digitalis logo

TKK logo

Digitalis Purpurea

Digitalis purpurea, sormustinkukka, on kaunis koristekasvi, jonka sisältämä digoksiini eli digitalis on vanhastaan tunnettu lääke sydämen vajaatoimintaan ja rytmihäiriöihin, mutta varomattomasti käytettynä kasvi on tappavan myrkyllinen. Projektin tunnuksena se muistuttaa, että samoin on digitalisoitumisen laita: huolimattomasti toteutettuna sen siunauksellisuus voi johtaa organisaation lamaantumiseen.

Projekti hallinnollisten tietojärjestelmien parantamiseksi

Tavoitteena projektissa on tutkia yliopistojen ja valtionhallinnon eri tarkoituksiin hankkimien tietojärjestelmien (henkilötiedot, puhelinluettelo, matka- ja muiden laskujen käsittely, budjetin seuranta, työajan kohdentaminen, jne.) käytettävyyttä ja käyttökokemusta, sekä kehittää näiden toiminnallisuus ja käyttöliittymät parhaalle mahdolliselle tasolle. Osaltaan hanke tukee digitalisoitumista, yhtä TKK:n neljästä strategisesta painopistealueesta.

Taustana hankkeelle on ollut se tyytymättömyys, mitä TKK:n henkilöstön keskuudessa on koettu käyttöön otettuja järjestelmiä kohtaan. Kesäkuussa 2007 tehdyssä esiselvityksessä haastateltiin 65 TKK:n professoria, jotka yhtä lukuunottamatta kaikki allekirjoittivat vetoomuksen tilanteen parantamisen puolesta. Syyskuussa rehtori myönsi rahoituksen kahden diplomityön käynnistämiselle oheisen suunnitelman mukaisesti.

Tuloksena on tähän mennessä valmistunut selvitys valtion laitoksissa laajalti käytetyn TRAVEL-järjestelmän käytettävyydestä. Haastattelujen ja havainnointien tuloksena siitä löydettiin yhteensä 54 ongelmakohtaa ja muotoiltiin 46 konkreettista parannusehdotusta, jotka on saatettu Valtiokonttorin ja muiden järjestelmiä tuottavien tahojen tietoon. Lisäksi työssä on tunnistettu yleisiä periaatteita, jotka tulisi muistaa minkä hyvänsä tietojärjestelmän suunnittelussa.
  • Sampo Teräs: Teknillisen korkeakoulun matkahallintajärjestelmän käytettävyysselvitys  (PDF)

Seuraavana kehityskohteenamme on työajan kohdentamiseen ja projektinhallintaan tarkoitettu HALLI. Käytettävyysanalyysin lisäksi tavoitteena on sen yhteydessä konkreettisesti demonstroida, kuinka eri käyttäjärooleihin sopivia liittymiä rakennetaan.

Henkilöstö – Hankkeen vetäjänä toimii prof. Tapio Takala. Lisäksi sen ohjaukseen ovat sitoutuneet professorit Eila Järvenpää, Jukka Manner, Marko Nieminen ja Petri Vuorimaa. Tällä hetkellä haemme työntekijää em. Halli-kehitykseen.

Tiedottamista hankkeesta on jatkettu mm. Helsingin Sanomien taloussivujen artikkelissa 4.1.2009 "Ei sen tarvitse olla vaikeata", jonka herättämiä reaktioita on myös luettavissa HS-keskustelupalstalla, sekä YLE Puhe -kanavan Päiväntasaaja-ohjelmassa 12.3.2009 "Pitääkö tietokoneohjelman olla hankala?"

Linkkejä, muuta aiheesta kirjoitettua – Travel jakaa jyrkästi mielipiteitä, päättäjät ja kuluttajat näkevät asian täysin eri tavoin:

http://www.tml.tkk.fi/Tutkimus/DIGITALIS/  –  sivusta vastaa Tassu  –  päivitetty 4.4.2009