HOW IS THE INTERNET GOVERNED


Tietokoneverkot Tik 109.350
Heikki Äyväri
47816P

1. Perinteisessä mielessä puuttuva hallintorakenne


Varmastikin satoja kirjoja on kirjoitettu siitä miten ”How to use Internet”, toinen yhtä suosittu kirja-aihe on ”How to do business on the Net”. Aiheista edellinen kuvaa usein seikkaperäisesti internetin käyttöönottoa teknisenä suorituksena tai kotisivujen laadintaa. Jälkimmäisen kirjatyypin tekijät puhuvat mielellään sähköisestä kaupankäynnistä ja internetistä tulevaisuuden markkinapaikkana. Sensijaan on mahdotonta löytää kunnon kirjaa tai esitystä siitä miten internettiä hallinnoidaan, miten sitä johdetaan, kuka sitä kehittää ja mihin suuntaan tai kenen ehdoilla kuljetaan, ainakaan silloin kun johtamista ja hallinnointia halutaan mitata perinteisellä mittaristolla. Ehkäpä näistä syistä johtuen ei ole olemassa yhtenäistä käsitystä siitä mikä on internetin tulevaisuus. Kuka sen määrittelisi? Millä kriteereillä tahtotila määräytyy?


Internet rikkoo kaikki perinteiset organisaatioon liitetyt määrittelyt. Se ei ole ensinnäkään minkään yhden yhteisön omistama eikä sillä ole selkeää tarkoitusta tai päämäärää, ellei datapakettien lähettämistä sellaisesti katsota [1], [2]. Sitä ei voida myöskään sulkea kenenkään päätöksellä, ja kuitenkin se kasvaa eksponentiaalisesti. Kuluneen 25 vuoden aikana, jona internet on ollut olemassa, se on kasvanut muutaman sadan tietokoneen tiedeyhteisöstä yli viisi miljoonaa tietokonetta ja 50 miljoonaa käyttäjää yli sadassa maassa yhteenkytkeväksi verkoksi. Tämän päivän Internet alkaa muistuttaa käsitettä ”Global Village”. ITUn [3] pääsihteeri Pekka Tarjanteen Honolulussa 1996 pitämän puheen [4] mukaan internetistä on tullut de facto GII (Global Information Highway), ”ehkä se ei ole juuri sitä mitä Information SuperHighwayllä alunperin tarkoitimme, mutta se on ainakin hyvä prototyyppi”.


Vai onko niin kuten Mitchell Kapor kirjoittaa ”Tietokoneverkot eivät tarvitse tiukkaa keskitettyä ohjausta. Itse asiassa, hajautus on välttämätöntä verkon nopean kasvun mahdollistamiseksi. Tiukka ohjaus tukahduttaa kasvun. Hajautus edistää sitoutumista ja luo mukanaolemisen tunnetta, hajautus alentaa alalletulon kynnystä ja siten mahdollistaa yhä uusien tahojen liittymisen verkkoon.”


Vanhan liikkeenjohtoparadigman omaksuneena herää kysymys, kuinka tämä on ollut mahdollista ja olisiko tästä kehityksestä jotakin opiksi otettavaa. Onko Internetin kehitys esimerkki jostakin uudesta organisaatio- tai liikkeenjohtamismallista? Mikä on sen kasvun ja kehityksen taustalla oleva teoria? Minkälaisiin ratkaisuihin päädytään Internet-hallintomallilla??


2. Internet Society hallintorakenteena


Internet Society [5] on valtiollisen kontrollin ulkopuolella oleva kansainvälinen organisaatio, jonka tehtävänä on Internetin ja sen teknologioiden ja sovellusten maailmanlaajuinen koordinointi ja yhteistyö. Yhteisön (Society) henkilö- ja organisaatiojäseniä ohjaa yhteinen pyrkimys kehittää ja ylläpitää Internetiä elinvoimaisena globaalina palvelujärjestelmänä. Jäseninä ovat hyvin moninaiset yritykset, valtiolliset viranomaistahot, ja tietenkin ne tiede- ja yliopistomaailmaa lähelläolevat perustajatahot, jotka alunperin loivat Internetin ja sen teknologiat. Uutena osallistujatahona ovat tulleet mukaan Yhteisön kehittämiseen innovatiiviset uuden tietoyhteiskuntakauden yritykset, jotka antavat Yhteisölle kokonaan uudenlaista dynamiikkaa.


Internet Yhteisöä johtaa Board of Trustees [6]. Board of Trustees on yhteisön jäsenten vuosittain valitsema toimielin. Board muodostuu 18 arvostetusta eri puolilta maailmaa tulevasta henkilöstä. Luonteenomaista näille henkilöille on se että ovat olleet avainasemassa kehitettäessä internettia ja sen teknologioita. Boardin kokousten lisäksi Yhteisö järjestää Yhteisön kansainvälisiä ”networking” konferensseja ja pienempimuotoisia seminaareja, joilla Internet-missiota käytännössä toteutetaan. Internet Society on rekisteröity voittoa tuottamattomana yhdistyksenä. Sen pääkonttori sijaitsee Washingtonissa.


Internet Architecture Board (IAB) [7] on lähempänä käytännön toimintaa oleva hallintoelin [8]. Hierarkialtaan IAB:n alapuolella ovat Internet Engineering Task Force:t (IETF) [9] ja Internet Research Task Force:t [10], [11]. Sekä IETF:eillä ja IRTF:eillä on oma pieni ohjausryhmänsä IESG [12] ja IRSG, joiden tehtävänä on tutkimusaluekohtaisten työryhmien koordinointi ja seuranta. IACH (The International Ad Hoc Committee) [18] on uusin toimielin. IACH:n tehtävänä [19] on kehittää uutta lähestymistapaa ja suosituksia Top Level Domain-nimien hallintaan.


Lainaten Internet Societyn kotisivua IAB:ta kuvataan seuraavasti:” Internet Architecture Board IAB kuulostaa siltä se olisi jotakin sangen ylevää, muodostuen ehkä formaaliin business-asuun pukeutuneista ryhmästä ihmisiä, istuen vaikuttavan tammipöydän ympärillä ... Tosiasia on kuitenkin aikalailla toisenlainen.” IAB.ssä on 13 äänivaltaista jäsentä, joista kuusi IETF:ää edustavaa valitaan vuosittain. IAB:n kokouksiin osallistuu edustaja IETF:stä, IRTF:stä, IANA:sta [13] (Internet Assignment Numbers Authority sekä RFC päätoimittaja [14]. Board of Trustees hyväksyy IAB:n jäsenyydet.


Kuvan IAB:n toiminnan fokuksesta saa kun katsoo pöytäkirjoista mitä kaikkea se on käsitellyt. Asialistalla ovat olet esimerkiksi seuravat merkittävät asiat. Intenet-numeroinnin tulevaisuus, Internet-arkkitehtuuriin periaatteet, IETF:n suuntaviivat, DNS:n hallinnointi. Tähän tapaan kuvattuna Internetillä näyttäisi olevan perinteinen hallintorakenne. Internetin voima ei liene kuitenkaan sen hallintorakenteissa, vaan sen tavassa toimia, joka kuvauksista päätellen on tyystin erilainen kuin vanhassa liikkeenjohdon paradigmassa? Autopoiesis-teoria itse-organisoitumista käsittelevänä teoreettisena lähestymistapana tarjoaa tähän uutta ymmärrystä. Seuraavassa on tarkoitus antaa lyhyt kuvaus autopoiesis-teoriasta [15] ja tarkempaa tutustumista varten lähdeviitteitä.


Teemaa ”how is the Internet governed” on käsitelty suhteellisen vähän. Uutisryhmässä newsgroup:comp.internet.net-h [20] todetaan osuvasti ”We are at the infancy of Internet Governance”. Tämän uutisryhmän keskustelunaiheena on keskeisesti IAHC Domain Name Policy. Samaa aihetta käsitellään myös uutisryhmässä Newsgroup:ott.online [21]. Perinteisessä mielessä hallinnon puuttumista kuvastaa uutisryhmässä esitetty kommentti ” Personally, I think the public should be concerned not so much with the process used to resolve the question (of Domain Name Policy), but how is Internet governed, and does the public get to have its say”. Internet-yhteisön toimintaan liittyvistä uutisryhmistä ehdottomasti aktivisin näyttää olevan newsgroup:info.ietf [22]. Tämän uutisryhmän aiheet liittyvät IETF:n teknispohjaiseen toimintaan. ”Governance”-issueeseen liittyen näyttää nousevan entistä selkeämmin esille kysymys missä määrin muut standardointielimet ja edunvalvontajärjestöt tulevat hakemaan rooliaan Internetiin liittyvissä kysmyksissä.


3. Autopoiesis-teoria ja Internet


Itseorganisoitumista toiminnan ohjaustekijänä on tullut suosittu tutkimusaihe tutkittaessa ihmisten sosiaalista käyttäytymistä ja yritystoiminnan uusia muotoja. Internet Society on elävä esimerkki itseorganisoitumista. Yleensä termi ”self-organisation” ymmärretään organisoitumista laajemmin merkityksissä: self-creation, self-configuration, self-regulation, self-steering, self-maintenance, self-(re)production, self-reference. Mainittuja osa-alueita käsittelevää teoriaa ovat kehittäneet chileläiset tutkijat Humberto Maturana ja Francisco Varela. Heidän kehittämäänsä viitekehystä kutsutaan nimellä ”autopoieettinen teoria (autopoietic theory) [15], [16], [17]. Termi ”autopoiesis” tulee kreikankielestä. ”auto” - itse, ja ”poiesis” - luoda. Autopoieettiseen teoriaan tutustumalla ymmärtää aivan toisella tapaa Internetiä,senkehitystä ja koordinoivaa hallintoa kuten IAB:n roolia. Autopoieettisen viitekehystä kuvataan seuraavasti:
- Autopoiesis-teoria perustuu systeeminäkemykseen ja perspektiiviin
- Autopoiesis-teoria tarjoaa perustan kuvattaessa ja analysoitaessa itseohjautuvuutta
- Autopoiesis-teoria tarjoaa välineen ”for explaining and addressing contextualization”
- Autopoiesis-teoriassa on onnistuttu välttämään epäoleellisten asioiden häiritsevää vaikutusta, auttaa löytämään ytimen.

Lähdeluettelo:


[1] Internet Society. Welcome to the Internet Society (***)
URL: http://info.org/index.html


[2] A Brief History of the Internet (****)
URL: http://www.isoc.org/internet-history


[3] ITU. Homepage (*****)
URL: http://www.itu.ch


[4] ITU. Office of the Secratary-General (****)
URL: http://www.itu.ch/itudoc/osg/ptspeech/chron/1996.html


[5] What is the Internet Society? (**)
URL: http://www.isoc.org/what-is-isoc.html


[6] Internet Society Board of Trustees
URL: http://www.isoc.org/trustees/trustees.html


[7] What does the IAB Do? (***)
URL: http://www.iab.org/iab/connexions.html


[8] IETF and ISOC (****)
URL: http://isoc.org/standards/ietfhis.html


[9] IETF Home Page (***)
URL: http://www.ief.org


[10] IRTF Home Page (***)
URL:http://www.irtf.org/irtf/


[11] IRTF Research Groups (***)
URL:http://www.irtf.org/irtf/groups.htm


[12] The Internet Engineering Steering Group (***)
URL:http://www.ietf.org/iesg.html


[13] IANA. Internet Assigned Numbers Authority (****)
URL:http://www.iana.org/iana/


[14] RFC Editor (**)
URL:http://www.isi.edu/rfc-editor/


[15] Randall Whittaker. Overview of Autopoietic Theory (*****)
URL: http://www.acm.org/siggroup/auto/ATReview.html#Background


[16] Randall Whittaker. Self-Organisation, Autopoiesis, and Enterprises (*****)
URL: http://www.acm.org/siggroup/auto/Main.html


[17] Randall Whittaker. The Observer (****)
URL: http://kevin.www.media.mit.edu/people/kevin/Observer_Archive.html


[18] IAHC, Internet International Ad Hoc Committee (*****)
URL: http://www.iahc.org/


[19] Final Report of International Ad Hoc Committee (*****)
URL: http://iach.org/draft-iahc-recommend-00.html


[20] IAHC Domain Policy (**)
URL: Newsgroup:comp.internet.net-h


[21] IAHC Domain Policy (**)
URL: newsgroup:ott.online


[22] URL:newsgroup:info.ietf (**)


Lisälinkkejä:


The Internet Standards
URL:http://www.isoc.org/standards/index.html


The World Wide Web Consortium [W3C]
URL:http://www.w3.org/pub/WWW/Consortium/


Computing Research Association
URLhttp://www.cs.washington.edu:80/homes/lazowska/cra/


Defense Advanced Research Projects Agency
URL:http://www.darpa.mil/