Kaupalliset verkonhallintajärjestelmät

 

Laatinut: Christoffer Winquist
Päivämäärä: 2.10.1997

Tämä dokumentti kaupallisista verkonhallintajärjestelmistä on laadittu osana harjoituksia Tik-109.300 Tietoliikenne arkkitehtuurit kurssilla.

Yleistä

Kaupallisia verkonhallintajärjestelmä tuotteita löytyy runsaasti mutta suurin osa näistä keskittyvät tiettyyn verkonhallintaosan alueeseen tai tekniikkaan. Tässä dokumentissa käsitellään verkonhallinta yleensä kaupallisilla tuotteilla sekä tärkeimmät kaupalliset verkonhallintatuoteperheet jotka ovat Hewlett Packardin OpenView [1], IBM:n ostaman Tivolin [2] sekä Computer Associatesin Unicenter TNG [3]. Nämä tuoteperheet eivät rajoitu pelkkään verkonhallintaan vaan niissä on kaikissa paljon laajempi käyttökohde. Käytännössä tämä tarkoittaa että nämä tuoteperheet tukevat kaikki tietohallinnon suunnittelu, huolto ja ylläpito tehtävät. Tässä keskitytään kuitenkin verkonhallinta puoleen ja pääasiassa ohjelmistoihin.

Verkonhallinta

Verkonhallinta perustuu siihen että on yksi tai useampi verkonhallinta-asema joka seuraa verkon tilannetta. Sen lisäksi on verkossa erilaisia komponentteja jotka ymmärtävät SNMP:tä (Simple Network Management Protocol). Servereissä, PC:ssa ja työasemissa on agenttiohjelmistoja jotka pyörivät taustalla ja keräävät tietoa PC:stä tai työasemasta ja raportoivat sen eteenpäin verkonhallinta-asemalle. Agentti suorittaa myös verkonhallinta-aseman käskyjä PC:ssa tai työasemassa jos on tarvetta.Verkonhallinta on yhä vaativampi mitä isompi verkko on ja mitä laajemmin se on jaettu client-server struktuuriin monilla palvelimilla jotka sijaitsevat eri paikoissa jne.

Verkonhallinta ohjelmistot tarjoavat yleensä erilaisia palveluita verkonhallinasta vastaaville henkilöille. Verkonhallinta ohjelmisto näyttää yleensä verkon topologian graafisesti näytöllä. Siinä näkyy kaikki tunnistetut laitteet jotka ovat kytketty verkkoon eli työasemat, PC:t, serverit, hubit, kytkimet, sillat, reitittimet, verkko kirjoittimet jne. näkyvät. Yleensä topologiakartalla pyritään myös näyttämään virhetilanteet eri laitteissa joten hubi jossa on ongelmia voi olla esim. punainen jotta operaattori pystyy heti havaitsemaan jos on ongelmia.

Verkonhallinta ohjelmistot tarjoavat myös erilaisia mahdollisuuksia suoraan päätteeltä vaikuttaa verkon toimintaan. Eli jos jokin verkkolaite toimii huonosti niin pystyy esim. kyselemään hubilta SNMP:n avulla kuormitustilannetta, virheiden määrää yms. Tämän lisäksi pystyy usein muuttamaan konfiguraatiota suoraan osoittamalla ruudulla olevaa laitetta.

Eli verkonhallintaperustyökaluilla pystyy graafisesti valvomaan, hallitsemaan verkon laitteita, konfiguroimaan verkon laitteita sekä yleensä seuraamaan verkon kuormitusta laite tasolla.

Tällaisen verkonhallinnan perustyökalun lisäksi verkonhallinta käsittää yleensä parempaa ja perusteellisempaa valvontatyökalua kuten HP OpenView IT/Operations. Tällainen työkalu seuraa verkon tilannetta aktiivisesti ja hälyttää jos ongelmia ilmenee. Siihen on siällytetty erilaisia sääntöjä siitä mitä pitää valvoa, mitkä paramterit pitää seurata, mikä on kriittistä ja mikä on vähemmän kriittistä. Kun nämä ovat valvonta aseman tiedossa se pystyy aktiivisesti seuraamaan verkkoa ja hälyttämään operaattoria joko viestinä konsolille tai johonkin ulkopuoliseen järjestelmään esim. sähköposti tai SMS viesti. Järjestelmässä saattaa myös olla automaattisia korjaavia toimenpiteitä joita suoritetaan heti jos ongelma ilmenee ja mahdollisesti valvontajärjestelmä korjaa itse verkon ongelmat.

HP OpenView

Hewlett-Packardin OpenView perhe on hyvin laaja sisältäen tuotteita kuten[1]:

Network Node Manager (NNM) on HP OpenView platformin tukipilari jonka päälle esim. IT/Operations on rakennettu. NNM näyttää verkon topologian graafisesti alkaen verkoista.ja segmenteista. Klikkaamalla verkon objektia pääsee seeuraavalle tasolle jossa yksittäiset segmentissa olevat verkkolaitteet tulevat näkyville. Klikkaamalla verkkolaitetta, esim. verkkoserveriä pääsee katsomaan verkkoserverin kaikki verkkokortit ja muuttamaan niitten tietoja jos haluaa.OpenView konsepti on skaalattava mikä tarkoittaa sitä että on mahdollista pystyttää useita verkonhallinta asemia jotka valvovat vuorottain, eri asioita alueita tai ihan miten määrittelee.

IBM Tivoli

Tivoli Management Environment (TME) sisältää monta erillista modulia jotka yhdessä muodostavat hallintaympäristön. Verkonhallintaa hoitaa TME NetView joka itsessään on jo varsin laaja moduli. NetView sisältää muun muassa seuraavat ominaisuudet [4]:

TME NetView tarjoaa seuraavia ominaisuuksia [5]:

 

Computer Associates Unicenter TNG (The Next Generation)

Unicenter lupaa tarjoavansa ratkaisua seuraaviin hallinta ongelmiin [6]:

Unicenterilla on hyvin graafinen käyttäjäliittymä mutta näyttää ainakin päältäpäin siltä että ominaisuuksia olisi paljon vähemmän kun HP OpenViewssa ja IBM:n Tivolissa. [7]

 

[1] HP OpenView - 2.11.1997 - <http://www.hp.com/openview/>

[2] Tivoli Products - 2.11.97 - <http://www.tivoli.com/o_products/html/products.html>

[3] CA: Unicenter TNG - 2.11.97 - <http://www.cai.com/products/uctr.htm>

[4] MSM Distrbuted products - 2.11.97 - <http://www.tivoli.com/n_nv390/msm.html>

[5] TME 10 NetView - 2.11.97 - <http://www.tivoli.com/n_netview/datasheet.html>

[6] Unicenter TNG Framework Version 2.1 Technical Overview - 2.11.97 - <http://www.cai.com/products/unicent/framework/tng_framework_overview.htm>

[7] CA Enterprise Management Strategy - 2.11.1997 - <http://www.cai.com/products/unicent/whitepap.htm>