Lyhyt yhteenveto ActiveX:stä


ActiveX on varmasti yksi puhuttavista verkkoteknologiosta lähitulevaisuudessa, jonka julkistamisella Microsoftkin hyppäsi Internetjunaan. Onko ActiveX Javan kilpailija, saako se paljon jalansijaa, onko se uhka Internetin turvallisuudelle, ja mika on sen rooli tulevaisuuden tietoverkoissa, jää nähtäväksi

ActiveX lyhyesti

Muistutan tässä vaiheessa, että itse ActiveX on vain osa isompaa kokonaisuutta, Microsoftin Active Platform konseptia, joka puolestaan on merkittävä rakennusosa Microsoftin Internet-strategiassa. Tassa yhteenvedossa ei puututa Active Platformin muuhun sisältoon kuin pintapuolisesti

ActiveX juuret ovat Microsoftin Object Linking and Embedding (OLE) tekniikassa. Tämä teknologia, kuten OLE, perustuu Microsoftin Component Object Modeliin (COM). Yksinkertaisuudessaan ActiveX mahdollistaa siirrettävät laitteistoriippumattomat ohjelmakomponentit verkon yli. ActiveX ei korvaa olemassaolevia verkkoteknologioita, vaan lisää niihin komponenttiohjelmoinnin parhaita puolia. Palvelimelta ladattavat komponentit voidaan tallentaa paikalliselle levylle, ja käyttämällä vakioituja komponenttikirjastoja voidaan kokonaisia sovelluksia 'läpinäkyvästi' asentaa koneeseen pienellä vasteajalla. Teknologia ei siis ole OLE uusissa kuorissa, vaan tavallaan sen kevennetty versio verkko-ominaisuuksin - Microsoftin on tiedostanut Internetin suorituskyvyn rajallisuuden. [1 ,3]

ActiveX komponenttien edeltäjiä ovat olleet Visual Basicin mukanaan tuomat VBX:t sekä OCX:t. Komponentit voidaan kirjoittaa uusimmilla visuaalisilla kehitysvälineillä tai ohjelmointikielillä ja niita voidaan käyttää rinnan esim. Javan kanssa ja yhdistää esim. JavaScriptillä (Sun) tai VBScriptillä (Microsoft). [2]

Mainittava osa tässä kuviossa on vielä ns. aktiiviset dokumentit, jotka pyrkivat helpottamaan materiaalin siirtoa nettiin. Aktiiviset dokumentit ideana mahdollistaa esim. Word tai Excel -tiedostojen suoran katselun selaimella ja näinollen ei välissä tarvita ongelmallista HTML -konversiota. [2]

ActiveX:n vaikutus ohjelmistotuotantoon

ActiveX mahdollistaa siis komponenttiohjelmien helpon jakelun verkon välityksellä, ja jos teknologia lyö itsensa läpi, se tuo todellisen komponentti ohjelmisto -mallin jokaisen käyttäjän ulottuville. Tämän tapahtuessa suuntaus tullee ohjelmistotuotannossa siirtymään ohjelmakomponenttien tuottamiseen ja markkinoille syntyy tilaa pienillekin erikoistuneille ohjelmistoyrityksille. Ohjelmistokomponenttien kaupasta ennustetaankin yhtä seuraavista Internetin 'hiteistä'.

ActiveX:n ja Javan suhde

Ainakaan Microsoftin mukaan ActiveX:aa ei ole luotu Javan tappajaksi, vaan teknologiat pystyvat rauhaisaan toisiaan täydentävään yhteiseloon. ActiveX on komponenttiominaisuudet verkkoon tuova teknologia, kun taas Java on puhtaasti verkko-ohjelmointikieli. Kaikkia nykyisiä verkkoteknologioita voidaan siis käyttää rinnan, ja Microsoftin kaavailujen mukaan tämän kaiken koossa pitävä liima onkin ActiveX. Koska Java on käyttomahdollisuuksiltaan ehkä hieman rajatumpi eikä tarjoa varsinaisia komponenttiominaisuuksia, mutta on turvallisuusominaisuuksiltaan huippuluokkaa, on nähdäkseni molemmille teknologiolle tilaa nykyisenkin verkon puitteissa - eri tehtävät kun asettavat toteutustavoille hyvin vaihtelevia vaatimuksia.[2]

ActiveX ja tietoturvallisuus

Monet ovat povanneet ActiveX:sta tähänasti suurinta yksittäistä turvallisuusriskiä Internetissä. Ongelma piilee ActiveX:n 'optimoidussa' toteutuksessa. Merkittava ero Javan ja ActiveX:n toteutuksissa on se, että kun Java ohjelmat ajetaan paikallisesti, se tapahtuu ns. Java virtuaalikoneessa, jolloin itse ohjelmalla ei ole pääsyä kaikkiin systeemin resursseihin. ActiveX komponentit ajetaan puolestaan suoraan itse koneessa, jolloin ohjelmalla on täysi pääsy systeemin kaikkiin resursseihin. Tässä on selkeasti molemmissa tapauksissa tehty kompromissi suorituskyvyn ja turvallisuuden välillä - Microsoft suositteleekin, että käyttäjät eivät lataisi komponentteja tahoilta joihin he eivät luota. Ratkaisua ActiveX:n turvallisuusongelmiin haetaan kuumeisesti, mutta tällä hetkellä ainakin pallo on ohjelmoijien hallussa.[3]

Viitteet:

[1] ActiveXpress ***
<http://www.techweb.com/activexpress/>
[2] ActivePlatform home pages, Microsoft **
<http://www.microsoft.com/activeplatform/>
[3] Java and ActiveX Overview, Peter DeVries, 14 Nov 1996 *****
<http://wwwscout.cs.wisc.edu/scout/toolkit/latest/notes/javatxt.html>

Kiinnostavia linkkejä

Suomenkielinen Slideshow ActiveX taustasta ***
<http://www.cs.jyu.fi/~janhanse/ActiveX/activexShow/sld011.htm>
Esitys eri web-teknologioiden leviämisestä **
<http://www.techweb.com/wire/news/mar/0304chart.html>
Suunnaton kokoelma jo (!) valmiita ActiveX controlleja **
<http://browserwatch.iworld.com/activex/activex-pr.html>
Yleiskatsaus ActiveX:ään **
<http://www.fo.com/artocx1.htm>
Uusien verkkoteknologioiden esittelyä **
<http://solo.dc3.com/white/new-tech-ws.html>
Javan ja ActiveX:n käyttö **
<http://www.webtools.atonce.com/pages/axjava.htm>
ActiveX ja Java Appletit ***
<http://www.inet2001.com/post/html/activex_&_java_applets.html>
Java vastaan ActiveX **
<http://www.javasoft.com/forum>
ACTIVEX.COM from CNET ***
<http://www.activex.com/>
Sides brace for ActiveX, Java duel, ZDNET, PCWeek OnLine **
<http://www8.zdnet.com/pcweek/news/0923/23sid.html>
ActiveX chases Java, Steven J. Vaughan-Nichols, Byte **
<http://www.byte.com/art/9606/sec4/art4.htm>
Java vastaan ActiveX - Vertailu ****
<http://www.squico.demon.co.uk/spiral/javaoractivexcmp.htm>
Esimerkkejä Perlin, Java, Javascriptin, ActiveX:n ja VBscriptin käytöstä ***
<http://mason.gmu.edu/~liacolet/>
Microsoft and Metrowerks team on Java, ActiveX on Mac **
<http://www8.zdnet.com/pcweek/news/0513/14mjava.html>

Microsoftin linkit ActiveX:ään liittyen

Peräänkuulutan lukijalta kriittisyyttä

ActiveX perusteet Microsoftin näkökulmasta **
<http://www.microsoft.com/activeplatform/default.asp>
Microsoftin ActiveX FAQ ***
<http://www.microsoft.com/activeplatform/faq.asp>
ActiveX:n suhde Javaan ***
<http://www.microsoft.com/activeplatform/ajava.asp>
Microsoftin visioita tulevaisuuden Actiivisesta Internetista ***
<http://www.microsoft.com/activeplatform/vision.asp>

Asiaa sivuavia uutisryhmiä

Valitettavasti en kyennyt paikantamaan aktiivisia ActiveX-uutisryhmiä


Tämän sivun on tehnyt Veni Lillkåll (42780n), email: vl@tekla.fi.
Sivua on viimeksi päivitetty 6.5.1997.
URL: <http://www.hut.fi/~vlillkal/ActiveX.html>