Kansainvälinen ISP liiketoiminta

E. Tervala 1.10.1997 etervala@cc.hut.fi


Tarkastelussa keskitytään kahteen alalla merkittävästi vaikuttavaan tekijään, jotka ovat; liiketoiminnan vapautuminen ja internet liikenteen kasvu. Tässä raportissa pyritään tarkastelemaan myös yleisesti telealan muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Erikseen tarkastellaan paria kansainvälisesti internet palveluja tarjoavaa yritystä.

Telealan kilpailu

Perinteisesti teleala on ollut kansallista ja vahvasti säännösteltyä liiketoimintaa. Isoissa maissa on kasvanut suuria monopolioperaattoreita, kuten Englannin BT ja Saksan Deutsche Telecom. Televerkkojen rakentamine on ollut vahvasti kansallista toimintaa. Verkon rakentamiseen on yleensä liittynyt velvoite tarjota liittymä kaikille halukkaille, vaikka tappiolla. Tappiot on yleensä katettu kalliilla kaukopuhelumaksuilla. Kilpailu on sallittu monessa maassa uusien mobiiliverkkojen myötä. Matkapuhelinliiketoiminta on kuitenkin myös varsin maakohtaista liiketoimintaa, koska liiketoiminnan kannalta välttämättömän kattavan verkon rakentamiseen liittyy kallis perusinvestointi. Myös lisenssiehdoissa on saattanut olla vaatimus tietyn suuruiselle peitolle maan pinta-alasta.

Eri viranomaisten pyrkimyksenä oli kuitenkin saada myös telealalle aikaan samanlainen kilpailutilanne kun liiketoiminnassa yleensä. Tähän tarkoitukseen kehitettiin niinsanottu Service Provider konsepti, jossa palvelun tuottaja tekee palveluja olemassaolevan perusverkon päälle. Voidaan todeta, että tämä konsepti on lähtenyt laajemmin kehittymään vasta internet aikakautena, kun alalle on tullut laaja joukko internet-palvelun tarjoajia. Tätä ennen palvelun tuottajat ovat olleet vain satunnaisia lisäpalvelujen tuottajia, jotka eivät ole vaikuttaneet tavallisen palvelun hintaan alentavasti. Itse asiassa palvelun tarjoajat ovatkin päinvastoin kehittäneet yhä kalliimpia palveluja perusverkon päälle.

Amerikassa ja tietyissä Euroopan maissa on palvelun tuottajille ollut mahdollisuus liittyä yleiseen televerkkoon jo jonkin aikaa. Laajemmin telealan vapautus alkoi, kun helmikuussa 1997 kansainvälisen kaupan pelisääntöjä asettava järjestö World Trade Organization (WTO) otti mukaan yleisten palvelujen myyntiin liittyvään sopimukseen myös telealan. Yksi sopimuksen tärkeimmistä kohdista on operaattorin velvollisuus verkkojen yhteenliittämiseen kohtuullisella hintatasolla [1].

Tämän sopimuksen myötä ja internet palveluntarjonna kehittymisen myötä voidaa odottaa, että myös telealalla tapahtuu globalisoituminen. Muun teollisuuden parissa sama muutos tapahtui jo aiemmin kansainvälisen kaupan vapauduttua. Yritykset jotka toimivat vain kansallisesti eivät enää menestyneet mailmanlaajuisia hyvin keskittyneitä yrityksiä vastaan. Hyvä esimerkki tästä on Nokian muuttuminen kansallisesta monialayrityksestä telealalle keskittyneeksi kansainväliseksi yritykseksi.

ISP toiminta

Dataliikenne ja erikoisesti Internet-liikenne ovat kasvavia liiketoiminta-alueita. Erään arvion mukaan suoraan internettiin liittyvien ihmisten lukumäärä kaksinkertaistuu joka vuosi [2]. On hyvä huomioida, että kasvu ei tapahdu ainoastaan yksityisten ihmisten www-surffailun myötä vaan myös yritysten välinen dataliikenne kasvaa nopeasti. Erilaiset yritysten väliset sovellutukset, kuten muunmuassa tilausjärjestelmät lisääntyvät voimakkaasti. Intranet ja extranet ratkaisut helpottuvat huomattavasti maailmanlaajuisen yhtenäisen dataverkon myötä. On nähtävissä, että internettiä vaivaavat turvallisuusongelmat ovat kehittymässä yritysten vaatimalle tasolle. Tässä kehityksessä ovat myös suomalaiset hyvin mukana.

Internet toiminta on tuonut mukaan lukuisan joukon uusia yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkaalleen yhteyksiä internet verkkoon. Näitä kutsutaan yleisesti nimellä Internet Service Providers (ISP). Tarkasteltaessa nykyisiä ISP-yrityksiä voidaan todeta, että ne ovat varsin erilaisia. Yksin Englannissa ja Irlannissa on yli 500 yritystä listautunut palveluntarjoajien luetteloon [3]. Amerikassa ISP yrityksiä on kaikenkaikkiaan noin 4000, ja näistä kansallisesti toimivia on noin kolmisenkymmentä [4].

Pienimmät ISP-yritykset toimivat paikallisesti tarjoten modeemiliitäntää pienille yritysasiakkaille tai yksityishenkilöille tavallisten puhelinlinjojen kautta. Modeemiyhteys yleisen verkon läpi rajoittaa toiminnan alueelle, joka määräytyy paikallispuhelumaksun mukaan. Tätä aluetta jossa palvelua tarjotaan kutsutaan nimellä POP (Point of Presence). Isommilla ISP:illä on useita satoja POP-pisteitä. Pienillä ISP yhtiöillä ei ole omaa runkoverkkoa, vaan ne liittyvät jonkin kansallisen operaattorin verkkoon.

Esimerkkinä pienehköstä ISP:stä on amerikkalainen NSNet joka tarjoaa asiakkaille muunmuassa 33.6 kbps modeemiyhteyden. Globaaliin internet verkkoon yritys on kytketty kolmella T1 yhteydellä MCI:n ja Sprintin verkkojen kautta. NSNet tarjoaa liitännän lisäksi muunmuassa sähköposti ja kotisivu palveluja [5,6].

Pienimmät ISP yhtiöt ovat vain parin henkilön autotalliyrityksiä, joilla on pienehkö määrä asiakkaita. Minimissään toiminnan aloittamiseen tarvitaan serveri, modeemisarja ja yhteys jonkin operaattorin verkkoon. Kun yritysten asiakasmäärä kasvaa, tarvitaan lisäinvestointeja muunmuassa mainontaan ja laskutus ja verkonhallintajärjestelmiin. Kun liiketoiminnan kasvattaminen vaatii pääomaa, on yritys monesti helpompi myydä isommalle ISP yritykselle. Yhdysvalloissa isommat ISP-yritykset ovatkin jo ostaneet pienempiä ISP-yrityksiä. Voidaan olettaa, että jatkossa ISP yritysten koko kasvaa, ja ne kilpailevat asiakkaista normaalin markkinoinnin keinoin.

Kansainvälinen ISP

Yksi kansainvälisesti merkittävimmistä ISP-yhtiöistä on WorldCom. WorldComilla on yli 200 toimistoa ja 13,800 työntekijää maailmanlaajuisesti noin 50:ssä maassa, heillä on myös yli 500,000 yritysasiakasta. Yritys on laajentunut erittäin nopeasti yritysostojen avulla, joihin kuluu muunmuassa CompuServe Network Services (CNS). CNS operoi laajaa dataverkkoa, johon kuuluu 100,000 soittosarjaa ja jolla on toimintaa 105 maassa. WoldComin tulot kasvoivat 64% vuodesta 1994 vuoteen 1995. WoldCom on datasiirtoon keskittynyt yritys jolla on laaja manterten välinen dataverkko. Verkko perustuu tällä hetkellä pääasiassa Frame Relay tekniikkaan, yritys on kuitenkin siirtymässä ATM runkoverkkoon. WorldComin tytäryhtiö on Uunet Technologies joka on suuri Internet palvelujen tarjoaja. Uunetillä on toimistoja Yhdysvalloissa, Englannissa, Kanadassa, Belgiassa, Alankomaissa ja Saksassa. [7,8]

Uunet tarjoaa 64 Kbps tai 2 Mbps Frame Relay yhteyden paikallisille ISP yhtiöille ja palveluntarjoajille. Yksityisasiakkaille Uunet tarjoaa ISDN ja analogisen 28.8 Kbps soittosarjan. Paikallinen runkoverkko on rakennettu 45 Mbps yhteyksillä [9]. Asiakkaalle tarjotaan myös 155 Mbps OC3 yhteyksiä, tai eurooppalaisittain STM-1 yhteyksiä. [7,8]

Toinen esimerkki kansainvälisestä ISP:stä on Amerikan Online, jolla on päämaja Virginiassa, ja toimintaa myös Yhdysvaltojen ulkopuolella Kanadassa, Englannissa, Ranskassa, Japanissa ja Saksassa. Heillä on yli 500 yritysasiakasta. [10]

Tulevaisuuden liiketoiminta

Tarkasteltaessa perinteistä teleoperaattorin liiketoimintaa ja internet toimintaa, voidaan todeta, että telealan liiketoiminnassa on epäjatkuvuuskohta. Perinteisen teletekniikan osaaminen ei enää auta, ja perinteiset teleoperaattorit eivät välttämättä selviydy voittajina tämän epäjatkuvuuskohdan yli, kuten kävi muunmuassa IBM:lle aikanaan.

Voidaankin olettaa, että datansiirto liiketoimintaan keskittyvät yritykset ovat vahvoilla, varsinkin jos ne toimivat kansainvälisesti pyrkien keskittymään ydinliiketoimintaansa. Yleisen, jo alkaneen, kehityksen myötä voidaan odottaa, että telealalle syntyy aidosti kansainvälisesti toimivia yrityksiä nykyisten löyhien megaliittymien sijaan. [11]

Lokakuussa 1997 on lehdistössä ollut uutisia Britannian telejätin British Telecommunicationsin ja amerikkalaisen MCI:n fuusiosta. Jo selvänä pidettyä fuusiota on huojuttanut amerikkalaisten WorldComin ja GTE:n tekemät ostotarjoukset [12]. WorldComin tekemän ostotarjouksen tekee mielenkiintoiseksi se, että WorldCom ei ole perinteinen puhelinliiketoiminnasta lähtöisin oleva operaattori, vaan heidän toimialaansa kuuluu voimakkaasti kasvavat Internet- ja datapalvelut, WoldCom on myös pienempi yritys kuin MCI. Analysyksen raportin mukaan WoldCom oli 3,640 US$m liikevaihdolla 30:ksi suurin operaattori, kun taas MCI oli 15,265 US$m liikevaihdolla 11:sta suurin. [13].

Sijoittaja uskovat WorlComin liiketoimintaan. Yrityksen osakekurssi on noussut 41% viimeisen kuuden kuukauden aikana. Yhdessä MCI:n kanssa yritys nousisi kymmenen suurimman teleoperaattorin joukkoon. Voimakkaalla kansainvälistymisstrategialla ja voimakkaana internet osaajana yritys on todellinen uhka myös perinteisille kansallisille telejäteille. Monet asiantuntiat ennustavatkin telealan kokevan vielä historiansa merkittävimmän muutoksen. 90-luvun alkupuolen yhteenliitymä muuttuvat fuusioiksi, ja alalle muodostuu aidosti monikansallisia yrityksiä.[14,15]

Suomessa ISP toiminnassa ovat mukana perinteisistä teleoperaattoresta Tele ja HPY. Uusi tulokas Eunet on kuitenkin saanut vahvan jalansijan tässä nopeasti kasvavassa markkinassa. Suomessa on myös lukuisa joukko muita pienempiä ISP yrityksiä.

Lähteet

[1] Alex Arena. World Telecom Conference - 2.12.1996
<http://www.ofta.gov.hk/mis/dg96l021.html>

[2] SRI International Internet statistiikkaa [viitattu 02.11.1997]
<http://www.pvs2000.com/pvscontent/istats1.htm>

[3] Internet palveluntarjoajat - 27.10.1997
<http://www.limitless.co.uk/inetuk/consultancy-all.html>

[4] Cnet lehden ISP artikkeli [viitattu 02.11.1997]
<http://www.cnet.com/Content/Reviews/Compare/ISP/>

[5] NSNetin kotisivut [viitattu 02.11.1997]
<http://www.ns.net/nsnet/index.html>

[6] Bill Gassman - 04.11.1997
<http://www.spitbrook.destek.com/isp/isp328.htm>

[7] WorldCom kotisivut - 31.10.1997
<http://www.wcom.com/aboutwc.html>

[8] UUNET:n kotisivu [viitattu 02.11.1997]
<http://www.uunet.com/>

[9] UUNET:n palvelusivu [viitattu 02.11.1997]
<http://www.uu.net/lang.en/products/access.shtml>

[10] American Online kotisivu - 10.10.1997
<http://www.aol.com/corp/profile/>

[11] Analusys database Alliances and International - 07.11.1997
<http://www.analysys.co.uk/vlib/operator.htm#Alliances>

[12] Andrew Kupfer. Fortune 27.11.1997
<http://www.pathfinder.com/@@@6mzhwUA0ywYCPOG/fortune/1997/971027/fst2.html>

[13] Analysys report - 24.10.1997
<http://www.analysys.com/publish/registered/tfd/>

[14] DBC online - 20.10.1997
<http://www.dbc.com/cgi-bin/htx.exe/corp/worldcom/worldcom.htx?source=corp/worldcom>

[15] CWI online [viitattu 02.11.1997]
<http://www.emap.com/cwi/193/193news2sp.html>