Tietokoneverkot: harjoitus 9, oma aihe

Kirjat Internetissä

Sisällysluettelo

  1. Johdanto
  2. Perinteisiä kirjoja Internetissä
  3. Kirjakaupat Internetissä
  4. Viitteet
  5. Muita linkkejä

1. Johdanto

Internettiä ja perinteistä viestintää on pidetty kilpailevina tuotteina. Erityisesti kirjan asemasta tulevaisuudessa ollaan oltu huolestuneita. Tämänkaltainen ajattelu ei tosin ole mitenkään uutta. Televisiota on pidetty mediana, jonka myötä kirjojen lukeminen romahtaa. Internet uutena mediana on aiheuttanut samankaltaista keskustelua. Lukemisen loppumista on käsittääkseni turha pelätä. Internetillä on kuitenkin muita mielenkiintoisia yhteyksiä kirjallisuuteen

Internetissä voi tarjota luettavaksi perinteisiä kirjoja. Tämä on uusi mahdollisuus ja uhka, joka tulee herättämään yhä enemmän keskustelua tulevaisuudessa. Erityinen ongelma on tekijänoikeudet ja lainsäädännön kyky pysyä teknisen kehityksen mukana.

Internet on jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa erittäin tärkeä tekijä kaupankäynnissä. Kulutustavaroiden myynnistä osa tulee varmuudella siirtymään verkkoon. Myös kirjoja myydään verkon kautta ja tullaan tulevaisuudessa myymään yhä enemmän.

Muita mielenkiintoisia aiheita, joita ei kuitenkaan käsitellä tällä sivulla, ovat esimerkiksi Internet keskustelufoorumina ja kirjan uusi olemus Internetissä. Internet on hyvin vapaa media, jonne jokaisen on helppo asettaa tietoa kaikkien nähtäväksi. Tämä auttaa omalta osaltaan erilaisten harrastajien toimintaa. myös kirjallisuuden harrastajille tämä avaa mahdollisuuden aktiiviseen keskusteluun ja kirjojen arvosteluun. Internet voi myös antaa kokonaan uuden merkityksen kirjalle. Usein esitetty ajatus on irtoaminen lineaarisesta kerronnasta ja esitystavasta. Hypertekstin käyttö mahdollistaa perinteisestä kirjasta huomattavasti poikkeavan tavan esittää asioita.

2. Perinteisiä kirjoja Internetissä

Kirja koostuu tekstistä ja pakkauksesta. Pakkauksena toimii perinteisesti kannet, kansikuvat jne. Kirja on kuitenkin helppo, joskin tietyissä tapauksissa työläs, muuttaa sähköiseen muotoon. Kirja voidaan skannata ja oikolukea tai suoraan kirjoittaa tietokoneella. Toisaalta kirjaan liittyvät kuvat (esimerkiksi kansikuva) voidaan helposti skannata ja laittaa verkkoon. Kirjat eivät vie edes kovin paljon levytilaa verrattuna esimerkiksi videokuvaan.

Edellä kuvattu kirjan helppo esittäminen sähköisessä muodossa mahdollistaa erialaisia asioita. Kustantamot voivat suoraan julkaista kirjoista verkkopainokset. Tämä vaatii kuitenkiin luotettava ja halvan maksujärjestelmän Internettiin, jollaisia on näillä näkymin tulossa. Kustantamo voisi esimerkiksi laskuttaa lukijaa sivumäärän mukaan. Kustantamot tarvitsevat myös tekniikkaa, jolla kirjojen kopiointi voitaisiin estää ja mahdollistettaisiin vain lukeminen. Edellä kuvattu toiminta on laillista ja siihen liittyvät ongelmat ovat lähinnä teknisiä liittyen suojaukseen ja laskutukseen.

Merkittävällä tavalla edellisestä poikkeava tilanne on yksityisten ihmisten ja järjestöjen verkkoon laittamat kirjat. Asiaa käsiteltiin vähän aikaa sitten Helsingin Sanomissa. Kyse oli Zsolt Werner nimisestä budapestilaisesta sähköinsinööristä, jonka harrastuksena oli kopioda kirjoja verkkoon. Hän on kopioinut yli 40 000 sivua suomalaista kirjallisuutta Internettiin. Hän on lisäksi tarjonnut kotisivuillaan unkarin-, saksan- ja vironkielisiä kirjoja. Ongelma syntyi tekijänoikeuksista, koska vain pieni osa kopioidusta kirjallisuudesta (Kiven Seitsemän veljestä, Eino Leinon ja Juhani Ahon artikkelit ja Eero Salmelaisen sadut) on Suomessa tekijänoikeudellisesti vapaata. Teoksia, joita tekijänoikeus vielä suojaa olivat esimerkiksi Waltarin Sinuhe ja Linnan Tuntematon Sotilas. Sivuilta on nyttemmin poistettu tekjänoikeuksia rikkovat kirjat. Kirjojen skannaaminen liittyi suomen kielen opiskeluun. Suomalaista kirjallisuutta on ulkomailla vaikea saada käsiinsä ja Werner halusi auttaa myös muita opiskelijoita. [1]

Suomen kielellä kirjallisuutta on Internetissä vähän esillä, kun Zsolt Werner poisti suuren osan kirjoista verkosta. Useilla muilla kielillä on sen sijaan valtava määrä kirjallisuutta esillä. Hyvänä lähtökohtana voi Helsingin Sanomien mukaan pitää Annukka Taljan Virtuaalikirjastoa, josta löytyy linkkejä eri kieliseen ja aiheiseen kirjallisuuteen. Kirjaston tavoitteena on tekijän mukaan tarjota "yläasteen ja lukion sekä myös keskiasteen oppilaille ja opettajille lisämateriaalia koulussa opetettavista aineista". [2]

Mikäli hiukan vanhempi kirjallisuus kiinnostaa ehdottomasti vierailemisen arvoinen paikka on Online Literature Library [3]. Siellä voi lukea klassikoita alkukielellä. On mielenkiintoinen kokemus lukea alkukielellä pikkupoikana suomeksi läpikahlattuja Tarzan -kirjoja [4]. Kirjailijoita on useita esillä. Tarjolla on esimerkiksi Dickensin [5] ja Descartesin [6] teoksia.

Itse kirjat ovat monessa paikassa samoja, mutta niiden esitysmuoto ja sivujen näyttävyys vaihtelee. Hauskannäköinen paikka on NeoNate's SECRETLIBRARY, josta löytää muutamia H.G. Wellsin, Jules Vernen ja Edgar Rice Burroughsin kirjoja tekstimuotoisina. [7]

Eräs kirjoja verkkoon tuottava instanssi kulkee nimellä Project Gutenberg. Sieltä on peräisin myös edellisessä kappaleessa mainitulla kotisivulla olevat kirjat. Gutenberg projektin kunnianhimoisena tavoitteena on tuottaa verkkoon 10 000 tekstiä vuoteen 2001 mennessä. Lisätietoja (ja lisää kirjoja) löytyy projektin kotisivulta [8] ja esimerkiksi Gibsonin digitaalisesta kirjastosta (The Gibson Digital Library) [9].

3. Kirjakaupat Internetissä

Suomalaista kirjallisuutta verkosta löytyy englanninkieliseen verrattuna vähän. Kustantamot ja kirjakaupat ovat sen sijaan esillä. Hyvä paikka aloittaa tutustuminen ovat booknetin sivut, jotka löytyvät CultNetin alta [10].

Ulkomailla sijaitsevia kirjakauppoja, joista voi ostaa kirjoja Internetin välityksellä on paljon. Mainittakoon tässä Amazon.com, joka mainostaa itseään maailman suurimpana kirjakauppana. Sen valikoimista löytyy 2,5 miljoonaa kirjaa. [11]

4. Viitteet

[1] HelsinginSanomat, Verkkoliite, 25.4.1997, Arkisto, "Skannerin sankari vai vähän piraattia parempi?" , url<http://www.helsinginsanomat.fi/bin/iaquery > (Huom. Artikkelihaun osoite. Löytyy etsimällä esim. hakusanalla "kirjallisuus" Vaatii käyttöoikeuden HelsinginSanomien Verkkoliitteeseen. Sama artikkeli on julkaistu myös paperi versiossa.)
[2] Annukka Talja - Virtuaalikirjasto. Erityisesti kielenopiskelijoille suunnattu. **** , url<http://www.co.jyu.fi/~atalja/>
[3] An Online Literature Library *** , url<http://www.literature.org/>
[4] An Online Literature Library, Edgar Rice Burroughs *** , url<http://www.literature.org/Works/Edgar-Rice-Burroughs/>
[5] An Online Literature Library, Charles Dickens *** , url<http://www.literature.org/Works/Charles-Dickens/>
[6] An Online Literature Library Rene Descartes *** , url<http://www.literature.org/Works/Descartes/>
[7] NeoNate's SECRETLIBRARY *** , url<http://wpmc1.wpafb.af.mil/hideout/neo/library/lib1.htm>
[8] The Project Gutenberg **** , url<http://gutenberg.etext.org/>
[9] The Gibson Digital Library *** , url<http://kcmo.com/gdl>
[10] Booknet **** , url<http://booknet.cultnet.fi/>
[11] Amazon Bookstore **** , url<http://www.amazon.com/>

5. Muita linkkejä

Uutisryhmiä

Kirjoista ja kirjallisuudesta kiinnostuneen kannattaa aloittaa esimerkiksi uutisryhmästa
alt.books .
Tämän lisäksi tarjolla on useita uutisryhmiä, jotka keskittyvät tietyn kirjailijan tuotantoon esimerkiksi Clive Barkerista pitävien kannatta lukea uutisryhmää: alt.books.clive-barker .

Kirjallisuutta verkossa

Kirjakauppoja ja -kustantamoja verkossa


Ari Mattila
27.4.1997