Tik-110.350 Tietokoneverkot 9. kotitehtävä K97

Arttu Kuukankorpi 44042a Ti


Domain-nimien rekisteröinti

Taustaa

Tällä sivulla käsitellään domain-nimen rekisteröimistä Suomessa ja domain-nimien rekisteröintiin liittyviä lieveilmiöitä. Lukijan oletetaan tuntevan perusasiat domain-nimistä ja DNS:stä. Jos asiat eivät ole selviä, voi lähteestä [3] katsoa lyhyen selityksen taustoista.

Domain-nimet on jaettu hierarkisesti ja jokaisella hierarkian tasolla domain-nimen alle jaettavista alidomaineista päättää nimen omistaja. Tällä sivulla kerrotaan, kuinka voi rekisteröidä oman domain-nimen .fi-domainiin tai .com-domainiin, joiden molempien käyttö on mahdollista Suomessa.

Oman domainin varaamisen ehtona on, että nimi ei ole ennen kenenkään käytössä samassa domainissa. .com-domainin osalta tämän voi tarkastaa whois-komennolla [1]. Fi-domainista on lista kaikista varatuista nimistä [5]. Domainille on oltava kaksi nimipalvelinta, jotka ovat jatkuvasti kiinni Internetissä. [11] Jos itse ei voi järjestää nimipalvelimia, voi palvelun ostaa joltakin ISP:lta. Kun on varmistunut siitä, että nimi on vapaa ja nimipalvelimet ovat kunnossa, pitää domain-nimi rekisteröidä.

Rekisteröinti fi-domainista

Fi-domainista vastaa FICIX-yhteisö, johon kuuluvat Suomen tärkeimmät Internet-operaattorit. Omaa domain-nimeä ei voi varata fi-domainiin itse, vaan oman organisaation kansainvälisistä Internet-yhteyksistä vastaavan operaattorin on tehtävä se. Varauksen tekevän operaattorin on oltava FICIX:n hyväksymä. Näinollen fi-domain-nimeä ei voi varata, jos ei ole liittynyt verkkoon Suomessa rehellisin keinoin ja maksa siitä operaattorilleen aiheutuvia kuluja. Domain-nimen varaaminen kestää korkeintaan viikon. [4]

FICIX asettaa myös tiukat vaatimukset rekisteröitävälle nimelle. Nimi voidaan rekisteröidä vain yritykselle tai yhteisölle ja domain-nimen on pohjauduttava kauppa- tai yhdistysrekisterissä olevaan nimeen. Samalla yritykselle ei rekisteröidä useita domain-nimiä eikä tavaramerkki riitä nimen rekisteröimiseen. [7]

Rekisteröinti com-domainista

Oman nimen rekisteröinti com-domainista on paljon helpompaa kuin fi-domainista. Com-domainista vastaa InterNIC ja rekisteröinnin voi hoitaa itse. Com-domainissa on tosin paljon vähemmän nimiä vapaana kuin fi-domainissa. Com-domainista voi varata nimiä kaikkialta maailmassa, vaikkakin se on pääasiassa yhdysvaltalaisten käytössä.

Kun on katsonut, että haluttu nimi on vapaa com-domainissa ja nimipalvelimet ovat kunnossa, voi nimen rekisteröidä InterNIC:ssä. Helpoiten se sujuu antamalla tarvittavat tiedot InterNIC:lle WWW-lomakkeella. Kun lomake on täytetty, annetaan hakemukselle numero ja sen hakemuksen käsittelyvaihetta voi kysellä WWW-pulauttimelta hakemusnumerolla. Kun hakemus on hyväksytty, pyytää InterNIC maksamaan rekisteröimismaksun $100. Sen voi hoitaa luottokortilla. Domain tulee toimintaan. Alkumaksulla $100 se toimii kaksi vuotta ja siitä eteenpäin vuosittainen maksu on $50. [2] Domain-nimen varaaminen vie viikosta kahteen viikkoa. [15]

Vaikka domain-nimen rekisteröiminen com-domainista itse on helppoa, tarjoavat monet yritykset maksullisia palveluja sen hoitamiseen. Tietojen antaminen InterNIC:lle itse on tehty todella helpoksi, WWW-kaavakkeita on eri "vaikeusasteita" ja niihin annetut tiedot tarkastetaan heti antamisen jäkeen. Helppo kaavake on lähteessä [9] . Itse nimen valinta on hyvin vapaata, ohjeita voi katsoa lähteestä [13]. Askel-askeleelta ohjeet nimen rekisteröimiseksi löytää lähteestä [19]. Kokemuksia rekisteröinnistä löytää lähteen [14] artikkelista. Hyvä selostus on myös lähteessä [16].

Ongelmia com-domainissa

Koska com-domainista voi varata nimiä kuka tahansa, menevät "hyvät" nimet äkkiä varatuiksi. Rekisteröintiapua tarjoavat yritykset kauppaavat palveluitaan innokkaasti ja keksivät paljon syitä, miksi jokaisella nakkikioskillakin pitäisi olla oma domain-nimi [8].

Koska kuka tahansa voi varata minkä tahansa vapaan nimen com-domainista, voi joku varata tunnetun yrityksen nimellä olevan domainin siinä toivossa, että voi myydä sen yritykselle voitolla. Tätä kutsutaan nimien kaappaamiseksi ja se on valitettavan yleistä. [10] FICIX:n tiukat käytännöt rekisteröinnissä eivät mahdollista vastaavaa toimintaa Suomessa. [6] Com-domainissa nimen kaappamiset voidaan peruuttaa jälkikäteen, mutta moni yritys maksaa ennemmin kaapparille kuin lähtee mahdollisesti oikeuteen asti hakemaan oikeutta nimeensä. Kaapparit jopa myyvät nimiä avoimesti WWW-sivuillaan [17]. Nimien kaappaamista vastaan on olemassa oma Internet Task Force, American Association of Domain Names. [12]

Omituisuuksia

Domain-nimiä jaetaan sekä toimialan että maan mukaan. On kuitenkin käynyt niin, että yhdysvaltalaiset yritykset käyttävät lähinnä com-domainia eivätkä us-domainia ja muualla käytetään kansallsia domaineja. Syynä tähän on ilmeisesti se, että USA:ssa com-domain-nimen hankkiminen on us-domain-nimen hankkimista helpompaa ja muualla com-nimet mielletään amerikkalaisiksi ja halutaan hankkia oma kansallinen nimi.

Domain-nimistä ei käydä kovinkaan aktiivista keskustelua newsseissä. Uutisryhmässä [20] ei keskusteltu kuin vähän com-domainien rekisteröinnistä eikä keskustelussa tuntunut olevan mukana varsinaisia asiantuntijoita vastauksista päätellen, koska tällä sivulla on paremmat ohjeet com-domainin rekisteröimiseksi kuin mitä uutisryhmässä esitettiin.


Lähdeluettelo

[1] Web Interface to Whois. InterNIC.
<URL:
http://rs.internic.net/cgi-bin/whois> **

[2] Domain Name Registration Overview. InterNIC.
<URL:
http://rs.internic.net/domain-info/domflow2.html> ****

[3] DNS Background Materials: Suggested Reading. InterNIC.
<URL:
http://rs.internic.net/help/domain/dns.html> **

[4] FI-domainien rekisteröintiohje. FICIX-001 18.12.1996.
<URL:
http://www.ficix.fi/fi-rekisterointi.html> ***

[5] List of registered fi-domains. FICIX.
<URL:
ftp://ftp.eunet.fi/fi-root/domains.fi> ***

[6] Suomessa estetty domain-nimien väärinkäytökset. FICIX Lehdistötiedote 3.2.1997.
<URL:
http://www.ficix.fi/pr/030297-fi-telivo.html> ***

[7] Ohjeita domain-nimen valitsemiseen. FICIX-002 18.12.1996.
<URL:
http://www.ficix.fi/fi-opas.html> ***

[8] Reasons to register your domain name NOW. Internet Domain Bureau.
<URL:
http://www.idbnet.com/reasons.html> *

[9] InterNIC Template Tool Suite. InterNIC
<URL:
http://rs.internic.net/cgi-bin/itts/domain> *****

[10] Imposters on the Internet! Paul B. Overhauser, Indianapolis Business Journal, February 2, 1997.
<URL:
http://www.imdr.com/publish/domname.htm> ****

[11] What is involved in registering a domain name? A & Z Consulting, Inc, 1995.
<URL:
http://205.185.165.2/htmls/faqs/involved.html> **

[12] American Association of Domain Names. Where we stand.
<URL:
http://www.domains.org/WhereWeStand.html> ***

[13] NSI Domain Name Dispute Policy Statement. Network Solutions, Inc. November 23, 1995.
<URL:
ftp://rs.internic.net/policy/internic/internic-domain-4.txt> **

[14] The Real.com Truth about Registering a Domain Name. Crystal Waters, The Net, June 1996 Issue.
<URL:
http://www.typo.com/writings/domain.html> ****

[15] How long does it take to register Domain Names? Nexus Federation.
<URL:
http://nexfed.com/support/faq/7.html> *

[16] Registering a Domain Name Is Easy. Richard Reich, Windows NT Magazine September 1996.
<URL:
http://www.winntmag.com/Issues/Sep96/domain.htm> ****

[17] Buy a CLASSIC Domain Name here! Domain ReSeller, March 28, 1997.
<URL:
http://www.domainreseller.com/buy.htm> **

[18] Online Domain Name Registration. GENESIS Network.
<URL:
http://www.genesisnetwork.net/regdomain.html> **

[19] How to Register a New Domain with the InterNIC. Ashton Communications.
<URL:
http://www.acnet.net/english/newdomaininfo.html> ***

[20] Uutisryhmä comp.protocols.tcp-ip.domains ***


Arttu Kuukankorpi <Arttu.Kuukankorpi@iki.fi>
Muutettu viimeksi 20.4.1997