IPv6 - MobileIP

Johdatusta IPv6:teen

Internetin kasvava suosio on osoittanut, että nykyään käytössä oleva IPv4 on aikansa elänyt. Jo sen käyttämä 32 bittinen osoiteavaruus on käynyt riittämättömäksi, eikä IPv4 tarjoa perusmuodossaan juurikaan keinoja liikkuvuuteen, salaukseen, resurssien varaanmiseen tai muuhunkaan kipeästi kaivattuun seikkaan.

IPv4:n elämää on yritetty pitkittää laajennuksilla, mutta osoiteavaruuden loppuminen pakottaa kehittämään uutta versiota. IPv6 varten päätettiin uudistaa Internet protokolla aivan kokonaan lisääämällä siihen paljon uusia ominaisuuksia, jotka ennen olivat pelkkiä laajennuksia, joita ei välttämättä kaikki noudattaneet.[1]
[Takaisin alkuun]

IPv4 ja liikkuvuus

Tällä hetkellä IP ja liikkuvuus eivät tule kovinkaan hyvin toimeen keskenään. Liikkuvien koneiden - kuten kannettavat, laivoilla ja lentokoneissa olevat tietokoneet - IP numerot on pitänyt vaihtaa aina siirryttäessä uudelle alueelle. Tämähän oli ennen ongelmana myös matkapuhelimissa, mutta GSM:n ansiosta käyttäjän ei tarvitse hirvittävästi miettiä mistä maasta soittaa, paitsi ehkä laskun muodossa.

Toinen vaihtoehto, tosin lähinnä teoreettinen nykyisellä Internetin koolla, olisi se päivittää reitittimiä IP:n liikkuessa paikasta toiseen. Nykyään ongelmana on jo reititystaulujen kasvaminen, joten ei ole kovinkaan realistista odottaa erillistä reititystä yksittäisille IP:lle, joiden reititystiedot vaihtelevat vielä kohtuullisen usein.[2]
[Takaisin alkuun]

Liikkuvuuden erityispiirteet ja ongelmat

Liikkuvien koneiden määrä alkaa lähivuosin kasvamaan räjähdysmäisesti verrattuna nykyiseen kasvuun, sillä kannettavat tietokoneet, tietokonemaiset kännykät, erilaiset henkilökohtaiset avustajat ja erilaisiin laitteisiin sulautetut järjestelmät, kuten karttapalvelu autoihin tekevät tuloaan. [4]

Liikkuvat koneet ovat usein akkukäyttöisiä kannettavia koneita, joiden tehonkulutusta yritetään vähentää erilaisilla virransäästöominaisuuksilla, kuten levyasemien sammuttamisella. Tämän takia protokolla on suunniteltava niin, että se ei aiheuta jatkuvaa virransäästöominaisuuksien poiskytkeytymistä.

Monesti kannettavat koneet ovat myös kiinnitettyjä langattomiin lähiverkkoihin. Tästä seuraa verkon epävarmempi toimivuus, kuten suuret määrät siirtovirheitä.
[Takaisin alkuun]

IPv6 - tuki liikkuvuudelle

IPv6:een on sisällytetty tuli liikkuvalle IP:lle, tämä tarkoittaa sitä että se mahdollistaa Internettiin liittyneen koneen liikkua verkosta toiseen, niin että se on käyttäjälle läpinäkyvää: säilyttäen siis yhtedet liikuttaessa verkkojen välillä, ja käyttäjän ei tarvitse myöskään vaihdella IP numeroaan.

IPv6 mahdollistaa vapaan liikkuvuuden erilaisten verkkotyyppien välillä, eli esimerkiksi ethernetistä langattomaan lähiverkkoon.[3]
[Takaisin alkuun]

Toiminnan pääperiaatteet

Määritellään aluksi kolme toiminnallista kokonaisuutta:[2]

Liikkuva kohde
Liikkuvalla kohteella on kaksi osoitetta, varsinainen IP osoite ja huolehtija-osoite. Huolehtija-osoite osoittaa joko, liikkuvaan kohteeseen itseensä tai vierasagenttiin, riippuen siitä miten liikkuva kohde on yhdistetty verkkoon.

Kotiagentti
Liikkuvan kohteen kotiverkossa oleva reititin, joka tunneloi liikenteen edelleen huolehtija-osoitteeseen.

Vierasagentti
Toimii tunnelin toisena päänä rekisteröidyille liikkuville kohteille. Toimii myös oletusreitittimenä liikkuvalle kohteelle.

kaaviokuva
  1. IP paketti saapuu liikkuvan kohteen kotiverkkoon.
  2. Kotiagentti ottaa paketin ja tunneloi sen huolehtija-osoitteeseen.
  3. Paketti toimitetaan liikkuvalle kohteelle.
  4. Liikkuvan kohteen lähettämät paketit eivät mene turhaan kotiverkon kautta.
[Takaisin alkuun]

Tämänhetken puheenaiheet[5]

Viimeisimmät keskustelunaiheet ovat liittyneet autentikaatioon, ja syyskuussa pidettävään suureen MobiCom'97 konfferenssiin.

Miten liikkuva kohde voi varmistua, että asioi luotettavan vierasagentin kanssa?

Tähän on ehdotettu kahta tapaa, joko lisäämällä protokollaan viestejä tätä varten tai käyttämällä julkisen avaimen menetelmiä ja sertifikaatteja. [Takaisin alkuun]

Lähdeluettelo, Linkit

Linkkien laatua arvioitaessa on huomioitu sopivuus aiheeseen, tietosisältö ja esitystapa.

no.LähdeTähdetHuom
[1]RFC 1883: IPv6***
[2]RFC 2002: IP Mobility Support*****
[3]RFC 2005: Applicability Statement for IP Mobility Support****
[4]Mobile + Internet**
[5] Mailing List: mobile-ip@smallworks.com Archive****
Lisätietoja aiheesta
Mobility Support in IPv6*****"vanha"
RFC 1881: IPv6 Address Allocation Management***
RFC 2003: IP Encapsulation within IP**
RFC 2004: Minimal Encapsulation within IP**
RFC 2006: The Definitions of Managed Objects for IP Mobility Support using SMIv2***
Mobile IP Resources*****
IETF: MobileIP Working Group ***
Mobile Computing Papers in TXT-Format**
IPng**
IPv6 in the Marine Corps TDN***
IETF mobile IP Documents**
EE E6950 Cool Web Sites***
Mobile Computing Paper Collection at UMASS****
Large Selection of Papers on Mobile Networking *****
Mowgli Papers***

[Takaisin alkuun]


Mikko Mättö
Last modified: Tue May 6 11:35:40 EET DST