Yleistä Tutkimushenkilökunta Osapuolet ja yhdyshenkilöt Projekti Julkaisut Linkkejä Sisäistä

Yleistä

BS-VE -projekti on päättynyt 28.2.2003.

BS-VE (3D Visualization of Building Services in Virtual Environment) oli TEKES:n VERA-teknologiaohjelmaan kuuluva hanke. Hankkeessa oli mukana useita alalla toimivia yrityksiä. BS-VE:ssä kehitettiin ohjelmistoja ja menetelmiä, joiden avulla rakennuksiin ja niiden suunnitelmiin liittyvää informaatiota voidaan visualisoida virtuaaliympäristössä.

Talotiedon 3D-visualisointi virtuaaliympäristössä oli tutkimusprojekti, jossa kehitettiin keinotodellisuustekniikoita ja -sovelluksia suomalaiselle rakennusteollisuudelle. Projekti hyödynsi Teknillisen korkeakoulun virtuaalihuonetta, EVE:ä. Edeltävät projektit ovat tuottaneet menetelmät realististen 3D rakennusmallien ja ilmavirtausvisualisointien esittämiseen ja tarkasteluun EVE:ssä. Tässä projektissa kehitettiin edelleen käyttäjän ja virtuaaliympäristön vuorovaikutusmahdollisuuksia ja lisättiin ympäristön realistisuutta tilaäänen ja virtuaaliakustiikan keinoin. Projektissa tutkittiin myös erilaisen näkymättömän rakennuksiin liittyvän informaation visualisointia sekä pyrittiin optimoimaan kunkin informaatiotyypin siirtotie tuotantoympäristöstä EVE:n visualisointiympäristöön.