Compaq Acceleration Server Technology

Yhteenveto

Compaq Computer Corporation julkisti 1997-04-07 Compaq Acceleration Server -teknologian, joka nopeuttaa internet yhteyttä 2 - 3 kertaa nopeammaksi. Nopeuden kasvu saadaan aikaan kolmen komponentin avulla: Tämän sekä koti- että yrityskäyttäjien yhteyksiä nopeuttavan tuotteen Compaq Computer Corporation kehitti yhteistyössä Integrated Computing Engines:in (ICE) kanssa. Accelaration Server ja siihen liittyvä selaimeen asennettava plug-in on suunniteltu julkaistavaksi kesällä 1997.

Toiminnan kuvaus

Internet käyttäjä tekee Accelaration Server plug-in:lla varustetulla selaimellaan hakupyynnön WWW-sivusta Accelaration Server:lle, joka toimii käyttäjän proxy-serverinä. Accelaration Server toistaa tämän haun sen kohteena olevalle WWW-serverille. Koska Accelaration Server toimii proxy-serverinä, ei kaikkien yritysten ole välttämätöntä ostaa omaa Accelaration Server:iä. Mitä tahansa Internetiin yhteydessä olevaa Accelaration Server:iä voidaan käyttää teoriassa.

Saadessaan sivun Accelaration Server kompressoi sillä olevat kuvat ja lähettää pakatun tiedon alkuperäisen hakupyynnön tehneelle selaimelle. Selaimen plug-in ohjelmisto purkaa kuvien pakkauksen ja näyttää sivun normaalisti. Tällä hetkellä Accelaration Server pystyy pakkaamaan JPEG- ja GIF-kuvaformaateissa olevia kuvia. (Compaq Computer Corporation, 1997)

Pakkaus on toteutettu Normaaliin Compaq Proliant 5000 serveriin lisätyllä pakkauslaitteistolla ja ohjelmistolla, joka nostaa laitteiston pakkauskyvyn supertietokoneen tasolle. Järjestelmä toimii vain Microsoft Windows NT Server -ympäristössä. Laitteiston pakkausmenetelmä on asymmetrinen wavelet-pakkaus, joka on erittäin prosessori-intensiivinen. Tästä seuraa serverin puolella olevan laitteiston korkea hinta ja tarvittava korkea suorituskyky. Toisaalta tällä pakkaustavalla pakattu tieto on erittäin yksinkertaista ja nopeaa purkaa, josta seuraa pieni kuormitus selaimessa.

Wavelet-pakkaus hukkaa hieman tietoa, joten sitä ei voida käyttää esim. tekstitiedostojen pakkaamiseen. Compaq Computer Corporation ja Integrated Computing Engines kehittevät tällä hetkellä pakkausalgoritmeja muita tietotyyppeja kuten videokuvaa ja ääntä varten. (Robert Lemos, 1997)

Plussat ja miinukset

Plussat: Miinukset

Kilpailevat tuotteet

Tällä hetkellä markkinoilla ei ole samantyyppisiä ratkaisuja, joissa käytettäsiiin laitteisto- ja ohjelmistoratkaisun yhdistelmää lisänopeuden saavuttamiseksi. Sen sijaan markkinoilla on monia ratkaisuja, jotka perustuvat pelkästään ohjelmistoon. Seuraavassa on lueteltu muutamia sekä kuvattu lyhyesti niiden toimintaperiaatetta. Nämä tuotteet ovat kuitenkin luonteeltaan hieman erilaisia ja toisin kuin Compaq:n tuote, sillä ne lisäävät entisestään ruuhkaisen Internetin ruuhkaisuutta lataamalla tausta-ajossa WWW-sivulle linkitettyjä sivuja selaimen välimuistiin. Ideanahan tässä on se, että jos käyttäjä valitsee jonkun WWW-sivulla olevan linkin, on se jo valmiiksi selaimen muistissa. Tällä tavalla toimivan ohjelman käyttö on mielestäni vähintäänkin ristiriitaista, jos ottaa huomioon Internetin tämän hetkisen kapasiteetin.

Lisätietoja aiheesta

Tiedot järjestyksessä: lähde, otsikko, kuvaus ja hyödyllisyys (1 - 5 tähteä)

CNET News.Com: Servers to Speed up Browsing, Compaq:n lehdistötiedotteeseen perustuva juttu, hyviä linkkejä kilpaileviin tuotteisiin, ****
CNET News.Com: Compaq Chips Away with ICE, kertoo laajemmin Compaq:n ja ICE:n välisestä yhteistyöstä, *
Inter@ctive Week: Compaq Sheds Box-Maker Image, kertoo Compaq:n ISP:eille suunnatuista tuotteista, **
InfoWorld Electric: Compaq Rolls out Web Package to Speed Graphics viewing, kertoo Compaq:n ISP:eille suunnatuista tuotteista, **
PC Week: Compaq Hooks up with ISVs on Net Server Technology, kertoo Compaq:n ISP:eille suunnatuista tuotteista, **

Lähdeluottelo

Tiedot järjestyksessä: lähde ja hyödyllisyys (1 - 5 tähteä)

Compaq Computer Corporation, Compaq Turbocharges the World Wide Web, Compaq Computer Corporation, 1997-04-07, <URL:http://www.compaq.com/newsroom/pr/pr070497d.html>, **

Robert Lemos, Compaq Delivers Fast Web Access, PC Week Online, 1997-04-07, <URL:http://www5.zdnet.com/zdnn/content/pcwo/0407/pcwo0010.html>, ***

Michael Moeller, Site-Caching Software Speeds Web Browsing, PC Week Online, 1996-11-26, <URL:http://www.pcweek.com/news/1125/26epeak.html>, ***

Jeff Pelline, Firm Touts Surfing 5 Times Faster, CNET News.Com, 1996-11-25, <URL:http://www.news.com/News/Item/0,4,5707,00.html>, ****

By Jouni Halme, 1997-04-27