorship: T-110 - Supervisor: Karila, Arto - Pages: - Library: T
Abstract [Native] [Translated]

-Contact- -TML home page- -Search- -Suomeksi- -HUT home page-

Valid XHTML 1.0!

The responsible author of this page is Webmaster, <webmaster(at)tml.hut.fi>.
Page last updated on Fri, 25 Aug 2006 16:49:35 +0300.
URL: http://www.tml.tkk.fi/Publications/thesis.php
(NOTE: The date above is not the update time of publication data)