Telecommunications Software and Multimedia Laboratory Computer Networks

Internet Task Forces
IANA (The Internet Assigned Numbers Authority)

Muita tiedonlähteitä:

The description provided by Vesa Lehtovirta <vlehtovi@cc.hut.fi>.

IANA on siis keskeinen auktoriteetti jaettaessa Internet-protokolliin liittyviä ainutkertaisia parametrinumeroita. IANA toimii Internet Societyn (ISOC) ja FNC:n (Federal Network Councilin) toimeksiantamana.

Internet-protokollaperheessa on lukemattomia eri parametriarvoja: esim IP-osoitteet, domain nimet, autonomisten systeemien numerot, protokollanumerot, porttinumerot. Jotta Internet toimisi kunnollises ti täytyy kaikkien näiden numeroiden olla uniikkeja koko internetissä. IANAn tehtävä on siis jakaa näitä uniikkeja parametrinumeroita käyttäjille ja pitää kirjaa jo käytössä olevista numeroista.

The description provided by Patrik Rosqvist <frosqvis@cc.hut.fi>.

Tehtävänä määritellä yksiselitteisiä arvoja IETF:än määrittelemien protokollien parametreille ja määritellä kyseisen arvon tarkoitus. Kysessä voi olla esim. portin määritteleminen tietylle liikenteelle kuten www:lle.

The description provided by Mikko Ala-Fossi <malafoss@cc.hut.fi>.

IANA on internetin verkkoon tai protokolliin liittyvien parametrien varaamisen koordinoiva järjestö. Järjestö pitää kirjaa erilaisista arvoista ja siltä tulee tarvittaessa varata arvo, jos sellaista tarvitsee internetissä. Mm. IP-numeroiden varaamisen käsittelee loppujen lopuksi IANA, vaikkakin se jakaa numeroavaruuden osittain paikallisesti jaettavaksi. IANA hoitaa myös mm. ethernet-arvojen, arp-arvojen, ipv6-numeroavaruuden, protokollanumeroiden, sun-rpc- arvojen ja porttinumeroiden rekisteröinnin ja varaamisen.

The description provided by Antti Aarvala <aaarvala@cc.hut.fi>.

Jarjeston tehtavana on koordinoida Internetissa kaytettavien protokollien parametrien arvoja. Protokollia muutettaessa niissa kaytetyt parametrit on rekisteroita, jotta kukaan toinen ei varaisi samaa parametria johonkin muuhun kayttoon.

The description provided by Tero Parvinen <tparvine@cc.hut.fi>.

Jarjesto kontrolloi Internetissa kaytossa olevien numeroiden maarittelya. Esimerkkeja naista numeroista ovat mm. porttinumerot, protokollanumerot ja autonomisten systeemien numerot.

The description provided by Reino Ruusu <reiska@cc.hut.fi>.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) on järjestö, joka vastaa kaikista Internet-standardeissa ja -protokollissa tarvittavista numeerisista parametreista. Viimeisin yhteenveto on RFC-1700. Kaikki numerot löytyvät osoitteesta .

The description provided by Jouni Valli <jouniv@cc.hut.fi>.

IANA huolehtii siitä että internetissä käytettävät "parametrit" ovat "uniikkeja". Näitä ovat mm. internet-osoitteet, domain-nimet, autonomisten systeemien identifioijat (käytetään reititysprotokollissa), protokollanumerot ja porttinumerot. Esim. "kontrolloi" domain-nimen yhdistämisen IP-osoitteeseen. IANA toimii Etelä-Kalifornian yliopistossa.

The description provided by Tina Seidel <tseidel@cc.hut.fi>.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) huolehtii esim. IP-osoitteiden, domain-nimien sekä protokolla- ja porttinumeroiden jakamisesta. IANA pitää myös kirjaa annetuista arvoista.

The description provided by Kristian Söderblom <ksoderbl@cc.hut.fi>.

IANA, Internet Assigned Numbers Authority, valvoo Internetin protokollissa käytettyjä vakioita, IP-osoitteita, porttinumeroita. IETF:en kehittäessä Internetiä IANA varmistaa konsistenssin, s.e. kaikki vakiot ja parametrit määritellään yksikäsitteisesti. Tama toiminta on Internetin toimivuuden kannalta erittäin tärkeä.

The description provided by Sampo Vaittinen <svaittin@cc.hut.fi>.

Internetin protokolliin liittyviä parametreja jakava ja jaetuista parametreista tiedottava järjestö. Koska internet-osoitteiden, domain-nimien ja porttien numeroiden täytyy olla yksilöllisiä, niiden jako hoidetaan keskitetysti. IANA:lle voi lähettää sähkö- postia, mikäli haluaa käyttöönsä jonkun tietyn portti- tai protokollanumeron.

The description provided by Risto Ranta-aho <rrantaah@cc.hut.fi>.

Internetissä käytettävissä protokollissa on paljon eri parametreja, joiden täytyy olla yksikäsitteellisesti määrättyjä, että tieto kulkisi minne pitää, ja niinkuin pitää. IANA hoitaa näiden parametrien, kuten internetin osoitteiden, protokollien ja porttien numeroiden yms. yksikäsitteisen tarkoitukseen/tarvitsijalle määräyksen.

The description provided by Arttu Kuukankorpi <akuukank@cc.hut.fi>.

IANA on Internetin protokollien uniikkien parametriarvojen keskuskoordinaattori. Tärkeimpiä tällaisia arvoja ovat IP-osoitteet, domain-nimet, autonomisten systeemien numerot, protokollanumerot ja. porttinumerot. IANA jakaa arvoja pyyntöjen mukaa ja pitää rekisteriä jaetuista arvoista.

The description provided by Marko Mäkelä <msmakela@cc.hut.fi>.

Internet Societyn (ISOC) ja Federal Network Councilin (FNC) alainen IANA huolehtii Internet-protokollien tarvitsemien parametrien koordinoinnista ja jakamisesta. Joskus maailmanaikaan IANA jakoi IP-numeroita, mutta se on siirtynyt muiden hoitoon. Nykyään IANAan rekisteröidään mm. MIME-tyypit (esim. .ps=application/postscript), protokollien osoiteperheiden numerot, ARP-parametrit, AS-numerot ja vaikka mitä.

**********************************
This page is maintained by the assistants of verkot, E-mail: verkot@tcm.hut.fi
This page has been updated on 21.4.1997.
URL: http://www.tcm.hut.fi/Studies/Tik-110.350/1997/Taskforces/iana.html