ATM -yhteyden kytkeminen työasemaan tai lähiverkoon

27.4.1997, Mikael Kühn, 42181 B


1. ATM (Asynchronous Transfer Mode) -yleistä
2. ATM- yhteyden kytkeminen
3. ATM -yhteyden käyttämiseksi tarvitattavat laitteet
4. Linkkejä
5. Lähteet


1. ATM (Asynchronous Transfer Mode) -yleistä [Takaisin alkuun]

ATM (Asynchronous Transfer Mode) on uusi, pitkälle standardoitu tietoliikenteen tiedonsiirtotapa. ATM tarjoaa todella nopean tiedonsiirron., sillä tietoa pystytään siirtämään jopa 2,4 Gbps. Tavanomainen verkon, laitteiden ja työasemien liitäntöjen nopeus on tällä hetkellä 100- ja 155 Mbps välillä. Atm luo siten pohjan multimedia toteutuksille, kuten datan, kuvan ja äänen yhdistämisen tietoliikenneverkoissa. ATM -verkkojen ja tiedonsiirron sovelluksia voivat olla esimerkiksi: vuorovaikutteinen kaapelitelevisio ja tilausvideopalvelut , kuvapankit ja -kirjastot, työasemapohjaiset videoneuvottelut ja etäopetus. ATM sopii ratkaisuksi sekä tele- että atk-verkkoihin ja samaa tekniikkaa voidaan hyödyntää yksittäisissä työasema- tai tietokoneliitynnöissä sekä lähi- että kaukoverkkotasolla.

ATM kehitettiin kymmenisen vuotta sitten. Vuonna 1988 se valittiin laajakaistaisen ISDN:n siirtotavaksi. ATM-standardointia ohjaa ATM Forum, johon kuuluu yli 750 jäsentä. Jäsenenä on enimmäkseen ATM tuotteita kehittäviä yrityksiä, mutta mukana on myös näiden asiakkaita, eli loppukäyttäjiä. Näin ollen standardointi on edennyt todella nopeasti. ATM Forumin tehtävänä on mm. tehostaa tekniikan määrittelytyötä ja varmistaa tuotteiden ja palvelujen yhteensopivuus. ATM:n solurakenne, protokollat, erilaiset fyysiset liitynnät, käyttäjien- ja verkon rajapinnat yms. asiat on jo määritelty. Avoinna ovat vielä mm. liikenteen ja ruuhkatilanteiden hallintaan ja solujen reititykseen liittyviä yksityiskohtia.

ATM-solmut ovat tärkeimmät komponentit verkoissa ja näin ollen koko verkon perusta. Solmut huolehtivat solujen reitityksen lähde- ja kohdelaitteen välillä. Periaate on samanlainen kuin puhelinkeskuksissa, joissa yhteydet muodostetaan puhelinlaitteiden väleille.Kytkentäinen verkkoarkkitehtuuri mahdollistaa suuren kaistaleveyden ja pienet päästä-päähän viiveet. Samoin se mahdollistaa virtuaaliverkkojen luomisen käyttäjien sijainnista riippumatta. Kytkentäisyydellä ja porttitason segmentoinnilla voidaan myös parantaa tietoturvaa verkossa.

Tämän sivun loppuun on kerätty lista hyviä ATM -linkkejä.

2. ATM- yhteyden kytkeminen[Takaisin alkuun]

ATM yhteyden voi kytkeä niin palvelimeen kuin suoraan työasemaankin. Helpoiten ATM -yhteyden saa tilaamalla sellaisen esimerkiksi joltakin puhelinoperaattorilta. Suomessa ATM -yhteyksiä tarjoavat niin Telecom Finland kuin paikalliset puhelinyhdityksetkin. Tämän sivun loppuun on kerätty linkkejä muutamien ATM-palveluita tarjoavien puhelinoperaattorien kotisivuille.

Operaattorit tarjoavat siis yhteyden omaan ATM -runkoverkkoonsa ja tarvittaessa uusivat asiakaan liitäntäverkon ATM -yhteyksille sopivaksi. Fyysisinä siirtoteinä käytetään pääasiassa yksi- tai monimuotovalokaapeleita. Siirtoteinä voidaan käyttää myös UTP/STP-parikaapeleita ja koaksiaalikaapeleita. Tällöin esim. työasemien siirtonopeuksien on määritelty olevan 51 ja 155 Mbps, kun ne kuituyhteyksillä ovat 100, 140 ja 155 Mbps. Kuparikaapeleita käytettäessä myös kaapelien laatu yms. seikat vaikuttavat siirtoetäisyyksiin.

Ottaakseen käyttöön ATM -yhteyden asiakaan täytyy myös tehdä laitehankintoja. Helpoiten laitteiden hankinta onnistuu jälleenmyyjiltä, jotka edustavat useampaa valmistajaa ja pystyvät näin tarjoamaan kaikki tarvittavat laitteet. Tämän dokumentin loppupuolella on lista jälleenmyyjistä.

3. ATM -yhteyden käyttämiseksi tarvitattavat laitteet[Takaisin alkuun]

Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti ATM-yhteyksissä käytettäviä laitteita. Tämän sivun lopuun on kerätty linkkejä eri laitteiden valmistajien kotisivuille.

3.1 ATM-työasema- ja tietokonesovittimet (ATM Adapters) [Takaisin alkuun]

ATM sovittimia saa nykyään lähes kaikille työasema-, väylä- ja käyttöjärjestelmätyypeille. Tietokoneen tai työaseman atm-liitäntäkortti muuntaa informaation, kuten TCP/IP-paketit atm-soluiksi ja välittää ne verkkoon. Standardin mukaiset nopeudet työasemille ovat 100, 140 ja 155 Mbps kuiduilla ja 51 ja 155 Mbps parikaapeleilla. Sovittimella on oma prosessorinsa, joka hoitaa ATM -pakettien purkamisen ja kokoamisen.

3.2 ATM-työryhmä switch (Interworkgroup ATM switch) [Takaisin alkuun]

Näiden tuotteiden avulla voidaan muodostaa ATM -teknologiaan perustuvia LANeja, jotka pääosin noudattavat LANE standardia. ATM työryhmä switchit ovat hyödyllisiä vaativissa työryhmösovelluksissa, joissa tiedonsiirtotarpeet ovat suuret.

3.3 ATM - runkoverkko ja muut ATM sovittimet (Backbone and acces switch) [Takaisin alkuun]

Ulkoiset ja julkiset verkkoliitynnät toteutetaan esimerkiksi reitittimillä tai erillisillä sovitinlaitteilla. Sovittimien avulla voidaan siis yhdistää nykyiset jaetun siirtotien Ethernet-, Token Ring- ja FDDI-verkot ATM-verkkoihin ja pystytään tarjoamaan jokaiselle siirtokaistaa dynaamisesti tarpeen mukaan.

3.4 ATM-HUB`it [Takaisin alkuun]

HUB- ja verkkojärjestelmiin ATM on integroitavissa helposti. Yleensä ATM-liitännät on toteutettu erillisillä ATM-moduleilla, jotka liitetään järjestelmän kehikkoon.

3.5 ATM -reitittimet [Takaisin alkuun]

ATM-reititinten avulla lähiverkot ja ATM-verkot integroidaan yhteen.

3.6 Valokuitumuuntimet [Takaisin alkuun]

ATM- ja muissakin valokuituverkoissa tarvitaan usein valokuitumuuntimia. Muuntimia tarvitaan yksimuoto- ja monimuotokaapeleiden ja -laitteiden yhdistämiseen.

3.7 Atm-testauslaitteet [Takaisin alkuun]

DeskNet ja RADCOM valmistavat analysaattoreita joilla voidaan analysoida ja simuloida ATM-laitteita ja -liikennettä.

4. Linkkejä [Takaisin alkuun]

4.1 Yleisiä ATM -aiheisia linkkejä [Takaisin alkuun]

Linkki
Mitä linkin takaa löytyy
WWW -sivujen sisällön laatu
* heikko .........***** loistava
The ATM Forum Home Page
Yleistä tietoa ATMstä
* * *
Internatinal Telecommunications Union
Kehittää myös ATM standardeja
* * *
ftp://ftp.funet.fi/pub/...tm/FAQ/ATM-Acronyms.txt
ATM akronymisanasto
* * * *
ATM- Uudensukupolven tiedonsiirtotekniikka
Hyvä suomenkielinen artikkeli
* * *
LANE eli kuinka ATM heittää kärrynpyörää
Hyvä suomenkielinen artikkeli LANEsta
* * *
ATM Tutorial
Hyvä kuvitettu artikkeli ATM:n perusteista
* * * *
The Cell-Relay Mailing List Archive
Hakusivu erittäin hyvään postituslistan arkistoihin
* * * * *
FORE - Glossary of Terms
Hyvä luettelo ATM -termeistä
* * * *
ATM Software Installation and Configuration
LoistavaTANDEMin ATM -ohjelmiston asennusmanuaali, yleispäteviä ohjeita
* * * * *
ATM Internetworking
Loistava kuvitettu artikkeli ATM:n käytöstä internetissä
* * * * *

4.2 ATM -yhteyden tarjoajia [Takaisin alkuun]

Linkki
Mitä linkin takaa löytyy
WWW -sivujen sisällön laatu
* heikko .........***** loistava
Telecom Finland
Tele tarjoaa yrityksille ATM -yhteyksiä. WWW-sivuilta aiheesta ei kuitenkaan juurikaan löydy informaatiota
*
Helsingin Puhelinyhdistys
HPY:n kotisivuilta ei myöskään löydy ATM informaatiota
*
Tampereen Puhelin Osuuskunta - ATM-palvelut
TPO:n ATM -sivut
* *
Sprint ATM
Yksi suurista amerikkalaisista operaattoreista
* * *

4.3 ATM -laitteiden jälleenmyyjiä [Takaisin alkuun]

Linkki
Mitä linkin takaa löytyy
WWW -sivujen sisällön laatu
* heikko .........***** loistava
LAN & WAN Oy:n ATM Kotisivu
Kotimainen täyden palvelun ATM -jälleenmyyjä
* * * *
Mikrologin kotisivu
Mikrolog myy ATM -tuotteita, WWW -sivuilla melko vähän tekstiä ATMstä
* *
ZeitNet, Inc.
Sivuilta löytyy myös ATM-aiheisia dokumentteja
* * * *

4.4 ATM -laitteiden valmistajia [Takaisin alkuun]

Linkki
Kyseinen valmistaja valmistaa muun muassa
WWW -sivujen sisällön laatu
* heikko .........***** loistava
ATM Vendors
Loistava lista ATM -laitteiden valmistajista
* * * * *
Bay Networks ATM Products
Täysi skaala ATM -tuotteita
* * * *
Cabletrons ATM Solutions
Täysi skaala ATM -tuotteita
* * * *
3Com ATM Product Data Sheets
Laaja valikoima ATM -tuotteita
* * * *
Cisco ATM Solutions
Laaja valikoima ATM -tuotteita
* * * *
FORE - ATM Adapters, FORE - ATM Education
ATM solmuja ja sovittimia
* * *
Welcome to Madge Networks
ATM-solmuja ja sovittimia
* * *
RAD Data Communications
Valokuitumuuntimia
* * *
Xyplex
ATM-liitäntöjä reitittimiin
* * *
Ipsilon Networks, Inc. Home Page
muun muassa IP over ATM switchejä, WWW sivuilla paljon dokumentteja ja hyviä linkkejä
* * * * *
CELLWARE's ATM Information Service
ATM -sovittimia
* * *
Olicom ATM Products Valmistaa mm. alkintoja voittanutta sovitinta

* * *

5. Lähteet [Takaisin alkuun]

Tämän dokumentin tiedot on kerätty yllä mainituilta WWW -sivuilta.


27.4.1997 Mikael Kühn, Mikael.Kuhn@hut.fi