Oma www-työ Mikko Kumpulainen, Tu N, 43439F
 

1 Johdanto

Tämän työn tarkoituksena on käsitellä internetin käytön kustannuksia kotikäyttäjille, sekä kilpailua alalla. Tele, Finnet ja EUnet, Nettilinja ovat tarkkailun etusijalla Internet yhteyksien kustannuksia vertailtaessa. Materiaali on koottu edellämainittujen yritysten www-sivuilta.Vertailussa on mukana sekä tunnuksellinen- että tunnuksetonpalvelu. Vertailu on suoritettu teleliikennealueen 09 sisällä. Työssä on keskitytty kotitalousten käyttämiin Internet yhteyksiin eli modeemi- ja ISDN-yhteyksiin. Yritykset jätin ulkopuolelle, koska niistä ilmoitetut listahinnat ovat monesti vertailukelvottomia. Yrityksien hinnat sovitaan erikseen ja niihin vaikuttaa usein operaattorilta tilattavan kokonaispaketin arvo.
 

2 Telen iNET-palvelut

Telen iNET-palveluvalikoima käsittää palveluja sekä yrityksilla että yksittäisille käyttäjille. Tele tarjoaa kaikille avointa iNET OPENia tai käyttäjätunnuksellista iNET PROta sekä modeemi- että ISDN-yhteydellä. Telen modeemiyhteydessä tuetaan 56kbit/s-standardeja (X2 ja K56flex), mutta vain iNET PRO Active ja Business käyttäjille. Yhteydet eivät sisällä puhelinliittymän tarjoajan maksuja.[1]

Telen iNET PRO tarjoaa seuraavat internetissä tarjottavat peruspalvelut: graafiset multimediapalvelut (WWW), sähköposti (SMTP), osallistuminen uutisryhmiin (News), reaaliaikainen päätekeskustelu (IRC)  pääteyhteydet (Telnet) ja tiedostonsiirto (FTP).
Tämän lisäksi tulee oma käyttäjätunnus ja siihen liittyvä sähköpostiosoite. Sähköposti laatikon koko on 5Mb. Voit tehdä oman kotisivusi WWW:hen. iNET PROta voi käyttää myös ISDN-yhteydellä. [1]

iNET PROn käyttökustannukset ja veloitustapa muodostuvat käyttötarpeisiin perustuvan
valinnan mukaan. iNET PRO mahdollistaa kolme eri maksutapaa, jotka ovat Original, Active ja Business. iNET PRO -tunnuksen saaminen edellyttää sopimuksen tekemistä Telen kanssa - ns. tunnukselline palvelu. Kaikissa liittymävaihtoehdoissa liittyminen maksaa 122 mk. Mukana tulee Telen iNET PRO pack, jossa on tarvittavat ohjelmistot  ja sähköpostitunnus. [1]

Eri liittymätavat eroavat toisistaan lähinnä kiinteän kuukausimaksun ja toisaalta varsinaisen aikaperusteisen käyttömaksun suhteen. Telen Orginal liittymässä kuukausimaksu on ainoastaan50mk, mutta itse surffailu on kallista. Liittymä sopii lähinnä sellaiselle käyttäjälle, joka käyttää internettiä vain pankkiasioidensa hoitamisessa.

Activessa ja Busineksessa liittymän kuukausimaksut ovat 149 mk ja 290 mk. Activen kuukausimaksuun sisältyy 30 h surffausaikaa ja Busineksen 60 h vastaavasti [1]. Eräänä tärkeänä erona liittymillä on se, että Activen käyttömaksu on kaksinkertainen arkisin työaikoina. Business liittymä sopiikin siten henkilölle, joka surffailee kohtuullisen usein ja käyttää internettiä myös päiväsaikaan. Käyttämaksut veloitetaan erillisellä laskulla, ei puhelinlaskun yhteydessä. Yhteenvetona kustannuksista voidaan esittää kuva 1.

 

Kuva 1, Telen liittymien kustannukset eri minuuttimäärillä

Huomattavaa Telen palveluissa on verrattuna muihin operaattoreihin on muun muassa se, että sen hinta riippuu käyttöajankohdasta, ts. surffailu on illalla halvempaa. Syynä tähän uskon olevan sen, että Tele on pyrkinyt vaikuttamaan asiakkaiden käytökseen siten, että he käyttäisivät internettiä iltaisin kahdesta syystä. Ensiksi siksi, että runkoverkko on tällöin vähemmän kuormittunut ja toiseksi, koska tällöin paikallinen puhelinyhtiö ei saa rahaa lähes ilmaisten iltapuhelutaksojen takia. Jälkimmäinen kohta tulee tosin muuttunmaan.

3 HPY:n KotiKolumbus

Palvelupaketit ja hinnastot

Finnet-Yhtiöiden tuottet uudistuvat 1.11.97. Uudet hinnat ovat huomattavasti nykyisiä alemmat ja niitä voidaankin pitää selvänä hintasodan aloittamisena. Kilpailijoiden on vastattava samalla mitalla.

Koti-Kolumbus

Koti kolumbus paketti  sisältää seuraavat palvelut:
 

Huomattavaa on, että Microsoft on päässyt soluttautumaan tähänkin palvelupakettiin. Ennen brouserina oli Netscape. Hinta on siis 8p/min, joka on 21p halvempi kuin aikaisempi hinta 29p/min. Finnet on siis laskenut palvelunsa hintoja noin neljännekseen! Surffaus ajankohdalla ei ole väliä hintaan, vaan puhelukustannukset pitävät huolen siitä, että käyttö on kalliimpaa päivällä. Kuukausimaksu pysyy entisellään eli 49 markassa. [2]
 
Ensimmäiseen marraskuuta 1997 asti sekä tunnuksellinen että tunnukseton palvelu maksoi 29p/minuutti. Nyt tunnuksellinen palvelu halpenee 8 penniin minuuti ja tunnuksettoman palvelun hinta säilyy 29 pennissä minuutti. Tosin on huomattava, että aikaisemmin tunnuksellisen palvelun kuukausimaksuun 49mk sisältyi 169 minuuttia ilmaista internetaikaa[3]. Nythän 8 pennin veloitus lähtee heti ensimmäisestä minuutista. On selvää, että Finnet pyrkii hinnoittelullaa kannustamaan tunnuksellisen palvelun käyttöön. Hinnanalentumisella pyritään houkuttelemaan tunnuksen hankkimiseen ja levytilan pakkomyyntiin. Tunnuksettomassa palvelussa ei tehdä sopimusta eikä siinä siten ole liittymis- eikä kuukausimaksuja. Tunnukseton käyttö mahdollistaa internetsurffailun, mutta ei tarjoa esimerkiksi sähköpostiosoitetta, kotisuvutilaa eikä ISDN- yhteysmahdollisuutta. Tunnuksellisessa palvelussa on mahdollista käyttää ISDN liittymää. Mikäli käytetään molempia 64 KB:n linjoja niin laskutus tapahtuu kaksinkertaisena. Varsinainen tiedon haku tapahtuu tietysti noin puolessa ajassa, mutta koska ihminen yleensä lukee näyttöä osan aikaa, eikä hae jatkuvasti uutta tietoa tulee ISDN:n käyttö per siirretty bitti kalliimmaksi. Tässä käyttäjän on siis laskettava paljonko hän on valmis maksamaan nopeammasta siirrosta. Trade offina on siin kustannus ja odottelun harmi.
 

Hinnan muutos ja sen perusteet

HPY muuttaa samaan aikaan hinnoitteluaan. Päivä hinnoittelussa ei tapahdu suuria muutoksia, mutta yli 30 minuutin puheluissa ilalla ja viikonloppuna maksaa 5,5 p/minuutti [4]. Hinnan muutoksen perustana pidän tulonsiirtoa Finnet-konsernin (Kolumbus-HPY) sisällä, jolla on tarkoitus pienentää kilpailijoiden tuloja. Internet-yhteyden hinnan alentaminen pakotta muut seuraamaan, mikä pienentää myös kilpailijoiden tuloja tällä alueella. Vastaavasti HPY:n uusi puheluiden hinnoittelu takaa, ettei Finnet kärsi tapahtuneesta. HPY:n puheluiden hinnoittelu on tähän asti perustunut tavallisten puheluiden laskuttamiseen. Tavalliset puhelut ovat kestoltaan tyypillisesti muutamasta minuutista railuun kymmeneen minuuttiin. Internet-yhteyksien kesto sitä vastoin on useita kymmeniä minuutteja - jopa tunteja. HPY:n hinnoittelu on mahdollistanut langoilla roikkumisen koko viikonlopun yli yhdellä paikallispuhemaksulla. HPY on siis ollut häviäjän osassa Internet-yhteyksien osalta. Uusi hinnoittelu rankaisee nimenommn näitä pitkiä "puheluja". Nyt puhelu maksaa 5,5 penniä jokaiselta minuutilta puolen tunnin jälkeen. Itse puhelun osuus kustannuksista ollut perinteisesti vain  muutamia prosentteja. Nyt uuden hinnoittelun avulla puhelun osuus yhteyden kustannuksista nousee jopa yli 30 prosenttiin (5,5p/min ja 8 p/min). Koska kilpailijoiden on paljon vaikeampi kilpailla paikallispuhelin verkoissa, missä Finnetillä on vahva asema (46 paikallisoperaattoria), on tämä mielestä varsin hyvä siirto yhtiöltä. 

 4 EUnetin PersonalEunet

EUnetilla on kotikäyttäjille tarkoitettu paketti nimeltään Personal EUnet. Liittysmaksu on verrattaen kova 249 markkaa, mutta varsinaista kuukausi maksua ei ole. Tosin minimi valoitus on 36,30 mk/kk, mutta siihen sisältyy 143-188 minuuttia yhteysaikaa. Käyttövaloitus on 19,5 p/min ja ISDN:n yhteydellä 25,6 p/min. Huomattavaa on, että ISDN:n käyttö ei ole kahtakertaa kalliimpaa kuin tavallisen yhteyden niin kuin Finnetillä. [5]

 5 Operaattoreiden vertailu

Vertailu operaattoreiden hinnoittelusta on varsin työlästä ja aikaa vievää. Pelkkä hintavertailu on kuitenkin mahdollista muutam tunnin analyysillä. Jotta yksityinen kuluttaja voisi tehdä optimaalisen operaattori ja palvelu valinnan, hänen on osattava ennustaa tarkasti tuleva käyttö niin määrällisesti kuin käytön ajankohtakin. Kuvassa 1 on nähtävissä kokonaiskustannukset ajan funktiona arkisin kello 7-17. Kuvasta havaitaan, että jo varsin pienillä tuntimäärillä kuukaudessa Telen Original tulee hyvin kalliiksi. Kolumbus on vaihtoehdoista halvin, jos internettiä käytetään yli 7 tyntia kuukaudessa. Tätä vähäisemmällä käyttömäärällä Personal Eunet tulee halvimmaksi. Tunnuksettomat yhteydet on jätetty kuvasta pois, koska niiden kannattava käyttö edellyttää alle 3 tunnin käyttöä kuukaudessa. Suurilla käyttömäärillä on saavutettavissa suuria säästöjä. Esimerkiksi noin 60 tunnin kuukausi käytöllä kotikäyttäjä voi päästä 1300 (1800mk-500mk) markkaa halvemmalla valitsemalla Kolumbuksen Telen Orginalin sijasta. Liittymiskustannukset on otettu laskelmissa mukaan jakamalla liittymismaksu 24:llä ts. oletettu liittymismaksulle kahden vuoden takaisinmaksuaika.


Kuva 1, Surffailun kokonaiskustannukset päivällä 7-17
 


Kuvassa 2 on vastaava kuva ilta- ja viikonloppukäytön osalta. Huomattavaa on, että käyttäjä voi oikein käyttömääränsä arvioidessaan saada etua ottamalla Teleltä joko Active tai Business liittymän. Mikäli käyttöä on vaikea arvioida tai mikäli se vaihtelee tulee Kolumbus tässäkin tapauksessa parhaaksi vaihtoehdoksi. Personal Eunet on kannattavin vaihtoehto, jos käyttö on alle 6 h/kuukausi. Laskelmissa on oletettu, ettei käyttäjä ota yhteyttä aina uudestaan puolentunnin välein, vaikka tämä olisikin optimaalista, vaan puhelinmaksu 5,5 p/min on laskettu mukaan.

Kuvissa 3 ja 4 on esitetty minuuttikohtaisen kustannuksen jakautuminen eri minuuttimäärillä. Hinta tietysti laskee kun kiinteät kustannukset (kuukausimaksu ja liitymismaksu) jakautuvat useammalla minuutille
Kuva 3, minuuttikustannus päivällä

.
Kuva 4, minuuttikustannus ilalla ja viikonloppuisin

Vaikka kuluttaja osaisikin laskea ja arvioida halvimman palvelupaketin, ei palvelupaketin vaihtaminen ole kuitenkaan aivan helppoa. Muun muassa seuraavat tekijät nostava vaihtamisen kynnystä:

Mainittakoon, että olen  tällä viikolla jo nähnyt kilpailijoiden vastauksia Finnetin tarjoukseen. Nettilinja tarjoaa vastaavaa palvelua kuin Finnet. Yhteys on 9 penniä minuutissa ja kuukausimaksu on 39 mk/kk [6]. Hintaero on hyvin pieni Finnetin Kolumbukseen. Samoin kuulin tänään radiosta mainoksen, jossa mainostettiin yhteyttä kiinteään kuukausi hintaan 90 mk/kk - riippumatta ajasta tai siirretystä bitti määrästä. Tämä tulee kannattavimmaksi ratkaisuksi, jos surffausaika on yli  8 tuntia kuukaudessa, mikä ei ole tavattoman paljoa. Uskon, että tulemme näkemään vastaavanlaisia tarjouksia muiltakin operaattoreilta.  

Todellakin DLC tarjoaa ensimmäisenä valtakunnalisena palveluna internetyhteyttä ilman aikaveloitusta. Hinta on 90 mk/kk. Liittymismaksu on suuri eli 300 mk. Mielenkiintoiseksi tämän tarjouksen tekee myös se, että ISDN yhteydellä, jos käytetään molempia B-johtoja (2*64k=128k) hinta on 145mk/kk [7]. Hinta ei siis Telen tapaan tuplaannu. Rajoittamaton käyttöoikeus saattaa mielestäni olla hiukan riskillinen hinnoittelutapa, jos muut operaattorit eivät seuraa ja pitävät pienen käyttömaksun hintojenalentamisesta huolimatta. Tällöin saattaa käydä niin, että ainoastaan suurkuluttajat tulevat DCL:lle ja pistävät langat laulamaan. Asiakaskunta valikoituu siten, että DCL:n asiakkaat eivät olekaan kannattavia. Vertailun voisi ottaa vakuutusyhtiöistä, jossa bonussysteemi ja omavastuuosuus säilytetään, jotta onnettumuuksia aiheuttavat maksavat enemmän kuin ne, jotka eivät aiheuta onnettomuuksia. Muutenhan kävisi niin, että ainoastaan sellaisten henkilöiden kannattaisi ottaa vakuutus, jotka tietävät olevansa tavallista riskialttiimpia onnettomuuksille.

 

Lähdeluettelo

 

[1] iNET -hinnasto 1.4.1997, TELE,  <http://www.inet.fi/inet/info/hinnat.html> [viitattu 1.11.1997] ****

[2] Kolumbus hinnasto <http://www.kolumbus.fi/tuotteet/kolumbus/n256.htm>  [viitattu 1.11.1997 *****

[3] Finnet-Puhelin asiakaslehti, syyskuu 1997, s 26 -29 **

[4] Lähipuhelut hinnasto 1.11.1997, HPY,  <http://www.hpy.fi/koti/tuotteet/puhelut/hinnasto1.html> [viitattu 1.11.1997 ****

[5] EUnet tuotteet ja palvelut- HInnasto <http://www.eunet.fi/pands/prices/index.html> [viitattu 1.11.1997 ***


[6] Nettilinjan tuotteet <http://www.nettilinja.fi/tuotteet/ >[viitattu 1.11.1997 ****

[7] DLC - yksityishinnasto <http://www.dlc.fi/yksityishinnasto.html >,[viitattu 20.11.1997 ****


Lisätietoja:

Suomen ATK-kustannus Oy - WWW-käyttäjän opas kuinka päästä alkuun ****

Internetix- internet kirjallisuutta, kirjoja, joissa on neuvoja kuinka hyödyntää internettiä ytiyksessä ja kotikäytössä ***

Internetix- Internet opas antaa perustietoa Internetin käytöstä *****

HPY:n ISDN Palvelu- sisältää tekniset tiedot ja sen tarhoamat edut ***

Modeemin liittäminen Windows 95 ja muitakin asennusohjeita ****

Puhelinverkko sovittimen liittämiseen ohjeita ****

9501 by thread - Loistava kokoelma linkkejä, joissa keskustellaan internetin ja puheluiden kustannuksista ja hinnoittelusta *****

Siirto- ja liitäntäpalveluista yleiskuvan saa hyvin telewaresta ***

Runkoverkoista ja liikenteestä löytyy mielenkiintoisaa luettavaa telematiikan otsikoiden alta ***

ICEnet- käyttäjien kotisuvuja, joista näät esimerkin paikasta, jolhon saat kotisivusi ottaessasi tunnuksellisen palvelun **

Online Solutions, -Palveluhinnat internet-kotikäyttäjille, alueellinen palvelu toistaiseksi, lähinnä 014-alue, ****