Wireless Application Protocol

Historia

Nokia [3] esitteli vuoden 1997 Cebit messuilla 8110i selainpuhelimen [14]. Puhelimen uutena ominaisuutena oli mahdollisuus käyttää Internetpalveluita lyhtysanomien avulla. 8110i:ssä oli Nokia 9000 Communicatorin [15] tapaan Narrow Band Socket [6] -tuki, mutta lisäksi myös Tagged Text Markup Language [7] -tuki.

NBS on Nokian ja Intelin [16] yhteistyössä kehittämä Winsock 2 [8] yhteensopiva rajapinta yhteyksien luomiseksi langattoman verkon päätelaitteisiin. NBS rajapinnan avulla voidaan esimerkiksi kommunikoida PC:n ja puhelimen välillä käyttäen tavallisia socket kutsuja. Tieto siirtyy lyhytsanomissa puhelimelle ja takaisin ilman, että PC:n ohjelmoijan tarvitsisi tuntea käytössä olevan lyhytsanomakeskuksen käyttämää tiedonsiirtoprotokollaa.

TTML on HTML:n [9] pohjalta kehitetty kieli, jolla voidaan esittää valintalistoja, tekstikenttiä, valinta nappeja ja muita HTML lomakkeisiin kuuluvia komponentteja. TTML ei tue läheskään kaikkia HTML:n ominaisuuksia, mutta tietty ydinosa HTML:ää voidaan konvertoida TTML:ksi menettämättä tietoa. TTML on osa Nokian Smart Messaging [7] määrittelyä ja se on avoin kaikille, koska Nokia halusi myös muiden puhelinvalmistajien käyttävän sitä. TTML:n etu on, että sille tehtyjä palveluja voidaan käyttää myös puhelimissa joissa ei ole TTML tukea. Tosin käyttöliittymä on tällöin monimutkaisempi käyttää, koska selkeitä menuja ei ole.

Samaan aikaan kun Nokia kehitti TTML:n Unwired Planet [4] esitteli oman Handheld Device Markup Language [12] kielensä. Myös se oli tarkoitettu HTML:n vastineeksi langattoman verkon päätelaitteisiin, joihin oli saatavilla vain pieni kaistanleveys. Erona TTML:ään oli, että HDML kykeni esittämään grafiikkaa ja TTML.ää monipuolisemman käyttöliittymän. Toisaalta HDML puhelimia ei ole vieläkään markkinoilla niiden vaatiman suuren muistimäärän vuoksi.

Kesäkuussa 1997 Motorola [1], Erikson [2], Nokia ja Unwired Planet liittoutuivat [5] kehittääkseen yhteisen protokollan ja esityskielen langattomien päätelaitteiden tarpeisiin. Syyskuussa valmistui Wireless Application Protocol:sta draft versio 0.9 [13].

WAP

WAP protokollan tarkoitus on määritellä standardi sovelluksille, jotka tarjoavat palveluja langattoman verkon päätelaitteille. WAP:n avulla esimerkiksi Internetverkon palvelimiin voidaan ottaa yhteyttä puhelimista. Kasvun tällä alueella uskotaan olevan lähivuosina voimakasta ja yhteisen standardin luominen juuri nyt on erittäin tärkeää.

WAP määrittelee prokollat kuljetus-, yhteys ja sovelluskerroksiin. WAP:n ylemmät kerrokset ovat riippumattomia käytetystä langattomasta verkosta, mutta kuljetuskerros voi hyödyntää niiden ominaisuuksia. Ainakin seuraavat verkot soveltuvat WAP:lle [17]:

Tämän lisäksi WAP:n tärkeä ominaisuus on skaalautuvuus. Tällä tarkoitetaan päätelaite riippumattomuutta, mutta myös skaalautuvuutta käytettävissä olevan yhteyden nopeuden mukaan.

WAP määrittelee standardeja seuraaville kerroksille:

Sovelluskerroksen WAE määritys on draft versiossa 0.9 vielä epätarkka.Tavoitteena on seurata WWW ohjelmistomallia, josta omaksutaan ainakin palvelinten nimeäminen URL [10], datan tyypitys, sisällön standardimuoto HTML ja HTTP protokolla [11]. Nämä kaikki kuitenkin muokataan langattoman tiedonsiirron tarpeisiin. Mielenkiintoisimmat määritykset ovat WML ja WTP.

WML

WML on HTML tyyppinen dokumenttikieli. Se perustuu HDML kieleen johon on laajennettu TTML yhteensopivuus. WML on optimoitu toimimaan pienissä ruuduissa, kuten puhelimen näytöllä.WML:ää voidaan säilyttää WWW palvelimen staattisena sivuna, tai se voidaan generoida tarvittaessa dynaamisesti.

WML:ssä sovellus voi määrittää dokumentin koostumaan useista 'korteista'. Käyttäjä navigoi kortilta toisella puhelimessaan olevalla selaimella, lukee korteissa olevia tietoja ja täyttää lomakkeita. Tarpeen vaatiessa palvelimelta noudetaan uusi korttipakka.

WML voi siältää tekstiä ja kuvia. Sen lisäksi käyttäjältä voidaan pyytää syötettä ja käyttäjä voi navigoida URL:ien välillä. Lisäksi WML-Script tarjoaa kevyen ohjelmointikielen parantamaan käyttöliittymiä ja vähentämään liikennettä puhelimen ja palvelimen väillä.

WTP

Kuljetuskerros tarjoaa ylemmille protokollakerroksille vakio rajapinnan riippumatta siitä mitä langatonta verkkoa käytetään. WTP jakaantuu kahteen protokollaan, yhteyspohjaiseen WTP/C:n ja datagram pohjaiseen WTP/D:hen. Molemmat protokollat on optimoitu hyvin hitaille siirtoyhteyksille.

WTP/D perustuu NBS:ään. Se on hyvin yksinkertainen protokolla joka vain siirtää datagrammien sisällön muuttumattomana palvelimen ja asiakkaan välillä.

WTP/C on yhteyspohjainen protokolla, joka on hitailla yhteyksillä aiempia protokollia tehokkaampi. Tähän pyritään yhteyksien muodostuksen ja purkamisen optimoinneilla. WTP/C:n tarjoama siitoyhteys on luotettava, eli luotettavuutta ei tarvitse rakentaa ylemmille protokolla tasoille.

 

[1] Motorola: homepage
<URL:http://www.mot.com/>

[2] Ericsson: homepage
<URL:http://www.ericsson.se/>

[3] Nokia: homepage
<URL:http://www.nokia.com/>

[4] Unwired Planet: homepage
<URL:http://www.uplanet.com/>

[5] Nokia press release - 26.6.1997
<URL:http://www.nokia.com/news/news_htmls/nho_970626b.html>

[6] Intel Corporation: Narrow Band Socket specification 1.0 - 13.3.1997
<URL:http://developer.intel.com/ial/nbs/>

[7] Nokia: Smart Messaging Specification version 1.0.0 - 15.9.1997
<URL:http://www.club.nokia.com/sm/>

[8] Intel Corporation: WinSock 2 (specification - 19.5.1995)
<URL:http://developer.intel.com/ial/winsock2/index.htm>

[9] World Wide Web Consortium: HyperText Markup Language Overview
<URL:http://www.w3.org/MarkUp/>

[10] World Wide Web Consortium: Naming and Addressing Overview
<URL:http://www.w3.org/Addressing/Addressing.html>

[11] World Wide Web Consortium: Hypertext Transfer Protocol Overview
<URL:http://www.w3.org/Protocols/>

[12] Unwired Planet: Proposal for a Handheld Device Markup Language - 7.5.1997
<URL:http://www.uplanet.com/pub/hdml_w3c/hdml_proposal.html>

[13] Wireless Application Protocol Forum: Homepage (draft - 15.9.1997)
<URL:http://www.xwap.com/>

[14] Nokia: Nokia 8110i
<URL:http://www.nokia.com/products/phones/phone_8110i.html>

[15] Nokia: Nokia 9000 Communicator
<URL:http://www.nokia.com/com9000/n9000.html>

[16] Intel Corporation: homepage
<URL:http://www.intel.com/>

[17] Wireless Application Protocol Forum: About WAP
<URL:http://www.xwap.com/about/index.html>